Upute za autore

Kratke upute o tome kako prirediti članak za Prirodu

NASLOV (napisati velikim slovima)

AUTORI (puna imena i prezimena svih autora, svakome autoru valja navesti zvanje, zanimanje i adresu, prezimena svih autora valja pisati velikim slovima)

TEKST ČLANKA

Tekst valja pisati fontom Times New Roman, veličine 12 pt, uz dvostruki prored, a sve margine podesiti na 1,27 cm. Tekst treba pisati bez uređivanja, a pogotovo bez automatskog uređivanja, koje obavljaju računalni programi. Na žalost, automatsko uređivanje je karakteristično za većinu računalnih programa pa je te opcije potrebno isključiti. Paragrafe je dovoljno naznačiti kao novi red, nije potrebno uvlačiti retke. Potrebno je navesti koji je dio teksta povezan s određenom fotografijom, slikom, tablicom, dijagramom ili drugim grafičkim materijalom, ali te materijale treba predati odvojeno od teksta. Jednako je potrebno naznačiti i mjesta za koja se vežu fusnote.

GRAFIČKI MATERIJALI I TABLICE

Ako fotografije koje su povezane s člankom nisu u digitalnome obliku, pošaljite ih u Uredništvo (mi ćemo ih obraditi i vratiti). Ako radite preslike fotografija, neka im razlučenje bude minimalno 300 dpi.

LITERATURA

Literaturu treba navesti na kraju teksta članka. Pri tome treba slijediti pravila navođenja literature koja su karakteristična za struku područja članka.

POTPISI SLIKA, NASLOVI TABLICA...

Nakon popisa literature treba navesti potpise koji trebaju doći ispod slika i naslove tablica, a iza njih tekstove fusnota. U tekstu treba naznačiti za koji njegov dio su vezane fusnote. Ako je za članak predviđena uporaba malih tekstualnih dodataka (umetaka, okvira) i za njih je u tekstu potrebno naznačiti mjesto za koje su vezani. Sadržaj tih dodataka treba navesti na kraju članka.

KAD JE MATERIJAL PRIPREMLJEN POŠALJITE GA NA: priroda@hpd.hr ili klasičnom poštom na: Hrvatsko prirodoslovno društvo, Trg žrtava fašizma 10, 10 000 Zagreb, RH.

Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća ili nejasnoća slobodno nas kontaktirajte. Naši kontakti su: priroda@hpd.hr

01 468 02 40

judas@chem.pmf.hr

Slijedi kratki primjer uređenoga teksta:

TO JE SAMO ZINZUBAR

doc. dr. sc. Nenad JUDAŠ, Nazorova 1, 44 250 Petrinja

Kada sam počeo pisati ovaj članak proučio sam Upute za autore, a nakon toga sam si priredio shematski prikaz budućega članka. To mi je značajno olakšalo pisanje. Da bi čitatelji lakše razumjeli, a i lakše si predočili, ono o čemu sam pisao tekst sam popratio sa slikama (sl.1.).

Slika 1. OVDJE

Ipak, primjetio sam da će mi dobro doći i tablice i dodatci(FUSNOTA1) pa sam i za njih naznačio mjesta u tekstu za koja su vezani (Tablica 1, OKVIR 1).

Tablica 1. OVDJE

Okvir 1. OVDJE

Na kraju teksta, naveo sam potpise slika, tablica i sadržaje dodataka, ali prije njih sam naveo literaturu i to prema pravilima područja mojega članka.

Literatura

1. B. Averill i P. Eldredge, Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, Pearson, Upper Saddle River, New Jersey, (2007.)

2. http://www.scienceinschool.org/print/1953 (24. travnja 2014.) Uz web-adresu valja navesti i datum pristupa.

3. ...

POTPISI ISPOD SLIKA

Slika 1. Shema izrade članka.

Slika 2. ....

NASLOVI TABLICA

Tablica 1. Popis mjesta, broja stanovnika, broja kuća i adresa za Donje Mlatislame.

Tablica 2. ...

DODATCI

Okvir 1 ŠTO JE KARHONIL?

Karhonil je kratki....

Okvir 2 ....

BILJEŠKE (FUSNOTE)

Fusnota 1 Dodatak (OKVIR) je izdvojeni tekst koji dodatno pojašnjava neki pojam ili odnos koji je uporabljen u članku.

Fusnota 2 ....