Medalja “Spiridion Brusina”

Hrvatsko-prirodoslovno društvo dodjeljuje Medalju "Spiridion Brusina" istaknutom stranom ili hrvatskom znanstveniku sa stalnim boravištem u inozemstvu, koji je svojim radom, među ostalim, pomagao hrvatsko prirodoslovlje, bilo da je surađivao s hrvatskim znanstvenicima, znanstveno djelovao u Hrvatskoj ili hrvatsku znanost promovirao u svijetu.
Medalja se dodjeljuje jednom godišnje i to na prijedlog jednog ili više društava, članica HPD-a. Prijedlog treba sadržavati kratku biografiju i opis znanstvene aktivnosti kandidata, s osvrtom na njegovo djelovanje vezano za Hrvatsku. Tekst prijedloga na engleskom jeziku objavljuje se u rubrici "Forum" časopisa Periodicum biologorum, a hrvatski tekst se može objaviti u časopisu Priroda.
Prilikom dobivanja Medalje odabrani znanstvenik treba održati javno predavanje, koje se tiska u Periodicum biologorum, u rubrici: "Spiridion Brusina lectures".
Nakon predavanje dobitniku se uručuje brončana medalja s likom Spiridiona Brusine i povelja o počasnom članstvu u HPD-u.
Običaj je da se Medalja uručuje na jednom od velikih prirodoznanstvenih skupova u Hrvatskoj, na kojem je dobitnik Medalje počasni predavač.

Do sada su Medalju primili (na prijedlog društva):
(„Spiridion Brusina“ Medal laureates)

1997. Thomas J. Gill,

University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA.

1998. Miroslav Radman,

National Scientific Research Institute Jacques Monod, Paris, France.

1999. Nije bilo laureata

2000. Klaus Wandelt,

University of Bonn, Bonn, Germany.

2001. Krešimir Krnjević,

McGill University, Montreal, Canada.

2002. Rudolf Karl Zahn,

Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany.

2003. Stanimir Vuk-Pavlović,

Mayo Medical School, Rochester, USA.

2004. Martin John Bukovac,

Michigan State University, East Lansing, USA.

2005. Werner E. G. Müller,

Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany.

2006. László Forró,

École Polytechnique Fédérale de Lousanne, Lousanne, Switzerland.

2007. Ulrich Koszinowski

Ludwig Maximilian University, Munich, Germany.

2008. Ivan Matić,

Descartes University, Paris, France.

2009. Stjepko Golubić,

Boston University, Boston,USA.

2010. Ivan Đikić,

Goethe University, Frankfurt, Germany.

2011. Nenad Ban,

Institute für Molekularbiologie und Biophysik, ETH, Zürich, Switzerland

2012. Svante Pååbo,

Max Planck Institute for Evolutionary Antrophology, Leipzig, Germany

2013. Nije bilo laureata

2014. Enrico Schleiff,

Goethe Universität Frankfurt am Main, Germany 

2015. Vanda Grubišić,

Earth Observing Laboratory, National Center for Atmospheric Research, USA

2016. Zoran Radić,

UCSD, La Jolla, California, USA

2017. William F. Martin,

Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Germany

2018. Nije bilo laureata

2019. Jutta Ludwig-Müller,

Technische Universität Dresden, Institute of Botany, Dresden, Germany

2020. Ivan Mijaković,

Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweeden

2001. — 2020. Hrvatsko prirodoslovno društvo. hpd@hpd.hr