Priroda uživo
Geološko-paleontološki zavod Geološkog odsjeka PMF-a
Zagreb, Horvatovac 102a

Hrvatsko prirodoslovno društvo, izdavač časopisa Priroda, organizira ciklus znanstveno-popularizacijskih predavanja pod nazivom Priroda uživo. Predavanja se održavaju dva puta mjesečno u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb. Svako je predavanje popraćeno člankom u časopisu Priroda, jednim od starijih časopisa za popularizaciju prirodnih znanosti u Europi koji izlazi od 1911. godine. Hrvatsko prirodoslovno društvo je aktivno od 1885. godine. Tijekom predavanja iz ciklusa Priroda uživo čitatelji časopisa i ostalo građanstvo imaju priliku raspravljati s autorima i svojim pitanjima utjecati na popratni članak.

Video snimke održanih predavanja možete pogledati OVDJE!

Predavanje koje slijedi:

Trenutno nema predavanja u najavi

Prethodno održana predavanja:

Ceci uživo: Blesimetar Drugi – razgovor o fizici, svemiru i koječemu drugome

Četvrtak, 27. Veljača 2020. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Saša Ceci.

U novoj knjizi Saša Ceci donosi svoje dosad najpopularnije tekstove u kojima na jednostavan način piše o fizici svakodnevnih fenomena kao što su: sunčanje, znojenje, plime i oseke, cvrčanje cvrčaka, ljetne oluje, munje i gromovi, škripanje krede, zrcaljenje u ogledalima, odbijanje kugli kod biljara i još mnogo, mnogo toga. Poseban je naglasak na neintuitivnim problemima iz fizike poput razlike uzgona parobroda na rijeci i moru, nelinearnoj vezi brzine automobila i puta kočenja te objašnjenja zašto je u dalekovodima izmjenična struja bolje od istosmjerne. Tu se pokazuje koliko je za znanost važno postavljanje pravih pitanja, a vidi se i korisnost pogrešnih pitanja koje Ceci nepogrešivo postavlja u ovim pričama i koje sve čitatelje navode na pogrešan put, i u nastavi i popularizaciji fizike. Osim fizike, knjiga sadrži i tipične Cecijeve tekstove s njegovog bloga u kojima se u svom šaljivo-ozbiljnom gorko-slatkom stilu dotiče svega, od matematike i biologije, do vjeronauka, psihologije i politike. Kroz sve te priče, intervjue i komentare provlači se jedno pitanje: koja je uloga znanstvenika u modernom društvu. Ceci u knjizi daje svoj odgovor: najvažnija uloga znanstvenika je da govori istinu. Stoga nije neobično da je na naslovnici knjige dvorska luda.

Saša Ceci je čestični fizičar s Instituta Ruđer Bošković i CERN-a, jedan od autora i voditelja znanstvene emisije HRT-a Treći element, dopredsjednik Hrvatskog fizikalnog društva, autor bloga Blesimetar (i istoimene knjige) na portalu Jutarnjeg lista, jedan od organizatora i voditelja zagrebačkih Skeptika u pubu od samih njihovih početaka, popularizator fizike na Facebooku, član Malog vijeća Sindikata znanosti i urednik više udžbenika iz fizike za osnovnu školu. Uz sve to, povremeno drži nastavu na Sveučilištu u Zagrebu.


 

Podzemni labirinti Velebita – interdisciplinarni znanstveni izazovi

Četvrtak, 13. Veljača 2020. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao doc. dr. sc. Dalibor Paar

Neki od temeljnih ciljeva Europe 21. stoljeća su očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti, očuvanje kakvoće vode kako za piće tako i kao staništa. Krški dijelovi Hrvatske nalaze se na pola državnog teritorija i dio su svjetski poznatog Dinarskog krša, koji je locus typicus klasičnog krša. Speleološki objekti (spilje i jame) predstavljaju lokacije s direktnim uvidom u ranjivost krša, trenutne procese, kao i paleookolišne rekonstrukcije. Na primjeru istraživanja dubokih jama kao vrlo složenih sustava u kršu prikazat ćemo zanimljive aspekte interdisciplinarne suradnje koja povezuje fizičare, geologe, geografe, biologe i speleologe. Pogledati ćemo koja sve pitanja znanstvenici postavljaju i što kriju duboke jame sa stalnim ledom, vodenim tokovima, špiljskim životinjama i zagonetnim geološkim formacijama. Zavirit ćemo u najdublje hrvatske jame koje se nalaze u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, od 1431 m dubokog Jamskog sustava Lukina jama – Trojama do jame Nedam i novih otkrića u njoj. Predstavit ćemo rezultate dosadašnjih speleoloških i znanstvenih istraživanja i brojna pitanja koja čekaju istraživače.

Dr. sc. Dalibor Paar, docent na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao je na području fizike čvrstog stanja – mikrovalne spektroskopije supravodiča, a specijalizirao na NMR i NQR istraživanjima materijala u čvrstom stanju. Novije područje njegovih istraživanja su multidisciplinarna istraživanja u kršu s naglaskom na fizikalne procese u špiljama i jamama kao kompleksnim sustavima. Sudjelovao je u nizu speleoloških istraživanja s posebnim naglaskom na duboke špilje i jame kao prirodne prozore u unutrašnjost Zemlje kroz koje je moguće proučavati fizikalna, geološka, hidrološka, kemijska te druga svojstva i procese. Inicijator je projekata iz područja popularizacije znanosti.


 

Lemuri, ljudi i šume – život uz zaštićena područja na jugoistoku Madagaskara

Četvrtak, 23. Siječanj 2020. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala Elena Račevska

Lemuri su među najkarizmatičnijim životinjskim vrstama svijeta, ali i među najugroženijima – od stotinjak vrsta koje nastanjuju šume Madagaskara, više od 95% je ugroženo. Jedna od glavnih prijetnji njihovom opstanku je gubitak staništa zbog kontinuiranog rasta stanovništva i prenamjene šuma u agrikulturalna područja.
Jugoistok Madagaskara jedan je od najsiromašnijih dijelova države, i većina stanovništva lokalnih ruralnih zajednica oslanja se na prirodne resurse za svoje preživljavanje. Ugrožena staništa zbog toga nisu samo prijetnja opstanku biljnih i životinjskih vrsta, već i lokalnih ljudskih zajednica te njihovog tradicionalnog načina života.
U ovom predavanju, fokus će biti na rezultatima istraživanja o suživotu lemura i ljudi te utjecaju mjera zaštite okoliša na njihov opstanak i svakodnevni život.

Elena Račevska je psihologinja i primatologinja. Psihologiju je diplomirala 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, iz područja evolucijske psihologije, dok je primatologiju diplomirala 2015. godine na Oxford Brookes University u Oxfordu, na istraživanju o zapadnim nizinskim gorilama (Gorilla gorilla gorilla). Nakon završetka posljednjeg studija, radila je u Indoneziji kao koordinator istraživanja javanskih sporih lorija (Nycticebus javanicus) na projektu Little Fireface Project (2016.), nakon čega upisuje doktorski studij na Oxford Brookes University. Doktorsko istraživanje provela je na jugoistoku Madagaskara, istražujući jednu od vrsta smeđih lemura (Eulemur collaris). Fokus istraživanja bio je na njihovoj prehrani i posljedičnom rasprostranjivanju sjemenki koje ima implikacije za regeneraciju šuma koje ova ugrožena vrsta lemura nastanjuje. Istraživanje je također obuhvatilo i lokalne zajednice ljudi koji žive u blizini šume, točnije njihovo znanje i odnos prema lemurima, biljkama i socioekonomskim promjenama uslijed zaštite šumskih područja u njihovoj neposrednoj blizini. Trenutno završava doktorski studij, a od 2019. godine radi kao izvanredni predavač na Oxford Brookes University.


 

ABC “zelenog” lovstva

Četvrtak, 19. Prosinac 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Roman Safner

Nema dvojbe da je osiguravajući vlastiti opstanak, a potom i razinu odgovarajućeg komfora, čovjek neminovno mijenjao zatečena stanja uskraćujući određena prava ostalim sudionicima istoga procesa. Također je nedvojbeno da je sa stanovišta struke u procesu sustavnog gospodarenja ekosustavom, a s ciljem održavanja prirodne ravnoteže neophodno iz prirode izdvojiti neke jedinke, dobne skupine ili cijele populacije. Sukladno zakonskoj regulativi za izdvajanje divljači su nadležni lovci koji taj dio obveze odrađuju u skladu s lovno gospodarskim planovima i striktno propisanim tehnikama, opremom, lovačkim oružjem i lovačkom etikom uz neupitno poštivanje prirode i divljači, a što predstavlja temelje lovačke tradicije. Stoga svakako treba prepoznati odgovornost održavanja brojnog stanja divljih životinja na gospodarski opravdanoj razini glede prevencije neprimjerenih šteta, očuvanja svojti i biološke raznolikosti, a istovremeno i racionalnog korištenja dobra od nacionalnog interesa iz resora obnovljivih resursa za nacionalnu dobrobit. Poželjni broj divljači, ili lovno-gospodarski kapacitet, određuje se zakonski propisanim metodama, a prati se redovitim proljetnim i jesenskim prebrojavanjem tj. određivanjem stvarnog kapaciteta. Unatoč evidentne neophodnosti odstrel je značajan kamen spoticanja glede kojega su vrlo zahtjevnim pretpostavkama uspješnog lovnog gospodarenja osim zakonskih kontrola i nadzora silom javnog senzibiliteta, a slijedom najčešće vrlo laičkog promišljanja (sintagma: održivi razvoj), nametnute i brojne prepreke iz krugova svakim danom sve brojnijih aktivista i nevladinih udruga, tzv. zaštitnika prirode i životinja (“zelenih”). Međutim, ukoliko se sukob među različitim sudionicima istoga procesa prihvati kao koristan i normalan dio komunikacije onda on pruža mogućnost da se o uočenim problemima i nezadovoljenim potrebama javno raspravlja. Prihvaćanjem sukoba preispituje se njegova ozbiljnost, njegovo trajanje, cilj i utjecaj na okolinu, a što u konačnici doprinosi međusobnom razumijevanju. A ključ za rješavanje sukoba je u razvitku pozitivne strategije kojom će sukobljene strane osmisliti zajednički napad na problem. Zasigurno je komunikacija/sinergija osnova svakog pozitivnog rješavanja sukoba pa tako i u održavanju prirodne ravnoteže.

Roman Safner rođen je 1952. godine u Zagrebu. Nakon osnovne i srednje škole diplomirao je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je znanstveno magistrirao i doktorirao. Početkom nove akademske godine 1. listopada 2017. je kao redoviti profesor u trajnom zvanju poslan u mirovinu. Iako mu je slijedom obiteljske tradicije primarna ljubav bilo ribarstvo vrlo rano se uključio i u svijet lovstva. Biološkom smjenom nekih profesora prihvatio je uvođenje i organizaciju Lovstva na Agronomskom fakultetu. Predmet je osmislio, osuvremenio, prilagodio novim spoznajama i na njemu ustrajao do mirovine. Formiranjem bolonjskog sustava visoke naobrazbe osmislio je i vodio još neke predmete iz lovstva na preddiplomskim i diplomskim studijima. Sudionik je brojnih projekata iz ribarstva i lovstva, koautor na knjizi Ribarstvo u izdanju Nakladnog zavoda Globus i monografiji Lovstvo u izdanju Hrvatskog lovačkog saveza. Također je koautor na knjizi Mali obiteljski ribnjaci kao i na Osnovama lovstva, priručniku za obrazovanje kadrova u lovstvu. Autor/koautor je brojnih znanstvenih radova i stručnih članaka. Uz redovni posao na fakultetu kao dugogodišnji predsjednik jednog od najstarijih ribolovnih društava (ZRD) organizirao je i vodio brojne škole ribolova za polaznike u dobi od nepunih šest pa do dvanaest godina. Ta suradnja s najmlađima ponukala ga je i na pisanje dviju slikovnica o ribolovu koje je izdao u vlastitoj nakladi. Prvu naslova Kako sam se upecao na ribolov, a drugu naslova Kako sam savladao nove ribolovne tehnike (http://ribolovni-savez.hr/prirucnik-za-sportski-ribolov/). Ponukan izraženim antagonizmom i nerazumijevanjem prema lovstvu i lovu u vlastitoj nakladi je 2016. godine objavio publikaciju naslova Zašto hoću biti lovac, pokušavajući stručno i argumentirano staviti “pravu stvar na pravo mjesto”. I knjiga ABC “zelenog” lovstva, koja je u pripremi, samo je još jedan pokušaj argumentirano edukativne prezentacije s ciljem podizanja razine tolerancije i usvajanja zajedničkih znanstveno-stručnih kriterija u brizi za zaštitom okoliša, zaštitom prirode i očuvanjem biološke raznolikosti.


 

Od nevidljivog do vidljivog – magnetska rezonancija

Četvrtak, 05. Prosinac 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić

Za magnetsku rezonanciju (MR) smo, zahvaljujući liječnicima i listama čekanja, više-manje svi čuli. Danas ova neinvazivna metoda, s mogućnošću praćenja različitih procesa u ljudskom organizmu, zauzima središnje mjesto u medicinskoj dijagnostici. Ipak malo ljudi zna da je medicinska MR isto što i nukelarna magnetska rezonancija (NMR), koju su prvi eksperimentalno izveli fizičari prije više od 80 godina s ciljem mjerenja magnetskog momenta jezgre atoma.Metoda NMR se temelji na interakciji magnetskog momenta atomskih jezgri s vanjskim magnetskim poljem, uz istovremeno pobuđivanje tih jezgri zračenjem u području radiovalova. Najčešće se mjere jezgre atoma vodika jer je vodik najzastupljeniji u prirodi i nalazi u skoro svim spojevima, a jezgra atoma vodika ima i najpogodnija magnetska svojstva za mjerenje. Najveći prodor je NMR doživio u kemiji u određivanje strukture i dinamike molekula, u temeljnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima u lijekova, hrane i naprednih materijala.

Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić donedavno je radio na Institutu Ruđer Bošković i vodio Centar za NMR, kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, a sada radi na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije na Sveučilištu u Puli. Honorarno je radio na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci, gdje je naslovni redoviti profesor medicinske kemije u trajnom zvanju. Doktorirao je na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, 1988. godine,u području NMR spektroskopije, a od 1989. do 1994. boravio je u inozemstvu: Italiji (Sveučilište u Padovi), Sloveniji (Nacionalni kemijski institut), Indiji (Indijski institut za znanost) i SAD-u (Nacionalni instituti za zdravlje i Mayo klinika), te 1999. u Sloveniji na Nacionalnom institutu za kemiju. Objavio je preko sto trideset znanstvenih radova iz područja kemije i multidisciplinarnih područja. Od 2005. do 2010. bio je državni tajnik za znanost i tehnologiju u MZOS. Sa suradnicima je autor je “Znanstvene i tehnologijske politiku Republike Hrvatske 2006.-2010.”, prvog takvog dokumenta u RH, prihvaćenog u svibnju 2006. godine od strane Vlade RH. Autor je i dvije knjige u koautorstvu s prof. dr. sc. Olgom Carević: “Znanost, humanost i ekologija” (Graphis, Zagreb, 2010.) i “Želja za znanjem” (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, 2014.). Održao sedamdesetak znanstvenih i stručnih predavanja u inozemstvu i više od devedeset predavanja u RH.


 

Biblijski monoteizam u korijenu je sociologijskog fenomena sekularizacije

Četvrtak, 21. Studeni 2019. s početkom u 17:30
— Medijateka Francuskog instituta, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Josip Balabanić

(1) U rađanju moderne znanosti, od 14. stoljeća nadalje, u svijetu Zapada, važnu ulogu početno su odigrale sve tri abrahamske monoteističke religije, ali u procesima sekularizacije društvenog i političkog života, koji su krenuli uporedo s usponom znanosti, dvije biblijske religije (židovstvo i kršćanstvo) započele su i nastavile, do danas, vršiti izravan utjecaj dok islam, zbog nekih svojih specifičnosti, istom procesu tek pristupa, čini se nezaustavljivo i uz velike poteškoće. (2) U predavanju se iznosi mišljenje da je monoteizam triju religija svojim naukom o Bogu stvoritelju izvor i temelj mogućnosti razlučivanja dviju razina objektivne stvarnosti – bivstvujuće na sjetilnoj (fizikalnoj) i bivstvujuće na nadsjetilnoj (transcendentalnoj) razini, svjetovne i duhovne. (3) Za kršćanstvo se pokazuje kako, fundamentalno, nije religija zasnovana prema načelu teokratske vladavine; upozorava se na povijesna zastranjenja Crkava; pita se prema kojim se načelima u poslijemodernom sekulariziranom i pluralnom društvu može graditi neki oblik humanizma.

Dr. sc. Josip Balabanić, znanstveni savjetnik i muzejski savjetnik, diplomirao je teologiju i biologiju, magistrirao biomedicinu te doktorirao prirodne znanosti. Uže polje znanstvenog interesa mu je filozofija i povijest znanosti. Radio u Institutu za povijest i filozofiju znanosti JAZU, danas HAZU, zatim kao znanstveni i muzejski savjetnik u Hrvatskome prirodoslovnom muzeju.
Objavio je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova, osam knjiga, a preveo je s latinskoga, francuskoga, talijanskog i engleskog više od dvadeset djela prirodoznanstvenog, filozofskog i teološkog sadržaja (autora kao što su Charles Darwin, Ernst Mayr, Julien Offray de La Mettrie, F. Facchini, J.J. Strossmayer, Rugjer Bošković, Fabrice Hadjadj). Na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu predavao je kolegije Filozofija biologije i Povijest biologije. Dobio je jubilarnu Nagradu HAZU zbog zasluga u području prirodnih znanosti i matematike. Hrvatsko muzejsko društvo nagradilo ga je za trajni doprinos muzejskoj struci Nagradom Pavao Ritter Vitezović. Trajni je član suradnik HAZU.


 

Jesmo li u pravom svemiru?

Četvrtak, 14. Studeni 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Vladis Vujnović

Koliko znamo o svemiru? Pregled povijesnih koraka počinje s prvim prirodoslovcem Anaksimandrom koji je smatrao da nebeska tijela obilaze oko Zemlje koja lebdi u vječnom i beskonačnom svemiru. Kopernik otkriva Sunčev sustav. Brahe pobija stav o nepromjenjivosti nebeskih pojava, a Kepler pretkazuje mehaniku gibanja. Herschel otkriva svemir u obliku Kumove slame u čijem je središtu Sunce. Primjenjujući opću teoriju relativnosti na statički svemir Einstein uvodi kozmološku konstantu koja čuva stabilnost svemira. Hubble svrgava Kumovu slamu iz svemirskog središta, svemir postaje svemir galaksija i povećava se. Einstein odbacuje kozmološku konstantu kao svoju najveću zabludu. Nakon Lemaitrea svemir od statičkoga, vječnoga i beskonačnoga postaje stvoren i razvojni. Od nepoznatog početka, naglog povećanja, primordijalne sinteze lakih kemijskih elemenata, formiranja galaksija i zvijezda – u čijim se središtima sinteteziraju teži elementi – otkrivamo tamnu tvar i stižemo do ubrzanog širenja prostorvremena koje opet poseže za kozmološkom konstantom. Svemir vidimo do udaljenost od 13,8 milijarda godina svjetlosti, ali ne znamo koliko je velik. Ne znamo što je bilo u najranijoj fazi razvoja svemira prije prvih 10-35 sekundi i nepoznato nam je na što se odnosi 95% ukupne svemirske mase. Stižemo do pitanja: kakvi smo zapravo i jesmo li stvoreni ni iz čega?

Prof. dr. sc. Vladis Vujnović je redovni profesor u mirovini. Djelovao je u području laboratorijske atomske fizike – fizike niskotemperaturnih ioniziranih plinova, astrofizike i geofizike. Predavao je predmete: Osnove fizike, Atomska fizika, Astronomija i astrofizika, Spektroskopija ioniziranih plinova, Aeronomija i Planetologija. Kao autor i suautor napisao 10 knjiga i skripata.


 

Kupa, rijeka u središtu Hrvatske – primjer geokemijskih istraživanja u drenažnom bazenu

Četvrtak, 31. Listopad 2019. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Stanislav Frančišković-Bilinski

Jeste li znali da je Kupa doista rijeka u središtu Hrvatske? Naime, njezin sliv se nalazi točno na prijelazu između Jadranske i Panonske Hrvatske, te doista zauzima središnji položaj na karti Hrvatske. Drenažni bazen Kupe ima međunarodni status – naime uz najveći dio koji pripada Hrvatskoj njegovi dijelovi se nalaze u Sloveniji te, što je manje poznato, u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je i spomenuti da 300 km duga Kupa izvire podno Risnjaka na svega dvadesetak kilometara od Jadranske obale, a ne utječe u njega već u 1500 km daleko Crno more putem Save i Dunava. Slivu Kupe pripadaju i zaštićena područja prirode, kao što su Nacionalni parkovi Plitvička jezera i Risnjak. Ovo je i vrlo raznoliko područje u kojem nalazimo vrlo ranjivi krš i pojave u njemu, poput rijeka ponornica kao što je primjerice Dobra, ali i područje nekrških nizinskih rijeka. Donedavno je ovo područje bilo vrlo slabo istraženo što se tiče geokemijske karakterizacije. Istraživanja današnjeg predavača otkrila su nekoliko zanimljivih fenomena prisutnih u ovom drenažnom bazenu. Između ostaloga otkrivena je ogromna barijeva anomalija u sedimentima Kupice i Kupe, koja je u njih dospjela kroz krško podzemlje nepažljivim postupanjem s rudničkim odpadom iz nekadašnjeg rudnika barita u Homeru kod Lokava. Otkrivene su i magnetske anomalije u sedimentima Mrežnice i Dobre, koje su ukazale na antropogeno zagađenje, odnosno na prirodni događaj u dolinama tih rijeka. O svemu ovome i o drugim stvarima vezanima uz ovaj prekrasni sliv čuti ćete u ovom predavanju.

Dr. sc. Stanislav Frančišković-Bilinski viši je znanstveni suradnik koji radi u Zavodu za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Doktorirao je 2005. godine na geokemiji vodotočnih sedimenata u drenažnom sustavu rijeke Kupe. U svojem znanstvenom radu bavi se istraživanjima riječnih, estuarijskih i morskih sedimenata, s posebnim osvrtom na utvrđivanje zagađenja i kvalitetu sedimenata. Također se bavi i istraživanjima različitih problema u kršu. U okolišnim istraživanjima koristi metodu magnetskog susceptibiliteta. Autor je ili koautor je oko 40 znanstvenih radova citiranih u CC-bazi te mnogih drugih radova i priopćenja sa znanstvenih skupova.


 

Kvantna računala

Četvrtak, 10. Listopad 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Dubravko Horvat

Zadnjih se godina pojavila tendencija stvaranja znanstvenog okruženja koje, prema načelima kvantne fizike, omogućuje primjenu kvantnomehaničkih rezultata u područjima primijenjene fizike i tehnologije. Tako je stvorena sintagma kvantne tehnologije. U predavanju će biti govora o kvantnim tehnologijama i položaju kvantnih računala u okviru kvantnih tehnologija. Bit će dan i pregled kvantnih računala s nekim fizičkim i matematičkim aspektima.

Prof. dr. sc. Dubravko Horvat redoviti je profesor, sada u mirovini, na Zavodu za primijenjenu fiziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Uz nastavnu djelatnost bavi se znanstvenim radom iz teorije gravitacije i kozmologije, teorijske fizike elementarnih čestica i kvantne teorije polja.
 


 

Zemlja jutarnje tišine – predstavljanje romana o Sjevernoj Koreji

Četvrtak, 03. Listopad 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Lovorko Marić

Zemlja jutarnje tišine je roman proizašao iz četverogodišnjeg istraživanja i potrage za inspiracijom na mnogobrojnim putovanjima. Ključno je bilo autorovo iskustvo u Sjevernoj Koreji, gdje se radnja romana i odvija, čija je sociopolitička atmosfera dočarana kroz iskustva dvaju glavnih likova, turista čija avantura ne teče baš po planu. Predstavljanje knjige uključit će doživljaje iz Sjeverne Koreje i drugih autorovih putovanja – posjeta zonama Černobila i Fukushime, iskustava u Iranu i Iračkom Kurdistanu te anegdota iz Južne Amerike – koji su služili kao nadahnuće za događaje i likove u romanu. Izlaganje će se kratko dotaknuti i glavnih književnih i filmskih utjecaja na stil i strukturu knjige.

Lovorko Marić rođen je 1987. godine u Zagrebu. Piše od malih nogu. S dvanaest godina napisao je igrokaz za djecu “Pas Gorostas i Mačak Živčak”, koji je objavljen trinaest godina kasnije. Nakon završene srednje škole u Zagrebu, studirao je u Austriji i Australiji, a sada živi i radi u Zagrebu. U svojim djelima fikcije dramatizira iskustva koja je stekao na brojnim turističko-istraživačkim putovanjima u geopolitički aktivnim mjestima. Zemlja jutarnje tišine njegov je debitantski roman.


 

Kilogram nekad i sad – nova era u svijetu utega i mjera

Četvrtak, 12. Rujan 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala prof. dr. sc. Vjera Lopac

Mjerenje je jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti – od svakodnevnog gledanja na sat i očitavanja temperature do vaganja kod kuće i u trgovini, od složenih procesa u industriji do preciznih mjerenja u znanstvenom istraživanju i razvoju novih tehnologija. Mjerenje nije samo rutinski postupak, već ima i svoju važnu teorijsku podlogu koja se proteže od temeljnih zakona fizike do brojnih tehničkih i znanstvenih postupaka obuhvaćenih interdisciplinarnom granom znanosti nazvanom metrologija ili mjeriteljstvo. Pri svim je tim postupcima bitno imati usklađene mjerne jedinice, kako bi komunikacija među ljudima i zemljama bila pouzdana i što jednostavnija.
U svijetu je odavno prihvaćeni Međunarodni sustav jedinica SI, utemeljen na sedam osnovnih jedinica i iz njih izvedenih jedinica za osnovne i izvedene mjerne veličine. Definicije jedinica sustava SI u prošlosti su se povremeno prepravljale, da bi krajem prošle godine došlo do revolucionarne sveobuhvatne promjene. Deklaracijom koja je prihvaćena 16. studenoga 2018. na 26. sastanku Opće skupštine za utege i mjere (Conférence générale des poids et mesures, CGPM), održanom u Versaillesu u Francuskoj, utvrđuju se nove definicije Međunarodnoga sustava mjernih jedinica (Système international d’unités, SI). One su stupile na snagu 20. svibnja 2019. godine, a predstavljaju korjenitu promjenu u pogledu na načela mjeriteljstva i na njihovu povezanost sa zakonima fizike. Tom se odlukom sve jedinice sustava SI nanovo definiraju i sada su određene točno poznatim odabranim osnovnim prirodnim konstantama ΔνCs, c, h, e, kB, NA i Kcd. Među tim promjenama najistaknutija je nova definicija kilograma, kojom se umjesto prauzorkom od platine i iridija, pohranjenim od 1889. u Sèvresu kraj Pariza, kilogram definira Planckovom konstantom h karakterističnom za kvantnomehaničku prirodu našega svijeta.
U ovom će predavanju biti opisani neki detalji iz povijesti mjernog sustava SI, najvažniji podaci i postupci utkani u novu definiciju kilograma te povezanost novih definicija jedinica sustava SI s prirodnim konstantama i iz njih proizašlim sustavom prirodnih jedinica.

Dr. sc. Vjera Lopac, redovita je profesorica u trajnom zvanju u Zavodu za fiziku na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, sada u mirovini. Znanstveno-nastavnom radu na Sveučilištu posvetila se nakon petnaest godina istraživačkog rada u Zavodu za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković. Područja znanstvenog istraživanja profesorice Lopac obuhvaćaju: teorijsku nuklearnu fiziku, nelinearnu fiziku – fiziku klasičnog i kvantnog kaosa, numeričku analizu, metrologiju, metodiku fizike i znanstvenu terminologiju. Voditeljica je interdisciplinarnog programa STRUNA – Strukovno nazivlje u fizici, autorica Leksikona fizike i nekoliko srednjoškolskih i fakultetskih udžbenika fizike te prevoditeljica niza knjiga iz fizike i popularizacije znanosti. Članica je Hrvatskog fizikalnog društva, Američkog društva nastavnika fizike (AAPT), Hrvatskog mjeriteljskog društva i Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja.


 

Slatkovodne ribe Aquatike

Petak, 14. Lipanj 2019. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Goran Jakšić

Suvremenom arhitekturom, kao i računalnom akvarijskom tehnologijom, Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac podsjeća na svemirski brod iz nekog znanstveno-fantastičnog romana. Stoga se činilo logičnim pisanje knjige započeti s velikim praskom iz kojeg je nastao svemir i česticama koje iz njega proizlaze. Od tih istih čestica nastaju zvijezde, tlo po kojem hodamo, kiša koja pada i rijeke koje teku. Nastaju, konačno, i ribe kojima se pretežno bavi ova knjiga. Prvi je njezin dio usmjeren na opći dio ekologije kopnenih voda, a drugi se odnosi na osnovnu anatomiju riba, pri čemu je sve napisano na poučan, ali jednostavan i neposredan način blizak čitatelju. Glavni sadržaj pokazuje zonaciju tekućica prema dominantnim vrstama riba, s opisom tipičnih vrsta koje žive u svakoj zoni. Oni nisu nimalo suhoparni, već su posebno istaknute zanimljivosti o svakoj vrsti, a sve je to popraćeno čudesnim grafikama i fotografijama. U završnim poglavljima izražen je stav o ponekad kontraverznim temama ribolova “ulovi i pusti” te osjećaja boli kod riba, o kojima postoje žustre znanstvene, stručne pa i svjetonazorske rasprave.

Goran Jakšić polazio je gimnaziju u Karlovcu, a diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirao je ribarstvo na poslijediplomskom specijalističkom studiju “Ribarstvo”, s radom “Sportsko-rekreacijski ribolov KŠR Korana Karlovac” te doktorirao biotehničke znanosti na poslijediplomskom doktorskom studiju “Poljoprivredne znanosti”, s radom “Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto-kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u Hrvatskoj”, na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao nastavnik fizike u osnovnim školama i gimnaziji te kao asistent na Veleučilištu u Karlovcu, a zatim na rukovodećim pozicijama upravnih odjela za društvene djelatnosti i poslove gradonačelnika u Gradu Karlovcu. Zaposlen je u Javnoj ustanovi Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac, gdje se bavi istraživačkim radom te obrazovanjem učenika i studenata. Autor je nekoliko stručnih i znanstvenih radova. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija. Objavljene su mu dvije knjige pjesama.


 

Egzotična područja fizike

Četvrtak, 30. Svibanj 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić

Fronta fizike u zadnjem desetljeću bavi se izuzetno zanimljivim fenomenima. Neki od njih su na granici fizike crnih rupa, drugi su više iz domene svakodnevnog života. No, svaki od tih fenomena daje nam uvid u nevjerojatnu kompleksnost fizičkih pojava koja proizlazi iz temeljnih međudjelovanja. Niti koje sve povezuju su statistička fizika i fizika mnoštva čestica. Predavanje će pokriti strukturu neutronskih zvijezda, nova agregacijska stanja materije, tehnike i metode kojima se žele stvoriti nove platforme za kvantna računala te par fenomena za koje nismo ni slutili da bi mogli imati realizaciju na svakodnevnim temperaturama.

Davor Horvatić je izvanredni profesor na Fizičkom odsjeku zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Glavno područje njegovog istraživanja je kvantna kromodinamika (ili teorija jake sile) na konačnim temperaturama i gustoćama materije. Pored toga, bavi se i fizikom kritičnih fenomena koja ima širok spektar interdisciplinarnih primjena u raznim granama znanosti. U slobodno vrijeme popularizira znanost: na festivalima znanosti, konvencijama znanstvene fantastike, Fotosofiji, u knjižnicama te u radijskim i TV-emisijama.


 

Kako nastaju novi elektronički uređaji?

Petak, 17. Svibanj 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Damir Škrjanec

Nove tehnologije razvijaju se zahvaljujući razvoju prirodnih znanosti. I obrnuto, razvoj novih tehnologija potiče daljni razvoj znanosti. Inženjerski posao, kojim se razvijaju novi uređaji, i prirodoznanstveni posao, kojim se razvijaju nove teorije, povezaniji su nego što se obično misli, naročito u području elektronike. Predavanjem će se pokazati što je industrijski inženjering i kako se razvija moderna elektronika. Bit će dan pregled razvojnog procesa po fazama te izazovi i rješenja. Također će biti pokazani alati i tehnike za rješevanje problema te konkretni primjeri iz prakse.

Damir Škrjanec rođen je u Splitu. Završio je matematičko-informatičku gimnaziju i elektrotehnički fakultet. Više od 30 godina radi u firmi Cybrotech. Počeo je kao elektroničar i programer, a zadnjih 18 godina radi kao voditelj razvoja. U slobodno se vrijeme bavi badmintonom i glazbom te je jedan od organizatora poznatih javnih predavanja Skeptici u pubu.


 

Etiopija – zemlja vječnih hodača

Četvrtak, 02. Svibanj 2019. s početkom u 18:00
— Medijateka Francuskog instituta, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala prof. dr. sc. Jadranka Varljen

U studenom 2018. obišli smo Etiopiju, zemlju koja nas je potpuno fascinanirala, kako prirodnim ljepotama tako i ljudima koje smo susretali. Putovanje je bilo podijeljeno u dvije cjeline: sjeverni, povijesni krug i južni dio s posjetom plemenima doline rijeke Omo.
U prvom, povijesnom dijelu obilazili smo stare crkve i samostane te istraživali korijene civilizacije: od starog Aksuma, veličanstvene Lalibele, srednjevjekovnih dvoraca Gondara do zabačenog Tigraya poznatog po brojnim crkvama uklesanim u stijene. Često smo imali osjećaj da smo se vratili u vrijeme Starog zavjeta. Osim priča i legendi, koje tamo imaju veću težinu od stvarne povijesti, čudesna je i sama priroda: od slapova Modrog Nila i jezera Tana s otočnim samostanima do gorja Simien na čijim livadama obitavaju živahni babuni gelada.
Drugi dio putovanja vodio nas je u potragu za plemenima doline rijeke Omo. Obilazili smo zabačena sela u kojima žive lokalna plemena, različita po svojem vanjskom izgledu i po svojim običajima. Ovo je područje neobično zanimljivo jer ga nastanjuju neka do najfascinantnijih afričkih plemena.

Prof. dr. sc. Jadranka Varljen cijeli svoj radni vijek provela je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Zavodu za kemiju i biokemiju. Aktivna je članica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, čija je bila i predsjednica. Voditeljica je nekoliko znanstvenih projekata MZOŠ-a te autorica četrdesetak izvornih znanstvenih članaka i desetaka knjiga. Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja, među kojima se posebno ističe nagrada za najboljeg profesora Medicinskog fakulteta u Rijeci. Cijeli je svoj život posvećena trima velikim strastima: znanstvenom istraživanju, poučavanju medicinske kemije i biokemije te putovanjima.


 

Ekspedicija na Kavkaz

Četvrtak, 18. Travanj 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Milivoj Uroić

U sklopu projekta “Put ekspedicionizma” 17 članova triju odsjeka Hrvatskog planinarskog društva Željezničar iz Zagreba bili su u kolovozu 2018. u Gruziji (Svanetiji). Alpinistički i visokogorski ciljevi ekspedicije na Kavkaz bili su usponi na vrhove Ušba (4700 m), Tetnuldi (4858 m) i Lajla (4009 m). U ovom će predavanju biti opisane zanimljivosti i složena logistika putovanja, Gruzija i Turska te prethodne pripreme za samu ekspediciju koje su bile odrađene u Alpama.

Dr. sc. Milivoj Uroić nuklearni je fizičar zaposlen u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Uz odlaske na nuklearna mjerenja u brojne institucije u Italiji, Francuskoj, Belgiji i Kanadi, posebno je ponosan na neutronski generator u Zagrebu, uređaj čiji je prethodnik dominantno odredio povijest Instituta Ruđer Bošković u 60-im i 70-im godinama. Kad ne špiljari, ne planinari, ne orijentira se ili ne roni pod morem, Milivoj Uroić bavi se popularizacijom znanosti, posebno popularizacijom nuklearne fizike. Jedan od glavnih hobija mu je speleologija kojom se bavi u okviru Speleološkog odsjeka HPD-a Željezničar. Prikazana ekspedicija dio je projekta “izlaska iz kutije”, odnosno proširivanja uobičajenih aktivnosti speleološkog, visokogorskog i alpinističkog odsjeka u društvu.


 

Supervodoodbojnost inspririrana prirodom

Četvrtak, 04. Travanj 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Ivica Aviani

Kapljice vode na listu lotosa su kuglice koje ne prianjaju za plohu nego se slobodno kotrljaju po njoj. Kotrljanjem sakupljaju nametnike te prašinu s površine i tako je čiste, pri čemu površina lista ostaje potpuno suha. Ovo izvanredno svojstvo nije rezervirano samo za egzotično bilje, ima ga i naša raštika (na slici lijevo) te mnoga živa bića koja ovu pojavu koriste za uspješnije preživljavanje. To je pojava supervodoodbojnosti. Da bi objasnili o kakvoj je pojavi riječ protumačit ćemo nastanak površinske napetosti tekućine na molekularnoj razini i makroskopske učinke sila koje se pritom pojavljuju. Objasnit ćemo važnu ulogu mikrostruktura i nanostruktura koje nalazimo na površinama mnogih biljaka i kukaca.
Lotosov cvijet dugo je skrivao tajnu svoje čistoće, ali kada je tajna razotkrivena brzo smo je iskoristili za svoje potrebe. Današnja tehnologija i sve razvijenija nanotehnologija omogućuju izradu strukturiranih ploha i premaza željenih osobina. Osim za zaštitu od močenja (poput siporeksa na slici desno) očekuju se primjene u dizajnu samočistećih površina. Zamislite fasade koje se ne prljaju, naočale koje ne treba čistiti, vodonepropusnu odjeću i obuću koja se izgledom ne razlikuje od standardne ili WC školjku koja se sama čisti. Dizajniraju se i površine koje postaju vodoodbojne tek kada se obasjaju svjetlom ili kada se stave u električno polje. Vodoodbojne plohe, također, pružaju mali otpor protjecanju tekućine pa mogu znatno poboljšati učinkovitost mnogih strojeva i plovila. Supervodoodbojna tehnologija, koja je nastala u prirodi evolucijom, a koju smo doslovno preuzeli nje, može u budućnosti znatno poboljšati naš način života.

Prof. dr. sc. Ivica Aviani (http://aviani.ifs.hr) većinu svog radnog vijeka proveo je na Institutu za fiziku u Zagrebu kao eksperimentalni fizičar. Od 2012. godine radi i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu kao sveučilišni nastavnik, u početku s pola radnog vremena, a od 2017. godine u punom radnom vremenu. Bavi se eksperimentalnom fizikom čvrstog stanja, a zadnjih godina i istraživanjima iz edukacijske fizike te biofizike. Uz rad na znanstvenim projektima i sveučilišnu nastavu sudjeluje na edukacijskim projektima te na popularizaciji fizike. Uz ostalo, organizirao je Festival fizike u Zagrebu 2005. godine, vodio natječaj i izložbu Ljepota fizike te organizirao niz posjeta i popularnih predavanja znanstvenika u školama i susreta učitelja i znanstvenika diljem Hrvatske (http://wyp2005.hfd.hr/ljepota_fizike). Dugogodišnji je suradnik obrazovnog programa HTV-a i voditelj edukacijskog programa E-škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva http://eskola.hfd.hr


 

Može li učenje biti gušt?

Četvrtak, 21. Ožujak 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Predrag Pale

U kojoj se mjeri promijenilo učenje? Je li to stvarno bitno? Trebaju li zaista reforme obrazovanja? Može li se uopće reformirati obrazovanje? Jesu li učitelji uopće potrebni? Čemu? Što je to što čovjek ne može naučiti sam? Zašto čovjek uopće uči? Osim koristi, zašto bi netko učio? Kad strojevi budu pametniji od ljudi, trebaju li ljudi uopće učiti? Što? Koji su stvarni problemi motiviranog učenika koji sve uči sam? Kakav mora biti učitelj? Možemo li stvarno predvidjeti što će današnjim učenicima trebati kad odrastu? Postoje li neka univerzalna načela obrazovanja koja vrijede bez obzira na tehnologiju i sanje i razvoj društva? Što svatko može za sebe učiniti da stekne vrhunsko obrazovanje.

Inženjer po genima, obrazovanju, profesiji i pozivu, u svojim je tridesetima otkrio strast za po(d)učavanje, za “aha” efekt. Gradeći hrvatski internet u 90-ima, počeo je istraživati primjenu tehnologije u po(d)učavanju. To ga je dovelo do spoznaje da je ključ u metodama, a ne tehnici ili sadržaju. Kako dobro po(d)učavati istražuje i uči ne samo znanstvenim istraživanjima već i tako da sam uči puno i raznolike teme, ali i podučava najrazličitiju publiku, što različitijim metodama, što različitijim sadržajima. Najbolji učitelji su mu bili matematičar, mađioničari, elektroničar, plesni pedagozi, psiholozi, psihoterapeuti, fotograf, liječnici. Najviše ga raduje kad usvoji neku složenu temu i smisli način kako ju drugima objasniti na jednostavniji način. Danas vjeruje da je glavna uloga učitelja raditi učeniku sve (i samo) ono što učenik ne može sam uz pomoć knjiga, računala i interneta.


 

Magnetizam – od čuda do objašnjenja i tehnologije

Četvrtak, 07. Ožujak 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Đuro Drobac

Najranije spoznaje o neobičnim svojstvima magnetita (da privlači komadiće željeza) i jantara (da natrljan tkaninom privači komadiće papirusa) potječu još iz antičkog doba. Prvo otkriće praktične koristi magnetita je kompas, o kojem prvi zapisi u Europi datiraju s kraja XII. stoljeća. Stoljeće kasnije počinju i prva znanstvena istraživanja magnetita. Engleski liječnik William Gilbert 1600. godine izdaje djelo De Magnete, u kojem iznosi sve dotad poznate spoznaje o magnetizmu. No, trebalo je proći još više od dva stoljeća da danski fizičar Oersted, 1820. godine, otkrije da električna struja stvara magnetsko polje, čime su ljudi naučili kako kontrolirano generirati magnetsko polje. Tada slijedi niz otkrića povezanih s prirodom magnetizma i njegovom upotrebom, kao i strukturom tvari. Vrhunac tog procesa je razvoj kvantne fizike i konačno objašnjenje prirode magnetizma 1930-ih godina. Bez tehnologija koje se temelje na magnetskim materijalima današnji bi svijet izgledao neprepoznatljivo drukčije.

Dr. sc. Đuro Drobac je rođen 1954. u Konavlima. Diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1981. radi na Institutu za fiziku, danas u zvanju viši znanstveni suradnik. Bavi se proučavanjem magnetskih svojstava tvari, a posebnost mu je razvoj i izgradnja vrlo osjetljivih uređaja za mjerenje magnetskih veličina induktivnim metodama. Dio svoje aktivnosti posvećuje popularizaciji fizike.


 

Ekstremni svemir

Četvrtak, 21. Veljača 2019. s početkom u 18:00
— Dvorana B01 Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Tihomir Surić

Sve do relativno nedavno svemir smo opažali samo u vidljivoj svjetlosti, optičkom području elektromagnetskog spektra. Tako stvorena slika odražavala je gotovo nepromjenjiv, miran, uglavnom termički svemir. Otvaranjem novih prozora sredinom prošlog stoljeća – opažanjem u radiopodručju, rendgenskom i gama-području – otkriveni su siloviti procesi, slika svemira se promijenila, otvorila su se mnoga nova pitanja. Moderna astronomija danas omogućuje detekciju ne samo elektromagnetskih valova različitih valnih duljina, koji nam kao glasnici dolaze iz svemira, nego i astrofizičkih neutrina i gravitacijskih valova, kao novih glasnika burnog, ekstremnog svemira. Novi teleskopi koji nam to omogućuju smješteni su na satelitima i na tlu, pokrivaju ogromne površine, zauzimaju velike volumene vode ili leda i međusobno su povezani u velike mreže teleskopa. U predavanju će biti navedeni neki primjeri takvih teleskopa kao i najnoviji rezultati opažanja najsilovitijih procesa u svemiru s naglaskom na visokoenergijske gama-teleskope u čijoj gradnji i opažanjima sudjeluju i znanstvenici iz hrvatskih znanstvenih institucija.

Dr. sc. Tihomir Surić je fizičar, zaposlen kao viši znanstveni suradnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Bavio se različitim područjima, uglavnom teorijske visokoenergijske atomske fizike. U zadnjih se deset godina bavi uglavnom visokoenergijskom gama-astronomijom i, zajedno s kolegama s IRB-a, sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu član je hrvatske grupe u kolaboracijama MAGIC i CTA iz visokoenergijske gama-astronomije.


 

Stoljeće istraživanja mikrosvijeta i nanosvijeta – svijeta atoma

Četvrtak, 07. Veljača 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao akademik Stanko Popović

Difrakcija X-zraka u kristalu, u sinergiji s mikroskopijskim, spektroskopijskim i ostalim fizičkim tehnikama, najmoćnija je tehnika u istraživanju kristalne strukture i mikrostrukture čvrstih tvari. Od otkrića difrakcije X-zraka u kristalu, 1912. godine, svjedočimo burnom i iznimno plodonosnom jednostoljetnom razvoju kristalografije. U difrakcijskoj slici tvari pohranjene su sve informacije o kristalnoj strukturi i mikrostrukturi; stoga je potrebno difrakcijsku sliku dekodirati primjenom matematičkih i fizičkih postupaka. Difrakcijske tehnike se posljednjih desetljeća brzo razvijaju uvođenjem sofisticirane instrumentacije, moćnih računala i sinkrotronskoga zračenja. To omogućuje prikupljanje i interpretaciju difrakcijskih podataka u realnom vremenu, čime se ostvaruje: kvalitativna i kvantitativna fazna analiza; 3D raspodjela elektronske gustoće (metalna stakla); točno mjerenje periodičnosti u kristalnoj tvari; granica topljivosti u čvrstoj otopini; precipitacijski procesi u prezasićenoj čvrstoj otopini (metalne slitine); termičko rastezanje; fazne pretvorbe; fazni dijagrami; kemijska stabilnost; kemijske promjene; veličina kristalita, kinetika rasta kristalita, rekristalizacija, deformacija kristalita, popuštanje defekata; vremensko razlučivanje dinamičkih procesa; kristalna struktura, 3D položaj atoma, duljina i priroda kemijske veze, koordinacija, konformacija; utjecaj kristalne strukture, mikrostrukture i defekata na fizička i kemijska svojstva te na biološku aktivnost tvari. Difrakcijske tehnike nalaze primjenu u nizu područja čovječje aktivnosti: složena istraživanja u fizici, kemiji, biologiji, dizajniraju lijekova, medicini, znanosti o materijalima, arheologiji, geologiji, zelenoj kemijskoj industriji, proizvodnji hrane, ostvarenju obnovljivih izvora energije. S pomoću njih ostvaren je uvid u molekulsku strukturu nukleinskih kiselina i virusa, te razvijen projekt čovječjega genoma. Mogućnosti difrakcijskih tehnika ilustrirane su primjerima istraživanja hrvatskih znanstvenika: metalne slitine (slika), metalni oksidi, poluvodiči, biominerali, organometalni spojevi, farmaceutici, proteini, fizika površina.

Diplomirao eksperimentalnu fiziku, obranio magistarski rad iz fizike čvrstoga stanja te postigao doktorat iz fizike, sve na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PMF). Od 1961. do 1986. radio u Institutu Ruđer Bošković (IRB), a od 1986. do umirovljenja 2008. na PMF-u. Izabran za znanstvenoga savjetnika 1979., za redovitoga profesora u trajnome zvanju 1995. te za professora emeritusa 2010. Predavao na diplomskim i poslijediplomskim/doktorskim studijima. Vodio 25 diplomskih, 5 magistarskih i 10 doktorskih radova. Kao gostujući znanstvenik boravio na Sveučilištu u Manchesteru, u Slovačkoj akademiji znanosti te na Sveučilištu Martin Luther u Halleu.
Znanstvena djelatnost: fizika i kemija čvrstoga stanja, kristalografija i opća fizika. Primjenom rendgenske i elektronske difrakcije, elektronske mikroskopije i spektroskopije istražuje mikrostrukturu i fazne dijagrame materijala. Dao doprinos teorijskom i eksperimentalnom razvoju rendgenske difrakcije, te njenoj primjeni u istraživanju procesa precipitacije u prezasićenim čvrstim otopinama metalnih slitina i faznih dijagrama metalnih oksida, poluvodiča i biominerala. Objavio 250 znanstvenih radova, od toga 200 znanstvenih radova u časopisima koje navodi Current Contents. Radovi su citirani 5300 puta, indeks h=40. Na znanstvenim skupovima podnio 255 priopćenja. Održao 20 pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima i školama. Bio član i predsjednik odbora za pripremu niza domaćih i 25 međunarodnih znanstvenih skupova, uključujući i skupove europske razine. Bio predsjednik Znanstvenoga vijeća polja fizika u IRB-u, predstavnik IRB-a u Savjetu Europskoga fizičkog društva, član Matičnoga odbora za područje prirodnih znanosti, polje fizika, voditelj domaćih znanstvenih projekata i projekta Hrvatska–SAD. Bio tajnik i predsjednik Znanstvenoga vijeća HAZU – Hrvatske kristalografske zajednice. Bio član Europskoga savjeta za difrakciju u polikristalu. Sudjelovao u izradi Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda i bio voditelj povjerenstva za izradu Nastavnoga plana i programa iz fizike. Sudjelovao kao nastavnik na ljetnim školama iz fizike. Urednik zbornika radova znanstvenih skupova o školstvu i kristalografiji koje je priredila HAZU. Suautor Rječnika iz kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Objavio radove o nazivlju u fizici u domaćim časopisima. Izabran za člana suradnika HAZU 1992. te za redovitoga člana HAZU 2004. Dobio Nagradu Grada Zagreba i Državnu godišnju nagradu za znanstveni rad. Član je Područnoga znanstvenog vijeća za prirodne znanosti.


 

Evolucija ptica

Četvrtak, 24. Siječanj 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Kristijan Šoštarko

Od tukana u tropima do pingvina na Antarktici, Zemlja obiluje pticama. Ptice pripadaju najuspješnijim i najsnalažljivijim kopnenim životinjama, što im polazi za krilom već milijunima godina. Kad bi promatrač mogao otputovati 70 milijuna godina u prošlost, bio bi apsolutno očaran sposobnostima ove skupine kralježnjaka. Međutim, sama evolucija ptica prilično je zagonetna dok njihovo podrijetlo dugi niz godina pripada samom vrhu biološke i geološke problematike. Jedno od najznačajnijih otkrića u domeni paleontologije svakako je gotovo cjelovito očuvani skelet roda Archaeopteryx u vapnencima Solnhofena u južnoj Njemačkoj, nađen 1860. godine, star 145 milijuna godina. Isti trenutačno predstavlja “missing link” (“kariku koja nedostaje”), prijelazni oblik između pernatih dinosaura i modernih ptica. Ovom velebnom otkriću iz godine u godinu pridružuje se sve više fosilnih skeleta pticolikih dinosaura i dinosaurolikih ptica iz kineskih provincija (“zlatnih žila” fosilno očuvanih ptica), koji uvelike pomažu boljem razumijevanju ovog kompleksnog mozaika.

Kristijan Šoštarko diplomirao je geologiju na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom “Određivanje prisutnosti magnetita kod fosilnih i recentnih ptica u smislu njihove orijentacije u prostoru”. Po završetku studija nastavio se baviti tom temom, proširujući spektar metoda istraživanja i ulazeći dublje u problematiku ovog fenomena te prateći i proučavajući pomake na polju evolucije ove skupine.


 

Asteroidi – obmana ili realna opasnost iz svemira?

Četvrtak, 10. Siječanj 2019. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Stefan Cikota

Blještavim sagorijevanjem i snažnom detonacijom nepoznatog 20-metarskog asteroida nad ruskim gradom Čeljabinskom, 15. veljače 2013. godine, ponovno su potaknute rasprave o opasnostima malih tijela iz našeg svemirskog susjedstva, učestalosti njihovih udara i mogućnostima obrane. Dimenzije ovakvih objekata na granici su vidljivosti teleskopa svemirskih straži, a do sada je otkriven tek 1% objekata promjera do 20 m. Koliko su asteroidi zaista opasni, kako se otkrivaju i prate, kolika je učestalost njihovih udara u Zemlju i druge objekte Sunčevog sustava, te postoje li opravdani razlozi za strah od asteroida kao potencijalne prijetnje iz svemira – samo su neka od pitanja na koja će u predavanju biti dan odgovor.

Stefan Cikota, mag. phys., asistent na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i doktorand astrofizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, astronomijom se bavi od rane mladosti. Njegova ekspertiza su mala tijela Sunčeva sustava. Kao student sudjelovao je u radu Španjolske zvjezdarnice La Sagra, te je otkrivač i suotkrivač preko 3300 malih tijela Sunčeva sustava. U Hrvatskoj javnosti poznat je kao otkrivač asteroida (187700) Zagreb. Trenutno se bavi fizičkim karakteristikama transneptunskih objekata. Od početka 2017. godine član je međunarodne kolaboracije MAGIC. Osim akademskih interesa zanima ga i aerosvemirska industrija. Kao član nacionalne referentne skupine za svemir pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, zalaže se za pozicioniranje Hrvatske u Europskoj svemirskoj politici te uspostavljanje hrvatskog aero-svemirskog sektora.


 

Izvori svjetlosti: prošlost, sadašnjost, budućnost

Četvrtak, 22. Studeni 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Goran Pichler

Međupovezanost svjetlosti Sunca, osjetljivosti ljudskog oka i apsorpcije vode uvest će nas u prirodu umjetne svjetlosti od pradavnih vremena do revolucionarne sadašnjosti, uz pokušaj da se rasvjetle mogućnosti budućeg razdoblja. Prikazat ćemo prastare izvore svjetlosti, one osnovane na izgaranju plina, užarene niti u vakuumu te plazma-izvore u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Sve su to pripreme za novo doba u kojem sve više prevladavaju svjetleće diode (LED, OLED, QLED). Primjene svjetlosnih izvora u medicini i stomatologiji otkrit će mnoge neslućene mogućnosti u dijagnostici, terapiji i oporavku od bolesti. Što očekivati u neposrednoj i dalekoj budućnosti razvoja izvora svjetlosti, pokušati ćemo samo natuknuti. Na kraju ćemo se osvrnuti na koherentne izvore svjetlosti (lasere), koji su postali dio našeg svakodnevnog života, a možda i temelj za razvoj novih izvora svjetlosti u budućnosti.

Prof. dr. sc. Goran Pichler radi kao zaslužni znanstvenik (emeritus) u Institutu za fiziku u Zagrebu i u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kao redoviti član. Glavno područje njegovog istraživanja obuhvaća nekoliko tema iz atomske, molekularne i optičke fizike te fizike plazme. Objavio je niz znanstvenih radova iz fizike u međunarodnim časopisima kao i prikaza na znanstvenim skupovima. Organizirao je nekoliko znanstvenih i stručnih skupova, a radi i na popularizaciji fizike i astronomije. Više informacija dostupno je na njegovoj osobnoj mrežnoj stranici http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/g_pichler.


 

Graditelji i razgraditelji u drevnome miocenskom moru

Četvrtak, 08. Studeni 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala prof. dr. sc. Jasenka Sremac

Tijekom miocenske epohe područje sjeverne Hrvatske bilo je prekriveno morem Paratetis, koje se odvojilo od nekadašnjega sredozemnog oceana, Tetisa. Kroz morske su se prolaze u novonastali morski bazen naselili brojni organizmi. Koralji, mahovnjaci i crvene alge stvarali su grebene, rodolite i obraštaje na podvodnim strminama. Velike su oštrige gradile ostrižišta, a između glavnih graditelja nastanjivali su se brojni drugi morski organizmi. Ribe i morski sisavci nalazili su na ovakvim obraštenim dnima zaklon i hranu. Razni su procesi doprinosili razaranju biogenih tvorevina. Valovi su ih razbijali i drobili, a razgradnji su doprinosili i biodestruktori: najčešće ribe, no i neki bodljikaši i mekušci. Stvaranjem i razaranjem grebena i grebenolikih struktura, kao i pojedinih ljuštura i kućica nastale su biogene i bioklastične stijene koje danas nalazimo po obodu sjevernohrvatskih planina i gora.

Prof. dr. sc. Jasenka Sremac redovita je profesorica, zaposlena na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Predaje paleontološke kolegije studentima PMF-a (geologije i biologije) i Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta. Glavno područje njezinog istraživanja su fosilni okoliši geološke prošlosti, o čemu je objavila niz znanstvenih radova i prikaza na znanstvenim skupovima. Organizirala je nekoliko znanstvenih i stručnih skupova, a dugo godina radi i na popularizaciji geologije. Više informacija dostupno je na osobnoj mrežnoj stranici: http://geol.pmf.hr/~jsremac/web%20stranice/naslovna.html, gdje su kroz izbornik dostupne i interaktivne stranice “Povijest Zemlje”.


 

Crne rupe genoma

Četvrtak, 25. Listopad 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Nevenka Meštrović

Genom predstavlja cijelokupnu DNA koju posjeduju stanice živog organizma. Živimo u eri sekvenciranja genoma tako da su genomi mnogih organizama, pa tako i ljudskog, već pročitani. Iznenađujuće otkriće proizašlo iz analize raznih pročitanih genoma bilo je da geni čine samo maleni dio genoma, tek oko 2%. Tek sićušna frakcija DNA čini ono na čemu se temelji većina znanja o našem genetičkom ustrojstvu, bolestima, našoj evoluciji. Predavanje će se baviti ovim drugim dijelom genoma, nekodirajućim regijama koje su dugo bile smatrane beskorisnim i nazivane “junk” DNA. Međutim, u posljednje vrijeme su se našle u žarištu istraživanja s obzirom da mogu ponuditi odgovore na mnoga pitanja vezana uz razvoj mnogih bolesti pa tako i raka, adaptaciju na okolišne uvjete, evoluciju mozga kod čovjeka te evolucijska pitanja stvaranja novih vrsta.

Dr. sc. Nevenka Meštrović je molekularna biologinja, zaposlena kao viši znanstveni suradnik u Zavodu za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković. Njena znanstvena istraživanja te objavljeni znanstveni radovi u području su komparativne genomike i epigenomike nekodirajućih regija genoma u svrhu otkrivanja evolucijskih trendova i njihove uloge u genomu. Predavačica je na doktorskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim predavanja na međunarodnim znanstvenim kongresima održala je i niz predavanja u području popularizacije znanosti. Bila je jedan od organizatora izložbe fotografije iz znanosti “Science in pictures – hidden reality” te je sudjelovala u brojnim znanstveno-popularnim emisijama na HRT-u.


 

Kvantni trikovi: Kako izgleda mikrosvijet dok ga ne opažamo?

Četvrtak, 11. Listopad 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Hrvoje Nikolić

Kvantna fizika je teorija mikrosvijeta koja izuzetno uspješno predviđa vjerojatnosti različitih mogućih rezultata mjerenja. No istovremeno, ta teorija ne daje jasnu sliku o tome kako izgleda mikrosvijet dok ga ne mjerimo. Postoje različite interpretacije koje nude različite odgovore na to pitanje i fizičari se međusobno ne slažu koja je interpretacija najbolja. U ovom predavanju pokušat će se jednostavnim rječnikom razlučiti ono što se o kvantnom svijetu može pouzdano reći neovisno o interpretaciji, od onog što se ne može. Nadalje, pokušat će se na jednostavan način pojasniti kakve dodatne odgovore na neka teška konceptualna pitanja nude različite interpretacije kao što su: kolaps-interpretacija, ortodoksna interpretacija, interpretacija mnoštva svjetova i Bohmova interpretacija.

Dr. sc. Hrvoje Nikolić je teorijski fizičar, zaposlen kao viši znanstveni suradnik u Zavodu za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković. U svojoj karijeri bavio se različitim područjima teorijske fizike kao što su: nerelativistička kvantna mehanika, kvantna teorija polja, teorija struna, teorija relativnosti i gravitacije, statistička fizika, fizika elementarnih čestica i kozmologija. Naročito ga zanimaju fundacije fizike tj. općeniti principi, ideje i koncepti koji leže u pozadini različitih aspekata teorijske fizike.


 

Fritz Haber – kemija života i kemija smrti

Četvrtak, 20. Rujan 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Goran Štefanić

Godine 1898. britanski fizičar Sir William Crooks predvidio je da će dio čovječanstva uskoro biti suočen sa smrću od gladi zbog nedostatka dušičnih gnojiva potrebnih za rast biljaka. U to su se vrijeme industrijalizirane zemlje oslanjale isključivo na gnojiva životinjskog podrijetla, kao što je južnoamerički gvano, no ti su izvori ubrzano nestajali. Godine 1908. njemački kemičar Fritz Haber razvio je kemijski postupak za proizvodnju amonijaka (NH3) reakcijom vodika i dušika iz zraka. Tako proizvedeni amonijak mogao se lako pretvoriti u dušično gnojivo potrebno za rast biljaka, ali i u eksplozive potrebne za ratovanje.

Dr. sc. Goran Štefanić znanstveni je savjetnik na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se u Italiji i Americi. Bio je gostujući profesor na Department of Physics and Astronomy, University of Denver, Colorado. Nositelj je poslijediplomskog kolegija “Analiza keramičkih materijala difrakcijskim metodama” na Fakultetu kemijskog inžinjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se mehanokemijom, nanoznanošću i čvrstim otopinama.


 

Mudrost velike petorke – znanstvene ideje koje su oblikovale današnju civilizaciju

Četvrtak, 07. Lipanj 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Matko Babić.

Civilizacija u kojoj živimo rezultat je brojnih povijesnih događaja. Opći je dojam, koji ostaje nakon učenja povijesti u školi, da su najvažniju ulogu odigrali vojskovođe i vladari. No, današnji je svijet prvenstveno oblikovan na temelju ključnih ideja u znanosti. Iz te perspektive bit će prikazane uloge pet odabranih znanstvenika. Kronološki to su: Galileo Galilei, Isaac Newton, Charles Darwin, Max Planck i Albert Einstein.

Profesor Matko Babić gimnazijski je učitelj fizike u mirovini. Od svojih studentskih dana do danas prenosi učenicima i nastavnicima entuzijazam i ljubav za fiziku. Osim u gimnazijama u Kutini i Zagrebu, radio je kao voditelj razvoja nastavnih sredstava u Zavodu za školsku opremu. Objavio je brojna edukativna djela iz fizike, od slikovnica do udžbenika, na kojima je radio i kao autor i kao urednik. Njegovi školski eksperimenti iz fizike dostupni su na stranicama www.eksperimentalna-fizika.com i http://y2u.be/qZF-tkRzl8s


 

Hladni atomi i kvantne tehnologije

Četvrtak, 17. Svibanj 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Ticijana Ban

Prva kvantna revolucija uzrokovana je razumijevanjem i primjenom zakona kvantne mehanike, a rezultirala je inovativnim tehnologijama kao što su tranzistori i laseri bez kojih ne možemo zamisliti funkcioniranje današnjeg društva. Danas, zahvaljujući našoj sve većoj sposobnosti manipuliranja kvantnim efektima u posebno dizajniranim sustavima i materijalima, otvara se put za drugu kvantnu revoluciju koja će sa sobom donijeti nove i svježe konceptualne platforme za razvoj tehnologija nove generacije s primjenom u kvantnim kompjuterima, sigurnom prijenosu podataka, simulatorima vrlo složenih molekula i procesa, ultra-osjetljivim senzorima te optičkim satovima.
Sustavi hladnih atoma su iznimno važna platforma u razvoju tehnologija nove generacije sa širokim spektrom potencijalnih primjena. Oni se stvaraju u izvedbi magneto-optičke stupice koristeći međudjelovanje atoma, lasera i magnetskog polja. Atomi se laserima hlade do temperatura vrlo bliskih apsolutnoj nuli na kojima do izražaja dolazi njihova kvantna priroda.
U predavanju će biti predstavljena istraživanja u području hladnih atoma koja se provode na Institutu za fiziku, http://cold.ifs.hr/, s perspektivama koje uključuju uspostavu Centra za napredne laserske tehnike (CALT), http://calt.ifs.hr/, do uspostave regionalnog čvora za optičke atomske satove.

Dr. sc. Ticijana Ban znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju na Institutu za fiziku gdje vodi istraživački tim koji se bavi eksperimentalnom fizikom hladnih atoma. Područje njezinog rada su atomska i molekularna fizika, specifično spektroskopija kontinuiranim i pulsnim laserima te primjena lasera na riješavanje temeljnih pitanja međudjelovanja materije i svjetlosti.
http://projekt2.ifs.hr/ban/ban.htm


 

Teorija o samodomestikaciji: divlje životinjske vrste u gradovima

Četvrtak, 03. Svibanj 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Irena Petak.

Domestikacija životinja jedan je od važnijih događaja na putu ljudske evolucije. Međutim, o onome što se u prošlosti događalo možemo imati samo teorije zato što nemamo vremeplove. Znanstvene teorije koje danas postoje utemeljene su na istraživanjima iz više znanstvenih područja. Jeste li čuli za Belyayeve lisice? Zašto su psi tako prijateljski raspoloženi? Kako se društvo bonoboa razlikuje od društva čimpanza? Koje i kakve divlje životinje nam danas dolaze u gradove? Što bismo kao ljudsko društvo trebali od životinja naučiti o prijateljstvu i toleranciji? Odgovori na ova i druga pitanja bit će dani u predavanju kroz teoriju o samodomestikaciji i socijalnoj inteligenciji.

Dr. sc. Irena Petak, dipl. ing. biologije, bavi se ponašanjem i dobrobiti životinja već više od 20 godina. Studirala je biologiju (ekologiju) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te diplomirala s temom o ponašanju šumskih mačaka u zoološkom vrtu. Nakon završenog studija zaposlila se na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu gdje je doktorirala s temom o ponašanju i dobrobiti svinja. Školovala se u inozemstvu: Austriji, Irskoj, Njemačkoj, Italiji, Estoniji, Velikoj Britaniji, Češkoj i Nizozemskoj. Na Sveučilištu u Edinburgu magistrirala je primijenjenu etologiju i dobrobit životinja, s temom o komunikaciji pasa. Nakon povratka u Hrvatsku radi kao savjetnica za ponašanje životinja te surađuje s brojnim udrugama za zaštitu životinja. Do sada je održala oko 40 javnih predavanja, sudjelovala na radiju i televiziji oko 60 puta te napisala oko 100 članaka i komentara za novine i portale.


 

Galileo i Crkva – četiristo godina prijepora

Četvrtak, 19. Travanj 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Đuro Drobac

Galileo Galilei (1564. – 1642.) jedan je od utemeljitelja znanosti, naročito eksperimentalne metode. Zbog svojih istraživanja i rezultata (pogotovo astronomskih) došao je u sukob s dijelom tadašnjih “znanstveno-obrazovnih institucija i pojedinaca” u kojeg se duboko upleo i vrh Katoličke crkve. Taj sukob sve do današnjih dana izaziva rasprave, polemike i različita tumačenja samog uzroka sukoba, njegova odvijanja i posljedica. Ovo predavanje je pregled glavnih događaja u tom sukobu, od doba kad su se zbivali do danas.
Godine 1610. Galileo konstruira teleskop i počinju njegova astronomska istraživanja i otkrića koja potpuno mijenjaju dotadašnju predodžbu o svemiru. Objavljuje dvije knjige o svojim otkrićima, koje izazivaju veliku pozornost i žestoke rasprave među znanstvenicima i teolozima. Kopernikova ideja, objavljena sedamdeset godina ranije, da je Sunce središte svijeta, a da se planeti, uključujući Zemlju, vrte oko njega, Galilejevim otkrićima dobiva vrlo snažnu podršku. Od malo zanimljive matematičke hipoteze postaje stvarnost, što dovodi do potrebe da se temeljito promijeni obrazovni sadržaj, a i teološka tumačenja nekih dijelova Biblije. Ovo izaziva snažne otpore uglednih znanstvenika i teologa te Galileju donosi žestoke protivnike među visokim klericima. Izložit će se kronologija događaja od 1610. do ožujka 1616. godine kada kongregacija Indeksa zabranjenih knjiga donosi dekret kojim zabranjuje naučavanje Kopernikove teorije, te pregled događaja koji su doveli do suđenja Galileju 1633. godine kad je proglašen heretikom i stavljen u doživotni kućni pritvor.
Kakav je bio odnos Crkve prema Galileju i heliocentričnom sustavu svijeta od njegove smrti do danas? Iz tog dugog perioda detaljnije će se izložiti slučaj Settele iz 1820-ih (kada je Crkva konačno odustala od geocentrične teorije), utjecaj naglog razvoja znanosti u XIX. stoljeću na religijski svjetonazor te na kraju svojevrsni pokušaji Galilejeve rehabilitacije u XX. stoljeću (Pio Paschini, papa Ivan Pavao II).

Dr. sc. Đuro Drobac je rođen 1954. u Konavlima. Diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1981. radi na Institutu za fiziku, danas u zvanju viši znanstveni suradnik. Bavi se proučavanjem magnetskih svojstava tvari, a posebnost mu je razvoj i izgradnja vrlo osjetljivih uređaja za mjerenje magnetskih veličina induktivnim metodama. Dio svoje aktivnosti posvećuje popularizaciji fizike.


 

Kako napraviti život u epruveti

Četvrtak, 05. Travanj 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Nenad Raos.

Zamisao da se život može napraviti iz nežive tvari vrlo je stara: ona izravno proizlazi iz nejasnog razlikovanja živog od neživog, naime iz vjerovanja da je sva priroda na neki način živa (hilozoizam) te da živa bića spontano nastaju iz nežive tvari (spontana generacija). U predavanju će biti govora o pokušajima da se, u srednjem vijeku, napravi “umjetni čovjek” (homunculus) te, u 19. stoljeću, strukture nalik na živa bića jednostavnim miješanjem kemikalija. Iako i suvremene teorije o postanku života polaze od formiranja sličnih struktura, pokazat će se zašto takvi eksperimenti ne mogu uroditi uspjehom. Povod predavanju je predavačeva upravo objavljena knjiga, na engleskom jeziku, The Cookbook of Life – New Theories on the Origin of Life.

Dr. sc. Nenad Raos umirovljeni je znanstveni savjetnik u trajnome zvanju koji je čitav radni vijek proveo u zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Uz stručne i znanstvene radove iz područja bioanorganske i teorijske kemije objavio je 13 znanstveno-popularnih knjiga te mnogo stotina članaka u znanstveno-popularnim časopisima. Autor je sedam znanstveno-popularnih izložbi u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, od kojih se posljednja, “Bezbroj lica periodnog sustava elementa” nalazi kao stalni postav. Bio je sedam godina uglavni urednik Prirode, a sada je urednik rubrike “Kemija u nastavi” u časopisu Kemija u industriji.


 

Sunčeva eruptivna aktivnost

Četvrtak, 22. Ožujak 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Bojan Vršnak

Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi – koronini izbačaji i Sunčevi bljeskovi – dramatično utječu na karakteristike Sunčeva vjetra i općenito stanje heliosfere. Poremećaji u svemirskom okruženju bliskom Zemlji rezultiraju snažnim geomagnetskim olujama, ionosferskim i termosferskim poremećajima te promjenama toka kozmičkog zračenja. Ove pojave mogu imati dalekosežne posljedice, kao što su onesposobljavanje funkcija umjetnih satelita, raspadi elektroenergetskih sustava na visokim geografskim širinama i poremećaji rada GPS-sustava. Važnost ovog fenomena dovela je do uspostave nove znanstvene discipline – svemirske prognoze (eng. Space Weather) – koja se bavi predviđanjima promjena u bliskom svemirskom okolišu. Posebice su naglašena istraživanja onih vidova koji utječu na Zemlju kao cjelinu, a samim tim i na razne tehnološko-ekonomske aspekte ljudskog djelovanja. Predavanje će obuhvatiti fiziku Sunčeve aktivnosti i prirodu eruptivnih procesa u Sunčevoj atmosferi. Naročito će biti riječi o utjecaju tih pojava na međuplanetarni prostor i magnetosferu Zemlje.

Dr. sc. Bojan Vršnak diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1980. godine, a doktorirao 1987. godine na Institutu Ruđer Bošković iz područja fizike Sunca. Od 1981. godine zaposlen je u Opservatoriju Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2000. godine izabran je u trajno zvanje znanstvenog savjetnika. Područje njegovog znanstvenog rada uglavnom se odnosi na istraživanje Sunčeve aktivnosti s naglaskom na eruptivne procese u Sunčevoj atmosferi te fiziku sustava Sunce-Zemlja. Objavio je više od 250 izvornih znanstvenih radova, četiri knjige i udžbenika, te više desetaka znanstveno-popularizacijskih članaka. Znanstveni radovi citirani su mu u međunarodnim znanstvenim časopisima više od 6500 puta. Član je Međunarodne astronomske unije, Europskoga astronomskog društva, Međunarodne udruge za organizaciju opažanja Sunca, Hrvatskoga astronomskog društva te Hrvatskoga fizikalnoga društva. Osim znanstvenih istraživanja i nastave na Sveučilištu u Zagrebu, aktivno se bavi i popularizacijom astronomije. Godine 2017. dobio je prestižno međunarodno priznanje “The International Kristian Birkeland medal for Space Weather and Space Climate”.


 

Moja Afrika

Četvrtak, 01. Ožujak 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala prof. dr. sc. Jadranka Varljen

Kolijevka života i srce čovječanstva, kontinent koji i svojim oblikom podsjeća na ovu činjenicu, istražena i neotkrivena, divlja i pitoma, zemlja s bezbroj kontrasta i tisuću lica… Afrika. Rijetko koje putovanje pobuđuje toliko emocija kao putovanje crnim kontinentom. Predavanje će obuhvatiti doživljaje s putovanja koje započinje na Viktorijinim slapovima, a nastavlja se Nacionalnim parkom Chobe i nevjerojatnom deltom rijeke Okawango. Bit će opisan susret s plemenom Bušmana u pustinji Kalahari u Botswani, posjet nacionalnom parku Namib-Naukluft, “Mrtvoj močvari” (Deadvlei), Walvis Bayu te konačno susret s domorocima i divljim životinjama u Namibiji. Uz mnoštvo slika, od kojih svaka iskazuje nebrojene riječi i osjećaje, predavanje će nastojati prenijeti djelić ove nezaboravne pustolovine.

Prof. dr. sc. Jadranka Varljen cijeli svoj radni vijek provela je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Zavodu za kemiju i biokemiju. Aktivna je članica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, čija je bila i predsjednica. Voditeljica je nekoliko znanstvenih projekata MZOŠ-a te autorica četrdesetak izvornih znanstvenih članaka i desetaka knjiga. Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja, među kojima se posebno ističe nagrada za najboljeg profesora Medicinskog fakulteta u Rijeci. Cijeli je svoj život posvećena trima velikim strastima: znanstvenom istraživanju, poučavanju medicinske kemije i biokemije te putovanjima.


 

Gravitacijski valovi – nova era istraživanja u astrofizici

Četvrtak, 08. Veljača 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Vibor Jelić.

Trebalo je više od 45 godina istraživanja da bi znanstvenici uspjeli izravno detektirati gravitacijske valove. Spiralno padanje dviju crnih rupa izazvalo je mreškanje prostorvremena na 1,3 milijarde svjetlosnih godina udaljenoj Zemlji. Gotovo neizmjerno sićušne promjene prostora, od samo 1/1000 promjera protona, detektirane su pomoću interferometra LIGO. Po važnosti, ovo je jedno od najvećih otkrića u današnjoj fizici i astrofizici pa ne iznenađuje da je Nobelova nagrada iz fizike za 2017. dodijeljena upravo za to otkriće. Predavanje će obuhvatiti kratku povijest istraživanja gravitacijskih valova, mehanizme njihovog nastanka, izazove detekcije te revoluciju istraživanja svemira koja je upravo počela.

Vibor Jelić je astrofizičar s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Područja njegovog istraživanja su eksperimentalna kozmologija i radioastronomija. Radioteleskopom LOFAR aktivno sudjeluje u detekciji zračnja starog oko 13 milijardi godina, iz perioda nastanka prvih zvijezda u svemiru.


 

Svemirske misije u 2018. godini

Četvrtak, 25. Siječanj 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Ante Radonić

Ove nas godine očekuje mnoštvo događaja vezanih za neposredno istraživanje svemira. Posebno ističemo letove međuplanetskih istraživačkih sondi. Prema Marsu kreće sonda koja prva treba obaviti seizmološka mjerenja na tom planetu. Jedna letjelica kreće u bliski susret s atmosferom samoga Sunca. Zajednička europsko-japanska robotska misija kreće prema planetu Merkuru. Jedna japanska i jedna NASA-ina sonda stižu blizu asteroida. Prvi put ćemo iz blizine vidjeti dva nova asteroida. Indijska se letjelica treba spustiti na Mjesec. Kineska bi letjelica trebala ostvariti prvo spuštanje na drugoj strani Mjeseca i tamo dostaviti robotsko vozilo. Upoznat ćemo se s osnovnim podacima ovih svemirskih misija.

Ante Radonić je više od 40 godina radio u Tehničkom muzeju “Nikola Tesla” u Zagrebu na mjestu voditelja planetarija s odjelom astronautike. Bavi se popularizacijom astronomije, astronautike i raketne tehnike. Održava aktualna javna predavanja i tribine za građanstvo. Dosad je održao više od 800 javnih predavanja u više od trideset gradova širom Hrvatske. Objavio je oko 300 popularno-znanstvenih članaka u časopisima, tjednicima i dnevnim listovima. Najviše je pisao za časopis zagrebačke zvjezdarnice “Čovjek i svemir” (od 1970. godine). Stalni je stručni suradnik tjedne emisije “Andromeda”, posvećene istraživanju svemira, na Drugom programu Hrvatskog radija utorkom od 20:00 do 22.00 sata (od 1997. godine). Godine 2014. dobio je nagradu za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture.


 

Važnost mjerenja u znanosti – od Eratostena do gravitacijskih valova

Četvrtak, 11. Siječanj 2018. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje su održali prof. dr. sc. Mladen Boršić i dr. sc. Luka Boršić.

Mjerna metoda procjene Zemljnog opsega koju je uporabio Eratosten prije otprilike 2400 godina bit će uspoređena s mjernom metodom koja je znanstvenicima projekta LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) omogućila prvu detekciju gravitacijskih valova, 2016. godine. Pristupi su dakako različiti, tehnološka razina bitno drugačija, ali im je zajednička zapanjujuća domišljatost.
Koje su poveznice? I Eratosten i suvremeni znanstvenici mjerili su: odnose dviju duljina, vremena i kutove te koristili za svoje doba najnapredniji matematički aparat (Eratosten je rabio Euklidovu geometriju, a skupina LIGO geometriju zakrivljenog prostora).
Osim toga, Eratosten nije pouzdano znao da je Zemlja okrugla, premda su to slutili Aristotel i još neki grčki filozofi. Skupina LIGO nije pouzdano znala postoje li gravitacijski valovi, premda je to predviđala Einsteinova opća teorija relativnosti. Objema mjerenjima prethodila su razmišljanja velikih umova, a istraživači su imali hrabrosti kročiti u nepoznato.

Mladen Boršić je umirovljeni redoviti profesor. Radio je na FER-u u Zagrebu, gdje se bavio se mjerenjima električkih veličina. Bio je i pozvani profesor na Università degli Studi del Sannio u Italiji, vanjski ekspert na Physikalisch-Technische Bundesanstalt u Njemačkoj, glavni tajnik International Measurement Confederation, predsjednik Hrvatskog mjeriteljskog društva, te glavni urednik Mjeriteljskog vjesnika. Aktivno govori engleski, francuski, talijanski i bugarski jezik, a služi se njemačkim, ruskim, latinskim i starogrčkim. Poznavatelj je klasične glazbe i slikarstva.
Luka Boršić je viši znanstveni suradnik zaposlen na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Autor je i urednik desetak znanstvenih i stručnih knjiga te dvadesetak članaka i poglavlja u knjigama. Bavi se filozofijom renesanse, rodnom filozofijom, poviješću znanosti i klasičnom filologijom.


 

Život na Zemlji i u svemiru

Četvrtak, 21. Prosinac 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Nikola Biliškov

Što je život? Kako je, kada i gdje nastao? Jesmo li sami u svemiru, ima li nas još i ako da – gdje je društvo? I kakvo je to društvo? To su samo neka u dugom nizu intrigantnih pitanja vezanih uz jedan tako uobičajeni i svakodnevni, a opet krajnje kompleksni fenomen – život. Dođete li na ovo predavanje, nećete čuti konačne odgovore na ta pitanja. Svrha je da vam zagolicamo maštu kroz pregled spoznaja i znanstvenih spekulacija o nekoliko bitnih aspekata. Naime, čut ćete nešto o nastanku života na Zemlji, o tome koliko je uopće vjerojatno da je život nastao na Zemlji, o mogućnosti postojanja izvanzemaljskog života, o tome kako bi ta izvanzemaljska bića trebala izgledati, o vjerojatnosti nastanka inteligentnih životnih oblika, o mogućnosti i problemima susreta itd. Nadamo se da ćete nakon svega s predavanja otići s više pitanja nego što ste ih imali.

Nikola Biliškov rođen je 1974. u Puli, a od 1993. godine živi u Zagrebu, gdje radi na Zavodu za kemiju materijala Instituta Ruđer Bošković. Profesionalni interes mu je fokusiran na razvoj i karakterizaciju materijala za pohranu vodika u čvrstom stanju te spektroskopsko praćenje kemijskih i fizikalnih procesa. Bavi se i astronomijom. Osim toga, član je i Vijeća Zelene akcije, a kroz dugi niz godina zanima ga odnos prirodnih i društveno-humanističkih znanosti, visoko obrazovanje, interakcija s drugim područjima ljudskog djelovanja i odgovornost znanstvenika te njihovo djelovanje u široj zajednici. Dobitnik je Priznanja Krunoslav Sukić Centra za mir u Osijeku za knjigu godine 2016. te Posebnog priznanja IRB-a za popularizaciju znanosti 2017.
 


 

Korijeni pseudoznanosti

Četvrtak, 07. Prosinac 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Nenad Raos.

Pseudoznanost, lažna znanost ili nadriznanost, nije pojava samo našega doba: ona upravo zakonito prati razvoj svake znanosti. Na primjeru povijesti kemije (protokemija – alkemija – kemija) pokazat ću kako misticizam i mitologija izrastaju iz znanosti kada se ona prestane razvijati u teorijskom smislu. Bit će riječi i o tome kako treba (i kako se ne treba) popularizirati znanost.

Dr. Nenad Raos je kemičar, umirovljeni znanstveni savjetnik koji je čitav svoj radni vijek proveo na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti napisavši desetak knjiga i nekoliko tisuća članaka iz svih područja prirodnih znanosti te još desetak članaka iz povijesti i filozofije kemije. Autor je sedam znanstveno-popularnih izložbi u Tehničkom muzeju “Nikola Tesla”. Bio je sedam godina glavni urednik Prirode. Sada je urednik rubrike “Kemija u nastavi” u časopisu Kemija u industriji. Uskoro mu izlazi još jedna znanstveno-popularna knjiga – ovaj put s temom postanka života na Zemlji.
 


 

Zbrinjavanje divljih životinja u Hrvatskoj – stvarnost, dileme, odnos institucija

Četvrtak, 23. Studeni 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. vet. med. Ingeborg Bata

Centar za zbrinjavanje divljih životinja djeluje u sklopu Udruge za zaštitu divljih životinja (AWAP), a otvoren je na svjetski Dan zaštite životinja, 4. listopada 2003. godine, u suradnji s Ministarstvom za zaštitu okoliša. Smješten u Kraju Gornjem kod Zaprešića na površini od 12000 m2. Ima razvijenu cijelu infrastrukturu za prihvat i rehabilitaciju divljih životinja. Prihvaća divlje životinje iz skupine sisavaca, ptica i gmazova koje su na bilo koji način ugrožene, imaju ozljede, ili su krijumčarene, nelegalno posjedovane, neadekvatno držane ili zlostavljane. Centar surađuje s nadležnim državnim institucijama, s fakultetima, institutima, drugim udrugama za zaštitu prirode i životinja, inozemnim institucijama, rehabilitacijskim centrima, s vrlo širokom mrežom građana, vatrogascima, službom hrvatske elektroprivrede te s Lovačkim savezom. Ujedno, Centar razvija edukacijske programe i sudjeluje u raznim projektima vezanim uz zaštitu prirode i životinja.

Dr. vet. med. Ingeborg Bata rođena je u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1986. godine. Osnovala je Udrugu za zaštitu divljih životinja, 2002. godine, te ustupila teren od 1,5 ha za izgradnju Centra za zbrinjavanje divljih životinja u Kraju Gornjem. U Udruzi radi volonterski, a aktivna je i u zbrinjavanju drugih životinja (kućnih ljubimaca, egzotičnih kućnih ljubimaca). Zaposlena je u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Autorica je i koautorica brojnih radova o bolestima i zbrinjavanju divljih životinja te životinja zooloških vrtova.


 

Koliko traju rast i razvoj ljudskog mozga?

Četvrtak, 09. Studeni 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Miloš Judaš.

Rast i razvoj ljudskog mozga započinju u prvim tjednima nakon začeća, a “stabilno odraslo stanje” postiže se tek tijekom trećeg desetljeća života (oko 25. godine života). No, kako je razvoj mozga zapravo izraz njegove cjeloživotne plastičnosti (učenje i pamćenje) i neprekidne interakcije s okolinom (osobito društvenom okolinom, to jest drugim mozgovima), razvoj mozga je doživotni proces. Tijek vremena je ireverzibilan, a povijest interakcija mozga s njegovom okolinom jedinstvena i neponovljiva. Stoga nam i evolucijska i razvojna neurobiologija pružaju čvrsto jamstvo jedinstvenosti i neponovljivosti svakog čovjeka – ne samo kao biološkog stvorenja, nego i kao duha, duše i osobe.

Miloš Judaš rođen je 1. svibnja 1961. u Petrinji, Republika Hrvatska. U Zagrebu je završio Klasičnu gimnaziju te diplomirao 1984. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na tom fakultetu je zaposlen od 1985., sada kao redoviti profesor neuroznanosti i anatomije (trajno zvanje), ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga te voditelj ZCI za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. Pored toga, prof. Judaš je član suradnik Razreda za medicinske znanosti HAZU, potpredsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost, te Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje znanstvenog interesa: neuroanatomija i razvojna neurobiologija ljudskog mozga. Dodatna područja interesa: komparativna neuroanatomija, evolucijska neurobiologija, povijest neuroznanosti. Do danas je objavio niz znanstvenih radova u vodećim svjetskim časopisima, kao i poglavlja u vodećim svjetskim udžbenicima, priručnicima i enciklopedijama neuroznanosti (trenutni zapis produktivnosti i citiranosti u svjetskim bazama podataka: a) WoS 50 radova, 2025 citata, h-index 22; b) Scopus 63 rada, 2324 citata, h-index 22; c) Google Scholar 169 unosa, 3104 citata, h-index 24).


 

Tko je otkrio X-zrake: Röntgen ili Tesla – značaj X-zraka u znanosti

Četvrtak, 26. Listopad 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao profesor emeritus akademik Stanko Popović

Nikola Tesla (1856.-1943.), znanstvenik, fizičar, elektroinženjer i futurist, počasni član HAZU i počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu, čuven po izumima koji su izmijenili svijet: višefazni sustav izmjeničnih struja, rotirajuće magnetsko polje, indukcijski motor, Teslin transformator, bežični prijenos energije, radio, struja visoke frekvencije i visokoga napona, elektronički logički ulaz. Tesli je priznato oko 300 patenata širom svijeta. Mnogo je pridonio u predviđanju, otkrivanju i razumijevanju niza osnovnih koncepata u fizici: elektron, elektronski mikroskop, akcelerator nabijenih čestica, kozmičke zrake, radar, inducirana radioaktivnost, laser, X-zrake; međutim, drugim je znanstvenicima priznato prvenstvo za ta otkrića. Niz znanstvenih ustanova dodijelilo je Tesli zvanje počasnoga doktora znanosti. Američki institut elektrotehničkih inženjera dodijelio je Tesli najveće priznanje, Edisonovu medalju, za njegov doprinos elektrotehnici i znanosti. Prigodom Teslina 75. rođendana njegova fotografija objavljena je na naslovnici časopisa Time, uz navod: “Cijeli svijet je njegova elektrana”. Više od 70 znanstvenika poslalo je Tesli čestitku, između ostalih A. Einstein, R. Millikan, A. H. Compton, W. H. Bragg. Vrhovni sud Sjedinjenih Država odlučio je 1943. obnoviti prvenstvo Teslinih patenata o radijskom prijenosu objavivši da patent G. Marconija nema zakonsku valjanost. Opća konferencija za utege i mjere dodijelila je 1960. naziv tesla, T, SI jedinici za gustoću magnetskoga toka.
Počevši 1894. (a možda i ranije) Tesla je istraživao nepoznato vrlo posebno zračenje, kasnije nazvano X-zrake. Dobio ih je s pomoću vakuumske cijevi primjenom vlastitoga visokofrekventnog i visokonaponskog napajanja. O svom istraživanju izvijestio je Akademiju znanosti u New Yorku. Tesla je opisao svoje eksperimente u nizu radova objavljenih u časopisu Electrical Review N.Y. Naveo je pretpostavke o prirodi X-zraka: “strujanje čestica velikih brzina”; “sjene na fotografskoj ploči uzrokuju izbačene čestice, ili titranja čije su frekvencije mnogo više od onih koje smo u stanju ostvariti”; “to zračenje ima zapanjujuću prodornost”; “nova opažanja daju težinu argumentu da su X-zrake transverzalni valovi”; “X-zrake imaju mnoga svojstva jednaka svojstvima svjetlosti”.
Tesla je poslao svoje slike dobivene X-zrakama Röntgenu brzo nakon što je ovaj objavio svoje otkriće krajem 1895. odavši Röntgenu puno priznanje za njegovo otkriće. Tesla je istraživao fiziološke opasnosti u radu s X-zrakama te opisao neke kliničke primjene X-zraka.
Postoji niz dokaza koji potvrđuju nasljeđe Nikole Tesle u otkriću X-zraka. Teslino predavanje u Akademiji znanosti u New Yorku potvrđuje njegovo prvenstvo u istraživanju X-zraka. Pitanje je tko bi bio dobio Nobelovu nagradu za otkriće X-zraka da Teslin laboratorij nije stradao u požaru početkom 1895. Najmanje što se može učiniti jest uvažavati njegov pionirski rad u tom području.
Prirodu X-zraka otkrio je Max von Laue 1912. ostvarivši difrakciju X-zraka u kristalu. Tim eksperimentom je dokazano: X-zrake su elektromagnetski valovi koji se difraktiraju u kristalu zbog periodične strukture kristala, a ta je periodičnost usporediva s valnom duljinom X-zraka. Laueovo otkriće potaknulo je vrlo brzi razvoj kristalografije. W. H. Bragg i W. L. Bragg objavili su 1915. prve kristalne strukture određene s pomoću difrakcije X-zraka. Sto godina kasnije, Glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2014. Međunarodnom godinom kristalografije. Nemjerljiv je značaj primjene X-zraka u suvremenoj fizici i astrofizici, kemiji, biologiji, medicini i tehnologiji.

Diplomirao eksperimentalnu fiziku, obranio magistarski rad iz fizike čvrstoga stanja te postigao doktorat iz fizike, sve na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PMF). Od 1961. do 1986. radio u Institutu Ruđer Bošković (IRB), a od 1986. do umirovljenja 2008. na PMF-u. Izabran za znanstvenoga savjetnika 1979., za redovitoga profesora u trajnome zvanju 1995. te za professora emeritusa 2010. Predavao na diplomskim i poslijediplomskim/doktorskim studijima. Vodio 25 diplomskih, 5 magistarskih i 10 doktorskih radova. Kao gostujući znanstvenik boravio na Sveučilištu u Manchesteru, u Slovačkoj akademiji znanosti te na Sveučilištu Martin Luther u Halleu.
Znanstvena djelatnost: fizika i kemija čvrstoga stanja, kristalografija i opća fizika. Primjenom rendgenske i elektronske difrakcije, elektronske mikroskopije i spektroskopije istražuje mikrostrukturu i fazne dijagrame materijala. Dao doprinos teorijskom i eksperimentalnom razvoju rendgenske difrakcije, te njenoj primjeni u istraživanju procesa precipitacije u prezasićenim čvrstim otopinama metalnih slitina i faznih dijagrama metalnih oksida, poluvodiča i biominerala. Objavio 250 znanstvenih radova, od toga 200 znanstvenih radova u časopisima koje navodi Current Contents. Radovi su citirani 5300 puta, indeks h=40. Na znanstvenim skupovima podnio 255 priopćenja. Održao 20 pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima i školama. Bio član i predsjednik odbora za pripremu niza domaćih i 25 međunarodnih znanstvenih skupova, uključujući i skupove europske razine. Bio predsjednik Znanstvenoga vijeća polja fizika u IRB-u, predstavnik IRB-a u Savjetu Europskoga fizičkog društva, član Matičnoga odbora za područje prirodnih znanosti, polje fizika, voditelj domaćih znanstvenih projekata i projekta Hrvatska–SAD. Bio tajnik i predsjednik Znanstvenoga vijeća HAZU – Hrvatske kristalografske zajednice. Bio član Europskoga savjeta za difrakciju u polikristalu. Sudjelovao u izradi Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda i bio voditelj povjerenstva za izradu Nastavnoga plana i programa iz fizike. Sudjelovao kao nastavnik na ljetnim školama iz fizike. Urednik zbornika radova znanstvenih skupova o školstvu i kristalografiji koje je priredila HAZU. Suautor Rječnika iz kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Objavio radove o nazivlju u fizici u domaćim časopisima. Izabran za člana suradnika HAZU 1992. te za redovitoga člana HAZU 2004. Dobio Nagradu Grada Zagreba i Državnu godišnju nagradu za znanstveni rad. Član je Područnoga znanstvenog vijeća za prirodne znanosti.


 

Plava točka u beskraju

Četvrtak, 12. Listopad 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Veljko Kukulj.

Prije 40 godina započela je misija Voyager tijekom koje je snimljena slika Zemlje koja je dovela do jednog od najboljih opisa planeta na kojem živimo. Taj je opis dao Carl Sagan, u sklopu svojeg predavanja na Sveučilištu Cornell, 13. listopada 1994. Ovim predavanjem ćemo obilježiti te obljetnice i pokušati istražiti utjecaj fotografije niske razlučivosti snimljene s udaljenosti od šest milijardi kilometara na razvoj ljudske svijesti. Vidjet ćemo kako se, kao civilizacija, cijelo svoje postojanje nalazimo na rubu mračnog ponora i kako ga oni koje taj ponor potiče na istraživanje mogu rasvijetliti za sve nas. Također ćemo vidjeti kako se kao društvo možemo nositi s utjecajima marginalnih pojedinaca i skupina koje se tog ponora boje te Zemlju i danas pokušavaju opisati na način civilizacija kamenog doba. Voyager je jedan od velikih znanstvenih i tehnoloških uspjeha. Ova fotografija Zemlje nema sama po sebi veliku znanstvenu ni tehnološku vrijednost. Poput zlatne ploče s porukom koju na sebi nosi Voyager, ona je simbol. Simbol uspjeha razuma i radoznalosti, onoga što znanost i tehnologija znače ljudskoj vrsti.

Veljko Kukulj, nakladnik iz Zagreba, autor desetak inovacija (uglavnom iz područja primjene novih tehnologija u obrazovanju) i više od 60 naslova od kojih su najpoznatije serije Sraz i Sunčica. Dobitnik je više međunarodnih i hrvatskih priznanja, uključujući Comenius EduMedia Medaille i Zlatno Teslino jaje. Često drži predavanja, između ostalog u CSSU NSK i na TEDx Zagreb, na teme iz područja e-knjige i pismenosti u doba tehnologije.


 

Energetska učinkovitost zgrada

Četvrtak, 28. Rujan 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao doc. dr. sc. Marko Pinterić s Fakulteta za građevinu, prometno inženjerstvo i arhitekturu Sveučilišta u Mariboru

Ograničenost fosilnih goriva, ekološki problemi i globalno zatopljenje blisko su povezani s proizvodnjom i potrošnjom energije. Kako bi se ti problemi ublažili, sve je veće težište na traženju alternativnih izvora energije, što efikasnijoj potrošnji i što manjim gubicima energije. Sektor s najvećim potencijalom za uštedu energije je energetska učinkovitost zgrada. Predavanje će obuhvatiti osnove toplinskih gubitaka zgrada i načine kako se oni mogu smanjiti. Naglasit će se pojedinačni problemi i praktički načini njihovog rješavanja koji u konačnici dovode do dizajna energetski visokoučinkovite zgrade nazvane pasivnom kućom. Na kraju će se predstaviti zakonski poticaji koje Europska unija poduzima kako bi se toplinski gubici zgrada što više smanjili te raspraviti prednosti i zamke na koje moramo obratiti pažnju kako bi naši potezi bili što djelotvorniji.

Doc. dr. sc. Marko Pinterić zaposlen je na Fakultetu za građevinu, prometno inženjerstvo i arhitekturu Sveučilišta u Mariboru. Školovao se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao fiziku. Pedagoški i istraživački bavi se građevinskom fizikom, a ove je godine objavio i udžbenik “Building Physics” kod izdavačke kuće Springer. Na Institutu za fiziku u Zagrebu istražuje i niskotemperaturna električna svojstva niskodimenzijskih organskih materijala. Uz to ima i šestgodišnje iskustvo rada na pisanju studija i izradi projekata vezanih za zaštitu okoliša, posebice za zaštitu protiv buke.


 

Što je to entropija?

Četvrtak, 14. Rujan 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Franjo Sokolić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Uz energiju, entropija je najvažniji pojam u fizici. Netko možda misli da razumije energiju, no skoro svi su suglasni da ne razumiju entropiju. Zašto je tome tako? Kako to da je tako teško proniknuti u taj fundamentalni pojam fizike? Entropija ima više lica i značenja, koja se međusobno nadopunjavaju i suprotstavljaju. Rođena u krilu termodinamike, razvijena i shvaćena u okviru statističke mehanike, nadograđena u teoriji informacija, entropija stalno raste, neuhvatljiva je i sve korisnija. Osim u prirodnim znanostima, danas je prisutna u tako različitim područjima kao što su ekonomija, sociologija i teorija književnosti. Ideja entropije prvi se put pojavljuje 1824. godine u radu Sadija Carnota. Nakon njega značajan doprinos konceptu entropije dali su: Rudolf Clausius, Lord Kelvin, Ludwig Boltzmann, Willard Gibbs i Claude Shannon. Kroz kratku prezentaciju povijesnog razvoja ideje entropije pokušat će se rasvijetliti gornja pitanja, bez pretenzije da se daju definitivni odgovori.

Franjo Sokolić redoviti je profesor fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon završetka studija fizike u Zagrebu deset je godina radio na Institutu Rudjer Bošković u Zagrebu, a potom dvadeset godina na francuskim sveučilištima Paris VI i Lille. Bavi se sa mikroskopskom teorijom tekućina.
 


 

ISS kao postaja na putu do atomske strukture molekula

Četvrtak, 31. Kolovoz 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Zoran Radić s Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu

Poznavanje atomske strukture kompleksnih bioloških molekula ključnih za normalno odvijanje metabolizma neophodno je pri oblikovanju modernih lijekova. Budući da biološke molekule čine tisuće pa i više desetaka tisuća povezanih atoma, prikladna vizualizacija ovakvih molekula od je velike pomoći pri istraživanju detalja njihove biološke funkcionalnosti. Zato se u strukturnoj biologiji često sreću razne vrste stereoskopskog prikaza makromolekula. Virtualna stavrnost (Virtual Reality, VR) predstavlja važan korak dalje u približavanju mikroskopskog svijeta istraživaču, a tehnike makromolekulske VR-vizualizacije tek nastaju. Da bi eksperimentalno određivanje ovako kompleksnih struktura uopće bilo moguće ponekad je potrebno posegnuti za egzotičnim eksperimentalnim uvjetima, kao što je bestežinsko stanje. Uzgoj kristala bioloških makromolekula na Međunarodnoj svemirskoj postaji (International Space Station, ISS) u fokusu je interesa organizacija koje upravljaju postajom te znanstvenicima omogućuju pristup tom laboratoriju.

Prof. dr. sc. Zoran Radić (Adjunct Associate Professor, University of California, San Diego; znanstveni savjetnik Sveučilišta u Zagrebu) bavi se strukturom molekula i funkcijom enzima iz porodice kolinesteraza, koji su ključni u održavanju životno neophodne kolinergičke neurotransmisije u kralježnjaka. Voditelj je projekata koje financira američki Nacionalni institut za zdravlje (NIH), a koji imaju za cilj odrediti atomsku strukturu acetilkolinesteraze pomoću difrakcije neutrona. Profesor Radić školovao se na Sveučilištu u Zagrebu, a niz je godina radio na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) u Zagrebu, pod mentorstvom dr. sc. Else Reiner i dr. sc. Vere Simeon. Voditelj je i suradnik više međunarodnih projekata s kolegama s IMI-ja. Dobitnik je nagrade Spridion Brusina Hrvatskog prirodoslovnog društva, za 2016. godinu, za doprinos unapređenju međunarodne promocije hrvatske znanosti.


 

Kako se danas odlučuje o puštanju lijekova u medicinsku primjenu

Četvrtak, 01. Lipanj 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Vladimir Trkulja

U kolokvijalnom govoru “lijek” podrazumijeva tvar koja, na bilo koji način unesena u organizam, ima svojstvo da izliječi ili ublaži bolest. U zakondavnom smislu, pojam ima šire značenje: uključuje ne samo liječenje, nego i dijagnostiku i prevenciju bolesti; odnosi na dakle na svaki proizvod farmaceutske industrije. Upravo ta činjenica – da se radi o industrijskom proizvodu čiji su nastanak i opstanak uvelike određeni financijskim razlozima – često je uzrok skepticizma pa čak i “teorija zavjere” o stvarnoj prirodi, koristi i svrsi lijekova. Iza takvih dojmova i subjektivnih mišljenja ne stoje nikakva stvarna znanja o tome što su to zapravo lijekovi, kako nastaju i po kojim kriterijima se puštaju u medicinsku primjenu. Naime, istina je da su lijekovi industrijski proizvodi. No, to su vrlo specifični proizvodi upravo po tome što je proces njihove proizvodnje i stavljanja u upotrebu strogo kontroliran, pri čemu su zakonske stavke utemeljene na suvremenim znanstvenim saznanjima i najvišim etičkim standardima. U predavanju će biti pokazano kako danas procjenjujemo može li, i pod kojim uvjetima, neki lijek-proizvod ući u medicinsku primjenu i što točno znači da je lijek “odobrila regulatorna agencija” zato što ima “povoljan odnos koristi i potencijalnih rizika”.

Prof. dr. sc. Vladimir Trkulja redoviti je profesor farmakologije. Radi u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebno se bavi razvojem i regulativom lijekova. U području evaluacije lijekova surađuje s brojnim farmaceutskim kućama. Također surađuje s regulatornim agencijama – u RH, ali i u susjednim državama.
 


 

Invazivne vrste – putevima neinformiranosti, nemara i nemoći

Četvrtak, 18. Svibanj 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Sven Jelaska

Invazivne vrste postale su jedan od vrlo bitnih čimbenika u kompleksnim procesima koji se odvijaju u okolišu te itekako utječu na okoliš u svim njegovim segmentima – od kvalitete života pojedinaca pa do strukturalnih promjena u samim ekosustavima i njihovoj biološkoj raznolikosti koje se, direktno ili indirektno, odražavaju na svim razinama ljudskog življenja (zdravstveno, ekonomski, sociološki). Skoro da i ne postoji područje ljudske aktivnosti koje nije na neki način povezano s invazivnim vrstama. Da navedemo samo neke: transport, turizam, trgovina, hortikultura, zdravstvo, poljoprivreda, šumarstvo, zaštita okoliša i prirode. No, iako se radi o problemu globalnih razmjera, svaki čovjek može doprinijeti njegovom smanjivanju uz primjereno informiranje i djelovanje.

Izv. prof. Sven Jelaska zaposlen je na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz niza kolegija na diplomskim i doktorskom studiju (Ekologija bilja, Invazivne biljke, Primjena GIS-a u biologiji, Zaštićena i ugrožena kopnena staništa u Hrvatskoj, Terenska nastava). Istražuje biološku raznolikost i dinamiku kopnenih ekosustava o čemu je objavio više od 40 znanstvenih radova. Problematika invazivnih vrsta zauzima posebno mjesto među njegovim istraživačkim interesima. Trenutno je predsjednik Hrvatskog ekološkog društva kroz koje, s dvogodišnjom dinamikom, organizira “Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem”. Jedan je od glavnih urednika časopisa “Periodicum Biologorum” koji je 2017. obilježio 130 godina postojanja.


 

Jadransko more – Stalna na tom svijetu samo mijena jest!

Četvrtak, 04. Svibanj 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao akademik Mladen Juračić

Predavanje će pokazati kako se i zašto Jadran stalno mijenja. Bit će opisan nastanak Jadrana i njegova geološka evolucija. Posebno će se istaknuti promjene koje su se događale u posljednjih 20 000 godina te one koje se događaju danas. Uz osvrt na dosadašnja istraživanja Jadrana (ekspedicije Vila Velebita i Tegetthoff) te na Fizičku kartu Kvarnera (Josef Roman Lorenz), bit će riječi o budućnosti istraživanja Jadrana te posebno o potrebi geološkog kartiranja Jadrana.

Mladen Juračić redoviti je profesor na Geološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član HAZU. Zanima ga i voli more. Istražuje ušća jadranskih rijeka (Krka, Raša, Adige, Neretva), procese sedimentacije u ušćima, ulogu suspendiranog materijala i sedimenata u kruženju zagađivala u prirodi te sedimente i sedimentaciju u Jadranu. Pokušava pokrenuti geološko kartiranje podmorja, a u posljednje vrijeme bavi se i fenomenima potopljenog krša (morskim jezerima, ušćima rijeka u kršu, potopljenim špiljama) te promjenama morske razine. Objavio je više od 80 znanstvenih radova.


 

Dobrobit životinja – znanost, praksa i kako se razlikuje od prava životinja

Četvrtak, 20. Travanj 2017. s početkom u 18:00
— Medijateka Francuskog instituta, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Irena Petak i njezini gosti: Robert Međugorac, dr. Ingeborg BataPetra Puvača i Tatjana Slatina

Koncept dobrobiti životinja (engl. animal welfare) razvijen je sredinom prošlog stoljeća. Temelji se na bioetici, a pripada prirodoslovnim i biomedicinskim znanostima. U praksi dobrobit životinja ima najširi kontekst jer se tiče društva, zakonodavstva i ekonomije. Počeci znanstvenih istraživanja dobrobiti životinja bili su povezani s intenzivnim uzgojem životinja na farmama. Kasnije se znanstveni interes proširio na životinje u zoološkim vrtovima i prirodi, kućne ljubimce te životinje u laboratorijima. Dobrobit životinja temelji se na znanstvenim istraživanjima, a traži odgovor na pitanje kako životinjama pod ljudskom skrbi omogućiti život bez boli i patnje. Znanje prikupljeno istraživanjima prenosi se u zakonodavstvo. Koncept prava životinja (engl. animal rights), kao zasebnu temu, objasnit će oni koji se zalažu za oslobođenje životinja od bilo kakvog korištenja od strane ljudi. U svom istinskom obliku prava životinja s dobrobiti životinja dijele samo temelj u bioetici. Bit će prikazani primjeri iz prakse koji su poziv na diskusiju: skloništa za divlje životinje, klaonice, kućni ljubimci, suživot ljudi i alohtonih i invazivnih vrsta te uništavanje ekosustava. Svaku temu predstavit će iskusni poznavatelji prakse.

Dr. sc. Irena Petak, dipl. ing. biologije, bavi se ponašanjem i dobrobiti životinja već 22 godine. Znanstveno i stručno educirala se na nekoliko europskih sveučilišta (Dublin, Hannover, Beč, Parma, Milano, Edinburg, Bristol). Znanstveni magisterij iz primijenjene etologije i dobrobiti stekla je na Veterinarskom fakultetu u Edinburgu. Jedanaest godina bila je zaposlena na Veterinarskom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga radila je u nekoliko udruga koje se bave zaštitom životinja i prirode. Radi kao savjetnica za ponašanje kućnih ljubimaca, drži predavanja, gostuje na radiju i televiziji, piše članke za novine i portale. Njezine najnovije članke možete čitati na portalu Pasji život Rujne Jeger.
Robert Međugorac diplomirao je glazbenu pedagogiju na Umjetničkoj akademiju u Osijeku. Od 1997. aktivan je u Pokretu za oslobođenje životinja i Veganskom pokretu. Autor je i voditelj TV emisije “Oslobođenje životinja – abolicionizam, veganstvo, antispecizam”. Doktorat iz filozofije, grana etike (bioetika, zooetika, animalistika), upisao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2015. voditelj je ciklusa predavanja i tribina “Oslobođenje životinja” u knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu.
Ingeborg Bata, dr. med. vet. radi kao voditeljica veterinarske službe u Zoološkom vrtu u Zagrebu. Osnivačica je i predsjednica Udruge za zaštitu divljih životinja AWAP i Centra za zbrinjavanje divljih životinja. Iz područja bolesti divljih životinja i zbrinjavanja objavila je više od 40 radova u stručnim i znanstvenim publikacijama. Sudjeluje u raznim obrazovnim i informativnim emisijama te u radnim tijelima koja donose zakone i propise iz domene skrbi životinja.
Petra Puvača aktivno volontira u udrugama za zaštitu životinja od 2008. godine. Od 2013. predsjednica je udruge za zaštitu životinja Sedma od Devet, čija je i osnivačica. Apsolventica je ekologije na PMF-u u Zagrebu. O zaštiti životinja dodatno se educirala na raznim seminarima i kolegijima u zemlji i inozemstvu.
Tatjana Slatina osnivačica je i predsjednica udruge za zaštitu životinja Futura. Zaštitom životinja bavi se 28 godina. Zadnjih godina istražuje utjecaj politike i institucija na zaštitu životinja. Piše na društvenim mrežama i portalima.


 

Šećerna bolest i okoliš – veza o kojoj se premalo govori

Četvrtak, 06. Travanj 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Marijana Vučić Lovrenčić

Epidemija šećerne bolesti predstavlja jedan od najvećih izazova suvremene medicine. Jesu li za porast broja oboljelih jedini krivci loša prehrana i nedovoljna tjelesna aktivnost ili razvoju šećerne bolesti doprinose i kemijski spojevi kojima smo neizbježno izloženi u svakodnevnom životu? Proteklo desetljeće intenzivnih istraživanja donijelo je mnogo uzbudljivih novih spoznaja koje potvrđuju snažnu uzročno-posljedičnu vezu između dijabetesa i okoliša te otvaraju nove mogućnosti za borbu protiv ove teške bolesti. O fenomenu endokrine disrupcije, njegovoj ulozi u epigenetičkim promjenama koje vode nastanku šećerne bolesti i mogućim strategijama prevencije govorit će Marijana Vučić Lovrenčić.

Dr. sc. Marijana Vučić Lovrenčić, spec. med. biokemije, znanstvena je savjetnica zaposlena u kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu. Voditeljica je Odjela za laboratorijsku medicinu i voditeljica bolničke Znanstveno-istraživačke jedinice. Već 30 godina bavi se laboratorijskom dijagnostikom šećerne bolesti, a njezin znanstveno-istraživački opus obuhvaća istraživanja etiologije šećerne bolesti i dijabetičkih komplikacija te metaboličkog sindroma. Kontinuirano sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima s temom šećerne bolesti, predaje na poslijediplomskom studiju “Dijabetologija i endokrinologija” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentorira i recenzira doktorate, objavljuje znanstvene radove u časopisima te sudjeluje na međunarodnim konferencijama. Djeluje kao ekspertni ocjenitelj za područje “Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života” istraživačkog programa Obzor2020 Europske Unije. Članica je uredničkog vijeća indeksiranog međunarodnog časopisa World Journal of Diabetes.
 


 

Transformativna uloga biofizike

Četvrtak, 09. Ožujak 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala doc. dr. sc. Selma Supek

Biofizika se često definira kao interdisciplinarno znanstveno područje koje koristi pristupe i metode fizike u proučavanju bioloških sustava. Iako bi se mnoga istraživanja prirodoslovaca 19. stoljeća mogla okvalificirati kao biofizička, za početak moderne biofizike uzimaju se pedesete godine prošlog stoljeća. Američki biofizičari su, 1957. godine, formirali Biophysical Society, prvo biofizičko stručno društvo koje danas broji skoro desetak tisuća članova. Na inicijativu Biophysical Society u ožujku 2016. prvi je put održan “Tjedan biofizike” kako bi se podigla svijest o ulozi biofizike, potrebi jačanja i promoviranja biofizičkih istraživanja te razvoja edukacijskih programa na svim razinama. Od ove se godine na stranicama “Tjedna biofizike” bilježe i pridruženi događaji širom svijeta kako bi se ostala biofizička društva i institucije pridružile pokrenutoj inicijativi. Na listu događaja uključeno je i ovo predavanje kao prvo obilježavanje “Tjedna biofizike” u Hrvatskoj. Cilj predavanja je predstaviti biofiziku kao jedno od najdinamičnijih istraživačkih područja, njezin značaj u razvoju biotehnologija i tehnologija u nastajanju, njezin razvoj u Hrvatskoj i svijetu te višestruke aspekte transformativne uloge biofizike na razini znanstvene i akademske zajednice, ali i društva u cjelini. Naročito će biti istaknuta temeljna uloga biofizičkih istraživanja u području neuroznanosti, posebno funkcionalnog oslikavanja mozga, simbolički iskazana i činjenicom da “Tjedan biofizike” neposredno prethodi “Tjednu mozga”.

Selma Supek diplomirala je magistrirala i doktorirala fiziku na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Doktorska istraživanja je u cijelosti napravila u Biophysics Group, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, SAD gdje je ušla u područje funkcionalnog oslikavanja mozga koristeći magnetoecefalografiju (MEG). Od 1996. predaje kolegije Biofizika i Osnove biofizike na dodiplomskim, kasnije intergralnim programima, Fizičkog odsjeka. Uvela je metode za funkcionalno oslikavanje mozga, naročito MEG, u istraživačke i nastavne programe Fizičkog odsjeka PMF-a te Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Mentorirala je 27 diplomskih i dva doktorska studenta fizike.
Istraživački interes Selme Supek uključuje proučavanje neurodinamike senzornih i kognitivih procesa te razvoj i evaluaciju metoda za analizu neurodinamičkog funkcionalog oslikavanja mozga. Bila je voditeljica i suradnica na više domaćih i međunarodnih projekata. Su-urednica je monografije o magnetoencefalografiji (Supek S. and Aine, C.J., Eds. Springer-Verlag, 2014) koja upravo prelazi na Springer Reference Works. Objavila je 43 znanstvena rada, 98 konferencijskih sažetaka, uredila 8 zbornika, održala 25 pozvanih predavanja. Organizirala je i bila predsjedavateljica međunarodnih skupova NFSI’99 i Biomag2010 www.biomag2010.org. Utemeljila je i bila direktorica niza međunarodnih tečajeva Mind and Brain. Stalna je članica International Advisory Board (IAB) niza Biomag konferencije kojim je predsjedavala od 2010. do 2012. Sudjelovala je u uspostavljanju i bila suvoditeljica prvog interdisciplinarnog, internacionalnog poslijediplomskog studija Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost (JEKON) Sveučilišta u Zagrebu. Članica je sveučilišne Koordinacije za biomedicinsko inženjerstvo od 2012.
 


 

Jadranskim morem preplavljeni krš

Četvrtak, 02. Ožujak 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Donat Petricioli

Krš je oblik nadzemnog i podzemnog te podmorskog reljefa nastalog djelovanjem oborinskih voda na vapnenačku podlogu. On pokriva oko dvije trećine kopna Republike Hrvatske, a zastupljen je i u obalnim područjima hrvatskog teritorijalnog mora. Nakon zadnjeg ledenog doba izdizanje mora rezultiralo je preplavljivanjem krških formi koje su nasta(ja)le na zraku. Krške estuarije Zrmanje i Krke karakterizira duboko podvlačenje morske pod bočatu, potpovršinski temperaturni maksimumi, izrazita haloklina, „bioreaktorski“ uvjeti te bogate populacije planktonskih i bentoskih filtratorskih organizama. Ponorske podvelebitske i podbiokovske vrulje pak karakterizira duboko podvlačenje slatke vode pod morsku, a naseljene su bentoskim zajednicama u trajnom pionirskom stadiju. Morska jezera Mir, Zmajevo oko te Malo i Veliko jezero na Mljetu s morem komuniciraju kroz tanke pukotine u kršu ili uske, plitke kanale, stupac vode u njima je često stratificiran, morske mijene prigušene, slanost različita od slanosti okolnog mora, temperaturni rasponi veći, a zasićenost otopljenim kisikom ponekad je mala; životne zajednice u njima različite su u usporedbi s okolnim morem. Ulazne dijelove brojnih jadranskih morskih špilja i jama naseljava životna zajednica polutamnih špilja, bogata vrstama i biomasom, a u dubljim dijelovima špilja razvija se zajednica podmorskih špilja i prolaza u potpunoj tami, zajednica koja je siromašna i vrstama i biomasom. Neke podmorske jame biološki su još zanimljivije, jer u njima žive dubokomorski organizmi. U predavanju će biti opisani ovi brojni podmorsko-ekološki prirodni fenomeni, a riječ predavača bit će obogaćena brojnim autorskim podmorskim fotografijama te crtežima koje je autor prikupio u preko dvadeset godina koliko se ovom problematikom bavi.

Donat Petricioli, rođen 1960. god. u Zadru, diplomirani je inženjer biologije i ekologije (od 1983. god.) te instruktor ronjenja CMAS/CDA I**, EAD I* (od 2000./2005. god.). Ekspert je za biologiju i ekologiju mora s više od 30 godina iskustva u terenskom i laboratorijskom radu. Kao ekspert za biologiju mora sudjelovao je kao koautor u izradi brojnih studija utjecaja na okoliš koje se odnose na razne zahvate na moru (marikulturni zahvati, luke nautičkog turizma, ispusti otpadnih voda, lučka postrojenja, itd.). Bio je voditelj izrade brojnih dokumenata o praćenju stanja okoliša oko uzgajališta tuna i bijele ribe. Njegov znanstveni rad uključuje upotrebu autonomnog ronjenja u istraživanju morem preplavljenog krša istočne obale Jadranskog mora. Do sad je u koautorstvu objavio 13 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Current Contents bazi i s njima izjednačenim časopisima te niz drugih znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je s priopćenjima na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Ima veliko iskustvo u korištenju brojnih i različitih instrumenata koji se upotrebljavaju u istraživanju vodenih i morskih ekosustava. Radi u poduzeću D.I.I.V. d.o.o. za ekologiju mora, voda i podzemlja, koje je i osnovao 1992. godine.


 

Kratka povijest hrvatskoga kemijskog nazivlja

Četvrtak, 09. Veljača 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao doc. dr. sc. Tomislav Portada

Tijekom posljednjih 70-ak godina hrvatsko kemijsko nazivlje doživjelo je mnoge promjene. Dio tih promjena bio je neminovan, jer je nastao kao rezultat usklađivanja hrvatskoga kemijskog nazivlja s novim kemijskim spoznajama i otkrićima, kao i s preporukama međunarodnih strukovnih društava i standardizacijskih tijela. Drugi dio promjena zadire u područje jezične politike, u kojemu je sukob dviju suprotstavljenih jezičnopolitičkih struja, unitarističke (jugoslavenske) i nacionalne (hrvatske), imao velik utjecaj na tijek i razvoj hrvatskoga kemijskog nazivlja. U predavanju će biti govora o tome kako su nabrojani čimbenici oblikovali hrvatsko kemijsko nazivlje, a bit će također riječi i o nekoliko najčešćih pogrešaka i zabluda vezanih uz kemijsko nazivlje.

Doc. dr. sc. Tomislav Portada je kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković. Školovao se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1998. diplomirao, a 2004. doktorirao kemiju. Bavi se znanstvenim istraživanjima u području sintetske organske kemije, stručnim aktivnostima u području hrvatskoga kemijskog nazivlja, nastavom kemije na više kolegija na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci, radom s darovitim učenicima i studentima te popularizacijom znanosti.


 

Na Mars – zašto i kako?

Četvrtak, 26. Siječanj 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Danko Bosanac

Čovječanstvo je pred jednom od najvećih prekretnica u svojoj povijesti – osvajanjem svemira. To je korak čiji će ishod odrediti budućnost civilizacije. Mars je, nakon Mjeseca, vodeći izazov za putovanje ljudi u svemir. A to putovanje mora biti jeftino, sigurno i za ljude pouzdano. Ispunjenje tih zahtjeva traži veliki iskorak u istraživanju širokog spektra problema. Prije svega, do cilja treba prevaliti ogromnu udaljenost. Treba posadu zaštititi od Sunčevog i kozmičkog zračenja te od udara meteorida. Konačno, treba riješiti medicinske i psihološke probleme bestežinskog stanja i malog, zatvorenog prostora. Tu je i problem komunikacije na velikim udaljenostima. Prvi je korak ipak jeftin uzlet sa Zemljine površine do orbitalne stanice. Predavanje će obuhvatiti sve te teme.

Profesor Bosanac diplomirao je teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu, 1968. godine, a doktorat iz molekularnih znanosti obranio je na Sveučilištu Sussex u Velikoj Britaniji, 1972. godine. Nakon postdoktorskog istraživanja na Sveučilištu u Bristolu, također u Velikoj Britaniji, dobio je, 1974. godine, poziciju istraživača na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, koji je otad njegova domicilna institucija. Objavio je oko sto radova i četri knjige, a bio je glavni istraživač na nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata. Gostujući je profesor na brojnim sveučilištima, primjerice na Sveučilištu u Floridi, Sveučilištu u Kaiserslauternu, Institutu Max Planck u Göttingenu, Sveučilištu u Sussexu, Sveučilištu Harvard, MIT-ju te na brazilskom sveučilištu Federal de Minas Geraisi. Za svoj je rad primio dvije državne nagrade za znanost, 1997. i 2013. godine. Bavi se atomskom i molekularnom fizikom, elektromagnetskim interakcijama te astrofizikom. Godine 1986. bio je pokrenuo niz interdisciplinarnih konferencija, pod nazivom “Brijunska konferencija”, koji se odvija do danas, svaku drugu godinu. Predsjednik je hrvatskog ogranka američke organizacije Center for Inquiry, čiji je primarni cilj promicanje znanosti.


 

Kemija i arhitektura

Četvrtak, 12. Siječanj 2017. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Nenad Raos

Između kemije i arhitekture naoko nema veze, pa ipak je kemija (pri tome mislim na strukturnu kemiju) “arhitektura molekula”. Temljini elementi arhitekture su vertikale, horizontale i lukovi, dok su temeljni elementi arhitekture molekula najjednostavniji likovi i geometrijska tijela (simpleksi). To je zato što je arhitektura namijenjena prije svega svladavanju težine, dok je arhitektura molekula uvjetovana silama među atomima. Svojevrsnu sintezu kemije i arhitekture napravio je arhitekt Richard Buckminster-Fuller, konstruirajući geodezmičke kupole primjenjenom zakona molekularne arhitekture (“Kemija je struktura, ergo arhitektura.”)

Nenad Raos znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju zaposlen na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Uz znanstveni rad na području teorijske i bioanorganske kemije vrlo se predano bavi popularizacijom znanosti. Napisao je 13 znanstveno-popularnih knjiga te bio autor sedam izložbi u Tehničkom muzeju “Nikola Tesla” u Zagrebu. Osam je godina bio glavni urednik Prirode.


 

Sunčeve erupcije i svemirska prognoza

Četvrtak, 22. Prosinac 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Darije Maričić

Koronini izbačaji su najdinamičnije globalne pojave u Sunčevoj atmosferi. Naročito su značajne zbog velikog utjecaja na međuplanetarni prostor i megnetosferu Zemlje. Dok putuje međuplanetarnim prostorom, izbačaj dramatično mijenja stanje Sunčevog vjetra, a kad dođe do Zemlje uzrokuje geomagnetske oluje. Dalekosežne posljedice ovih pojava potaknule su razvoj novog područja astrofizičko-geofizičkih istraživanja pod zajedničkim nazivom svemirska prognoza (engl. Space Weather), trenutačno jednog od najaktivnijih područja fizike Sunca. U predavanju će biti riječi i o aktualnim znanstvenim predviđanjima nastanaka Sunčevih nepogoda.

Dr. sc. Darije Maričić diplomirao je fiziku 2001. godine, na PMF-u u Zagrebu, a doktorirao 2007. godine s temom Koronini izbačaji materije. Od 2003. godine radi na Zvjezdarnici Zagreb. Član je Međunarodne astronomske unije (IAU), Hrvatskog astronomskog društva (HAD), Astronomsko-astronautičkog društva Zagreb (AAD), tajnik Zagrebačkog astronomskog saveza, član državnog povjerenstva za natjecanja iz astronomije, suradnik e-škole astronomije te voditelj Ljetne astronomske škole.


 

Homo sapiens – evolucijsko putovanje jedne vrste

Četvrtak, 08. Prosinac 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević

U predavanju će se dati pregled evolucije vrste Homo sapiens uz osvrt na naše najbliže izumrle srodnike te prostornovremenske relacije u kojima se odvijala evolucija posljednje preživjele vrste roda Homo na Zemlji.

Izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević radi na Katedri za evoluciju, molekularnu filogenetiku i simbiozu Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je magistrirao i doktorirao molekularnu biologiju na PMF-u u Zagrebu. Vodio je više znanstvenih projekta te drži nekoliko kolegija iz područja evolucije na PMF-u u Zagrebu. Sudjelovao je u organizaciji brojnih znanstvenih kongresa i tečajeva. Jedan je od organizatora Simpozija “O snazi evolucijske misli”. Član je četiri znanstvena društva i udruge, od kojih je jedne suosnivač. Čest je gost radijskih i TV-emisija kojima se popularizira znanost. Održao je niz pozvanih međunarodnih i domaćih znanstvenih predavanja. Član je Odbora za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Voditelj je Odjela za Međunarodnu kulturnu i znanstvenu suradnju Matice hrvatske te voditelj, i jedan od osnivača, laboratorija za “Molekularnu evoluciju i taksonomiju životinja” na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.


 

Kakva je priroda prostorvremena?

Četvrtak, 24. Studeni 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao doc. dr. sc. Ivica Smolić

Stoljećima su zornu predodžbu “pozornice” svih prirodnih pojava činili apsolutni prostor i jednoliki protok vremena. Međutim, znanstvene revolucije u 20. stoljeću, prije svega one koje nam je donio Albert Einstein, temeljito su promijenile ovu sliku. Prostor i vrijeme objedinjeni su u jedinstven pojam, prostorvrijeme, i neodvojivo povezani s relativnošću i gravitacijom. Koje su sve posljedice ovakve slike? Je li moguće putovanje kroz vrijeme? Što su crne rupe i kako se prostorvrijeme ponaša u njihovoj blizini? Što je to strijela vremena? U izlaganju ćemo odgovoriti na ova, kao i mnoga druga pitanja.

Doc. dr. sc. Ivica Smolić doktorirao je na Fizičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine, a usavršavao se u Trstu i Budimpešti. Na Fizičkom odsjeku je od 2004. do 2010. godine radio kao znanstveni novak, a od 2013. godine zaposlen je kao docent. U svom istraživačkom radu bavi se fizikom crnih rupa, njihovim termodinamičkim i geometrijskim svojstvima, kao i općenitim svojstvima polja u relativističkim gravitacijskim modelima.
 


 

Metafizika prirodnih znanosti

Četvrtak, 10. Studeni 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić

Riječ “metafizika” često se pogrešno razumije: ona je nešto što pripada ezoteriji, nešto maglovito i spekulativno, nešto o čemu se može samo isprazno razglabati, dakle nešto posve suprotno prirodnim znanostima. U ovom izglaganju ponudit će se drukčije poimanje metafizike i pokazati da prirodne znanost, od fizike nadalje, imaju svoju metafiziku. Metafizika prirodnih znanosti obuhvaća niz pretpostavki o tome što je stvarnost, što sve postoji, što je vjerojatno, što je moguće, što je uzročnost i sl. Te pretpostavke predstavljaju zadani i rijetko propitkivani okvir unutar kojega se znanstvene teorije razvijaju i testiraju. U izlaganju će se pokušati utvrditi i razmotriti neke ključne metafizičke pretpostavke prirodnih znanosti.

Izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić je doktorirao filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu 2003. godine, a usavršavao se na CEU u Budimpešti, Humboldt-Universitätu u Berlinu i University of California – Berkeley. Bio je zaposlen na Filozofskom fakultetu od 2001. do 2011., kada prelazi na Odjel za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. do 2016. godine obnašao je dužnost povjerenika (prodekana) za međunarodnu suradnju. Bavi se antičkom filozofijom, ranom novovjekovnom filozofijom, filozofijom uma, povješću i filozofijom znanosti. Objavio je veći broj radova u inozemnim časopisima i održao brojna izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Jedan je od urednika znanstvenog časopisa Rhizomata – A Journal for Ancient Philosophy and Science (De Gruyter, Berlin).


 

Jeste li čuli za svemirsko staklo?

Četvrtak, 27. Listopad 2016. s početkom u 18:00
— Medijateka Francuskog instituta, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje su održali Marina Čalogović i Tihomir Marjanac

Ima li vode u svemiru? Ima, jezgre kometa su izgrađene velikim dijelom od vode. Pretpostavlja se čak da voda na Zemlji barem dijelom potječe iz svemira.
Ima li u svemiru minerala? Ima, meteoriti su izgradjeni od minerala i stijena. Po njima znamo da u svemiru postoje (skoro) sve stijene koje poznajemo i na Zemlji.
Ima li u svemiru stakla? Hm! Na Zemlji ponegdje pronalazimo staklene čestice za koje ne možemo potvrditi da su nastale na površini našeg planeta, a nazivamo ih tektitima. U predavanju će biti prikazano njihovo porijeklo i geneza. A ima li ih kod nas? Vidjet ćemo!

Marina Čalogović diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je sada na doktorskom studiju kemije. Radila je na Institutu Ruđer Bošković, kao stručni suradnik u Laboratoriju za istraživanje stakala. Piše znanstveno-popularizacijske članke, vodi radionice i drži predavanja na festivalima znanosti diljem Hrvatske. I što je posebno važno za Prirodu uživo – članica je uredništva časopisa Priroda.
Prof. dr. sc. Tihomir Marjanac završio je studij geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilista u Zagrebu gdje je magistrirao i doktorirao. Proveo je dvije i pol godine na postdoktorskom usavršavanju u Norveškoj na Sveučilistu u Bergenu. Tijekom studija i neposredno nakon diplomiranja radio je kao geološki tehničar u Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu (danas Hrvatski geološki institut), a od 1982. godine zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se proučavanjem dubokomorskih i plitkomorskih klastičnih sedimenata, istraživanjem paleoseizmičkih događaja u Dinaridima, istraživanjem paleoklime na području obalnih Dinarida i njihove oledbe, geoloških učinaka udara asteroida, i istraživanjem meteorita. Mnogo se bavi popularizacijom znanosti, održava javna predavanja i organizator je geoloških i astronomskih radionica za školsku djecu. Suorganizator je Festivala Znanosti u Zagrebu i koordinator obilježavanja europske Noći istraživača u Hrvatskoj. Suosnivač je udruge za promociju i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska.


 

Što su otrovožderi?

Četvrtak, 13. Listopad 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala Marina Čalogović

Svakoga se dana u okoliš izbacuju velike količine raznih zagađivača. No, postoje mikroorganizmi, gljive i biljke koje te “otrove” apsorbiraju, akumuliraju, čak i razgrađuju te na taj način čiste okoliš. Taj proces nazivamo bioremedijacijom. U novije doba sve se češće za tu svrhu koriste transgenične biljke koje su genetički modificirane kako bi što bolje apsorbirale i razgradile zagađivače. Neke biljke apsorbiraju velike količine teških metala i tako čiste tlo. Spaljivanjem toga bilja metali se izdvajaju za ponovnu upotrebu. Kućne biljke mogu biti ukras, ali neke od njih mogu i čistiti zrak koji udišemo.

Marina Čalogović rođena je, i školovala se, u Zagrebu. Diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je sada na doktorskom studiju kemije. Radila je na Institutu Ruđer Bošković, kao stručni suradnik u Laboratoriju za istraživanje stakala. Piše znanstveno-popularizacijske članke, vodi radionice i drži predavanja na festivalima znanosti diljem Hrvatske. I što je posebno važno za Prirodu uživo – članica je uredništva časopisa Priroda.


 

Transsibirskom željeznicom od Moskve do Pekinga

Četvrtak, 29. Rujan 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala Antonija Jelić

U proljeće 2012. Antonija Jelić i njena vesela družina couchsurfera krenula je na put transsibirskom željeznicom od Moskve, preko Mongolije do Pekinga. Ne želeći se ograničiti samo na putovanje vlakom (sedam dana i noći u komadu), put su rastegnuli na punih mjesec dana, posjećujući usputne gradove i njihove stanovnike, uranjajući ekstremitete u najdublje jezero na svijetu, gostujući kod mongolskih nomada i praveći s njima tradicionalnu večeru od devinog mesa te se vozeći bicikl-rikšom po Pekingu (kada vozač nije bio siguran gdje se nalazi adresa na koju su išli).

Antonija Jelić voli sticati nova iskustva, čak i mijenjati profesije, no ovoj profesorici stranih jezika glavna strast su nepokolebljivo – putovanja i druženje s ljudima koje sretne putem. Prije nekoliko godina počela je svoja putovanja prezentirati i javnosti, a odnedavno i u školama.


 

STEM edukacija – koliko rano početi?

Četvrtak, 15. Rujan 2016. s početkom u 18:00
— Galerija Kupola (3. kat) Gradske knjižnice, Starčevićev trg 6, Zagreb .

Predavanje je održao Korado Korlević

Razvojem ključnih tehnologija 21. stoljeća nameće se pitanje: “Jesmo li mi kao zajednica spremni za taj izazov? Imamo li ljudi, znanja, strasti, novih alata i motivacije za kormilarenje u nadolazećem svijetu?” Odgovor je obično negativan. Nismo spremni. Šira zajednica i nositelji njenih politika uglavnom žive u iluzijama postinformatičkog društva, “društva snova”. Školstvo je još u dobu standardizacije vijaka i standardnih znanja koja treba koristiti standardni radnik za standardne poslove u tvornicama industrijske revolucije, tvornicama kakve više ne postoje. Djecu se ne grupira po interesima, strastima i sposobnostima nego po “godini proizvodnje”. I nismo jedini. Prije 22 godine Carl Sagan je rekao: “Mi, kao društvo, apsolutno ovisimo o znanosti i tehnologiji, a ‘mudro’ smo odabrali način da gotovo nitko ne razumije nove znanstvene i tehnološke dosege. To je recept za propast.” Jedan od načina da se pokušava izbjeći najgori scenarij je poticanje STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) edukacije. Potrebu za pojačanjem tog segmenta edukacije nitko u razvijenom svijetu više ne dovodi u pitanje. Sad se raspravlja o tome: “Koliko rano započeti?” i “Koji model koristiti?” Od nekadašnjeg lidera u STEM edukaciji, školstvo RH iz godine u godinu klizi prema začelju. A politika se bavi pitanjem: “Treba li to nama?” Vrijeme je da se hrvatska znanstvena zajednica prirodoslovaca postavi kao promicatelj edukacije u STEM području, da to argumentirano prezentira te da na pitanje “Koliko rano?” zauzme isti stav kakav postoji za sport i glazbu: “Čim prije!”

Korado Korlević, rođen u Poreču 1958. godine, gimnaziju je završio u Puli a Pedagoški fakultet u Rijeci. Kao učitelj radio je dvanaest godina, a za to je vrijeme vodio i nekoliko izvannastavnih aktivnosti te se bavio se astronomskim opažanjima. Nakon toga je osnivao edukacijske programe. Jedan je od osnivatelja Zvjezdarnice Višnjan, Znanstveno edukacijskog centra te pokretač borbe protiv svjetlosnog onečišćenja. Trenutno se bavi: edukacijom, promicanjem astronomije i znanosti te projektima zaštite prirode. Zbog obavljenog posla, nagrada i priznanja, svugdje piše da je astronom, a on sebe i dalje smatra učiteljem.


 

Pojam evolucije u znanosti

Četvrtak, 16. Lipanj 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Franjo Sokolić

Što stvarno znači promjena i kako ju karakterizirati? Mijenja li se svijet ili je to samo privid? Radi li se tek o preslagivanju istih elemenata koji daju iluziju promjenljivosti? To su neka od pitanja koja si ljudi stalno postavljaju. A ponuđeni odgovori vrlo su različiti. Vjera u nepromjenljivost svijeta bila je dominantna do početka novoga doba. Aristotelov kozmos bio je konačan i stalan. Po njemu, promjene se događaju samo u nesavršenom sublunarnom svijetu, dok su gibanja nebeskih tijela savršena i uvijek ista. Životinjske i biljne vrste također su uvijek iste. Jedino se postavljalo pitanje jesu li oduvijek postojale ili su bile stvorene u nekom trenutku.
Razvojem prirodnih znanosti sva su ta uvjerenja dovedena u pitanje. Kopernikanskom revolucijom Zemlja je izbačena iz središta svijeta, a naknadno je i pojam središta svemira doveden u pitanje. Čitavim svemirom vladaju iste zakonitosti. Gibanjem nebeskih tijela upravlja gravitacija, ona ista sila koja nas drži prikovane za Zemlju. Evolucija materije podvrgava se zakonu porasta entropije. Evolucija života slijedi zakon biološke evolucije koji je prvi formulirao Darwin. Wegener je predložio teoriju pomaka kontinentalnih ploča. Teorija evolucije svemira potvrđena je Hubbleovim zakonom udaljavanja dalekih galaksija, a teorija velikog praska opažanjem kozmičkog pozadinskog zračenja. Sve to nas dovodi do zaključka da se svijet stalno mijenja i da je postojanost samo privid.

Franjo Sokolić redoviti je profesor fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Nakon završetka studija fizike u Zagrebu deset je godina radio na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, a potom dvadeset godina na francuskim sveučilištima Paris VI i Lille. Bavi se sa mikroskopskom teorijom tekućina.


 

Kolika je dimenzija materijalnog prostora?

Četvrtak, 02. Lipanj 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Ognjen Milat

Teško je odreći se tradicionalne predodžbe o trodimenzijskom prostoru i prolaznom jednodimenzijskom vremenu kao okviru unutar kojega je oblikovana materija. Međutim, opća relativnost i kvantna fizika pokazuju upravo obratno: postojeća materija oblikuje kompleksnost prostorvremena, i to na svim nivoima: od atoma i kristala, preko Zemlje i Sunca, do Mliječnog puta i cjelokupnog svemira. Postojanje dodatnih, “unutrašnjih” dimenzija prostora i vremena predavač će pokazati na primjerima iz vlastite istraživačke prakse:
(1) četverodimenzijske kristalografske strukture jednog kompozitnog kristala;
(2) analize srednje temperature Zemlje.

Ognjen Milat rođen je 1949. u Splitu. Diplomirao je i doktorirao fiziku na PMF-u u Zagrebu. Radio je na Institutu za fiziku u Zagrebu do statusa znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju na mjestu voditelja Laboratorija za strukturu materijala. Bavio se istraživanjem strukturnih i dinamičkih svojstava kondenzirane materije tehnikama i metodama svjetlosne i elektronske mikroskopije i rendgenske difrakcije. Surađivao je s raznim grupama i gostovao u poznatim istraživačkim centrima. Bio je dobitnik Europske specijalističke stipendije 1991. godine te drugih nagrada i priznanja. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih članaka u časopisima s međunarodnom recenzijom, citiranih više od 1000 puta. Sudjelovao je s izlaganjima na stotinjak domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, na 17 njih kao pozvani predavač. Objavio je jednu knjigu, a koautor je više poglavlja u nekoliko drugih knjiga. Recenzent je u poznatim svjetskim znanstvenim časopisima. Član je brojnih domaćih, europskih i svjetskih profesionalnih udruga. Bio je predsjednik Hrvatskoga mikroskopijskog društva, a od 2015. godine predsjednik je Hrvatskoga prirodoslovnog društva.


 

Nebeske vatrene kugle

Četvrtak, 19. Svibanj 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Dejan Vinković.

Iako znanstvenici već dugi niz godina upozoravaju na opasnosti od udara svemirskih kamenih gromada – asteroida i manjih tijela – događaj iz Čeljabinska, od prije tri godine, iznenadio je javnost i sve one koji ne prate to područje znanosti. Predavanje je obuhvatilo pitanja: odakle dolaze ta tijela, što se zbiva kad ulaze u Zemljinu atmosferu, koliko se često to dešava, kakva je povijest udara asteroida u Zemlju, koliko smo imali sreće u slučaju Čeljabinskog udara i razna druga.

Dejan Vinković izvanredni je profesor na PMF-u Sveučilišta u Splitu. Diplomirao je fiziku u Zagrebu te doktorirao fiziku na Sveučilištu Kentucky u SAD-u. Nakon toga proveo je četiri godine na prestižnom Institutu za napredna istraživanja u Princetonu. Godine 2007. vratio se u Hrvatsku, na PMF u Splitu. Pokretač je i direktor privatnog neprofitnog Instituta sinergije znanosti i društva.


 

Evolucija religioznog primata

Četvrtak, 05. Svibanj 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Igor Mikloušić

Prikazom recentnih istraživanja i spoznaja iz područja biologije, neurologije, kognitivne psihologije, antropologije i arheologije predavanje će dočarati dosege i suvremena razmatranja o podrijetlu i ulozi religioznosti kao jedne od, barem naizgled, definirajuće karakteristike čovjeka kao vrste. Osim toga, pokazat će doprinos i korist integracije evolucijske teorije u izučavanju fenomena religioznosti te iznijeti argumente za razmatranje religioznosti kao adaptacije, ali i nusprodukta evolucije.

Dr. sc. Igor Mikloušić je psiholog, zaposlen kao viši asistent na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Bavi se, između ostalog, evolucijom morala, religioznosti i suradnje. Jedan je od istraživača na projektu “Ritual, Memory, and Intergroup Relations among Croatian War Veterans” pod vodstvom Instituta za kognitivnu i evolucijsku antropologiju Sveučilišta u Oxfordu.


 

Kome, kako i zašto popularizirati znanost?

Četvrtak, 21. Travanj 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Marko Košiček

Ovaj tjedan održava se najveći popularno-znanstveni događaj u Hrvatskoj – Festival znanosti. Prilika je to da pokušamo dati odgovor na pitanje kome, kako i zašto popularizirati znanost. Koji sve programi popularizacije znanosti postoje kod nas, tko ih izvodi i tko je ciljana publika? Koje su sličnosti i razlike između pojedinih programa i s kojim se izazovima susreću? Kako na problematiku popularizacije gledaju u drugim zemljama?

Dr. sc. Marko Košiček je kemičar koji istražuje svijet temeljnih biomedicinskih znanosti. Diplomirao je i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je zaposlen na Zavodu za molekularnu medicinu Instituta Ruđer Bošković gdje istražuje utjecaj lipida na razvoj Alzheimerove bolesti. Vodi znanstvenu emisiju Treći element na HRT3, za koju je zajedno s kolegom Sašom Cecijem dobio Državnu nagradu za popularizaciju znanosti za 2014. Paralelno s tim popularizira znanost i obrazuje mlade znanstvene nade. Član je tima koji priprema hrvatske reprezentativce za Međunarodnu kemijsku olimpijadu, utemeljitelj je Društva za edukaciju van okvira te dugogodišnji član organizacijskog odbora Ljetne škole znanosti za srednjoškolce. 2008. pobijedio je na međunarodnom natjecanju Laboratorij slave (FameLab) trominutnom prezentacijom pod naslovom Biokemija ljubavi.


 

Einsteinov model svemira i kozmološka konstanta

Četvrtak, 07. Travanj 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Krunoslav Pisk

Prije 99 godina Einstein je objavio rad “Kozmološka razmatranja u općoj teoriji relativnosti”. U njemu su i poglavlja: “Prostorno konačni svemir s homogenom raspodjelom materije” i “O dodatnom članu u jednadžbama gravitacijskog polja”. U predavanju će biti prikazan razvoj ideja na kojima se temelje specijalna teorija relativnosti (iz 1905.) i opća teorija relativnosti (iz 1916.), koje su dovele Einsteina do modela konačnog svemira. Einsteinov model iz 1917. potaknuo je niz različitih istraživanja koja su dovela do drugih modela svemira. No, dvije značajke rada iz 1917. ostale su aktualne do danas: (1) Einsteinovo kozmološko načelo – pretpostavka da je svemir homogen i izotropan; i (2) pitanje smisla “uvedenog novog člana” – kozmološke konstante.

Prof. dr. sc. Krunoslav Pisk znanstveni je savjetnik i redoviti profesor u trajnom zvanju. Diplomirao je magistrirao i doktorirao teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1967. stalno je zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Od 2009. do 2014. bio je zaposlen na Sveučilištu u Dubrovniku. Istraživao je procese višeg reda, raspršenje fotona na atomu, dinamiku diskrektnog prostora, fizika neutrina, modeliranje kvantnomehaničkih sustava i drugo. U stalnoj je suradnji s kanadskim University of Ottawa i američkim University of Pittsburgh. Recenzent je vodećih časopisa iz fizike. Nastavu fizike držao je na sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Član je europske i svjetske akademije znanosti i umjetnosti. Između ostalog, bio je: generalni direktor Instituta Ruđer Bošković (1987.-1994.); predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković (1999.-2004.); potpredsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (2000.-2001.); predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja RH (2002.-2014.); glavni direktor Interuniverzitetskog centar Dubrovnik (od 2004.); pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku (2011.-2014.); član Nacionalnog koordinacijskog tijela za izradu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (od 2012.) i član Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju RH (od 2014.).


 

Drugačija energetika je moguća!

Ponedjeljak, 21. Ožujak 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Nikola Biliškov

O čemu govorimo kad govorimo o razvoju materijala za skladištenje vodika? Uglavnom, radi se o jednom od koncepata skladištenja energije, koji bi omogućio efikasnije korištenje obnovljivih izvora. A zašto bi nas to trebalo zanimati? Naravno, zbog nužnosti nametnutih klimatskim promjenama. Ovo predavanje je zamišljeno kao pregled najvažnijih smjerova istraživanja na polju znanosti o materijalima za energetiku, uz naglasak na skladištenje energije dobivene obnovljivim izvorima. Posebno ćemo istaknuti razvoj jednog od tih koncepata, naime kemijsko skladištenje vodika u čvrstom stanju. Bit će razmotrene i glavne postavke vodikove ekonomije te njen transformacijski potencijal u odnosu na trenutno prevladavajuću ekonomsku paradigmu.

Nikola Biliškov rođen je 1974. u Puli, a od 1993. godine živi u Zagrebu, gdje radi na Zavodu za kemiju materijala Instituta Ruđer Bošković. Profesionalni interes mu je fokusiran na razvoj i karakterizaciju materijala za pohranu vodika u čvrstom stanju te spektroskopsko praćenje kemijskih i fizikalnih procesa. Bavi se i astronomijom. Osim toga, član je i Vijeća Zelene akcije, gdje je posvećen klimatskim promjenama i industrijskom onečišćenju. Kroz dugi niz godina zanima ga odnos prirodnih i društveno-humanističkih znanosti, visoko obrazovanje, interakcija s drugim područjima ljudskog djelovanja i odgovornost znanstvenika te njihovo djelovanje u široj zajednici.
 


 

Kako je vuk postao pas

Četvrtak, 10. Ožujak 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala Rujana Jeger

Jeste li znali da su psi naši vjerni pratioci već preko 15 tisuća godina?
No, iako ih uzimamo zdravo za gotovo, to nije samo najduža simbioza, kooperacija, partnerstvo ili kako ga već nazvali, već i najdublji obostrani emotivni odnos između dviju inteligentnih vrsta na Zemlji.
Ali, jeste li se ikada zapitali jesmo li mi pripitomili pse ili oni nas, te kako i kada je pas zapravo postao – pas?

Rujana Jeger, autorica knjige “Bez dlake na jeziku – o psima i ljudima” (Ljevak, 2013.) između ostalih “pasjih poslova” bavi se teorijskom arheologijom domestikacije te će nam na popularnoznanstveni način iznijeti vlastitu, ali i neke druge teorije domestikacije naših najboljih prijatelja.


 

Gravitacijski valovi – mreškanje prostorvremena

Četvrtak, 25. Veljača 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Vibor Jelić

Krajem prošle godine znanstvenici eksperimenta LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) prvi su put izravno detektirali gravitacijske valove, odnosno mreškanje prostorvremena opisanog Einsteinovom općom teorijom relativnosti. Rezultati te detekcije objavljeni su 11. veljače 2016. Po važnosti, ovo je jedno od najvećih otkrića u današnjoj fizici, koje će otvoriti potpuno novi pogled na svemir. Želite li saznati više, dođite na predavanje koje će, između ostalog, obuhvatiti kratki povijesni presjek istraživanja gravitacijskih valova, mehanizme njihovoga nastanka, izazove detekcije i revoluciju istraživanja svemira koja je upravo počela.

Vibor Jelić je astrofizičar s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Područja njegovog istraživanja su eksperimentalna kozmologija i radioastronomija. Pomoću radioteleskopa LOFAR aktivno sudjeluje u detekciji zračnja starog oko 13 milijardi godina, iz perioda nastanka prvih zvijezda u svemiru.
 


 

Civilizacija Mezoamerike – impresije putnika Gvatemalom, Belizeom i Meksikom

Četvrtak, 11. Veljača 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Danko Bosanac

Živimo u svijetu koji je na pragu osvajanja svemira. U tom je kontekstu nezaobilazno pitanje susreta s drugim civilizacijama. Što nam je činiti u tom slučaju? Ako dođu k nama, dolaze li nas uništiti? Ako mi dođemo k njima, dolazimo li u dobroj namjeri? Što ako ne nađemo civilizaciju već život koji bi tek za sto milijuna godina možda evoluirao do naše razine? Smjernice za odgovore na ta pitanja možemo potražiti kroz povijest jedne zemaljske civilizacije – euroazijske. Putujući Mezoamerikom, obišao sam nekoliko središta civilizacije koja je postojala puno prije dolaska Kolumba. Prenijet ću svoja zapažanja, kao putnik namjernik, o njezinim usponima i padovima te, na kraju, o njezinom potpunom uništenju. Također ću opisati impresije modernog života, ljepote i zanimljivosti zemalja koje smo, supruga i ja, proputovali.

Profesor Bosanac diplomirao je teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu, 1968. godine, a doktorat iz molekularnih znanosti obranio je na Sveučilištu Sussex u Velikoj Britaniji, 1972. godine. Nakon postdoktorskog istraživanja na Sveučilištu u Bristolu, također u Velikoj Britaniji, dobio je, 1974. godine, poziciju istraživača na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, koji je otad njegova domicilna institucija. Objavio je oko 100 radova i tri knjige, a bio je glavni istraživač na nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata. Gostujući je profesor na brojnim sveučilištima, primjerice na Sveučilištu u Floridi, Sveučilištu u Kaiserslauternu, Institutu Max Planck u Göttingenu, Sveučilištu u Sussexu, Sveučilištu Harvard, MIT-ju te na brazilskom sveučilištu Federal de Minas Geraisi. Za svoj je rad primio dvije državne nagrade za znanost, 1997. i 2013. godine. Bavi se atomskom i molekularnom fizikom, elektromagnetskim interakcijama te astrofizikom. Godine 1986. bio je pokrenuo niz interdisciplinarnih konferencija, pod nazivom “Brijunska konferencija”, koji se odvija do danas, svaku drugu godinu. Profesor Bosanac predsjednik je hrvatskog ogranka američke organizacije Center for Inquiry, čiji je primarni cilj promicanje znanosti. Također je voditelj podružnice Swiss Space Systems za Hrvatsku.


 

Mitovi i predrasude o zamjenskim sladilima

Četvrtak, 28. Siječanj 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao doc. dr. sc. Tomislav Portada

Predavač je prije predavanja za “Prirodu uživo” identično predavanje održao dvaput za “Skeptike u pubu”, jednom u Zagrebu i jednom u Rijeci. Snimku riječkog predavanja možete pogledati na gornjem linku.
Snimku odgovora na pitanja iz publike, nakon riječkog predavanja, možete pogledati OVDJE.

Mnoge bolesti suvremenog čovjeka uzrokovane su, između ostaloga, pretjeranom konzumacijom šećera. Jedan od načina smanjivanja unosa šećera jest njegova zamjena zamjenskim sladilima. Zamjenska sladila su prehrambeni aditivi koji oponašaju okus šećera, no za razliku od šećera imaju tek malu ili nikakvu energijsku vrijednost. U javnosti i u medijima provlači se čitav niz mitova, predrasuda i tvrdnji o navodnoj štetnosti zamjenskih sladila. Predavač će prikazati i prokomentirati najčešće prigovore zamjenskim sladilima.

Doc. dr. sc. Tomislav Portada je kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković. Školovao se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1998. diplomirao, a 2004. doktorirao kemiju. Bavi se znanstvenim istraživanjima u području sintetske organske kemije, stručnim aktivnostima u području hrvatskoga kemijskog nazivlja, nastavom kemije na više kolegija na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci, radom s nadarenim učenicima i studentima te popularizacijom znanosti.


 

Nova vrsta fosilnog hominina: Homo naledi

Četvrtak, 14. Siječanj 2016. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Davorka Radovčić

U jesen 2015. godine objavljeno je otkriće nove vrste fosilnog hominina nazvanog Homo naledi. Ostaci Homo naledija pronađeni su na lokalitetu Dinaledi, koji se nalazi na području Kolijevke čovječanstva u Južnoafričkoj Republici. Pronađeno je preko 1500 fragmenata ove dosad nepoznate vrste hominina, a pripadaju barem 15 jedinki ove vrste. Na predavanju će biti predstavljen kontekst nalaza ostataka Homo naledija, njegove morfološke karakteristike te njegovo pretpostavljeno mjesto na razvojnoj liniji čovjeka.

Davorka Radovčić je kustosica paleoantropoloških (Zbirka krapinskog diluvija) i antropoloških kolekcija u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Diplomirala na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, 2004.) i doktorirala na Sveučilištu u Michiganu (Odsjek za antropologiju, M.A. 2008., Ph.D. 2011.), a specijalizirala se za paleoantropološka istraživanja. Njezini istraživački interesi uključuju porijeklo roda Homo, porijeklo modernih ljudi, neandertalce, lovce-sakupljače, mediteransku pretpovijesnu arheologiju, povijest paleoantropologije i porijeklo simboličnog ponašanja.


 

Deset najznamenitijih matematičkih formula

Četvrtak, 17. Prosinac 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala doc. dr. sc. Franka Miriam Brueckler

Godine 1988. časopis Mathematical Intelligencer objavio je upitnik kojim je tražio od čitatelja da odaberu deset najljepših matematičkih poučaka. Prvo mjesto osvojio je poučak poznat pod nazivom Eulerova formula, koja povezuje pet najpoznatijih matematičkih konstanti – brojeve 0, 1, e, pi te imaginarnu jedinicu i. Uz tu formulu, na listi se pojavila i Eulerova poliedarska formula, koja povezuje broj vrhova, bridova i stranica poliedra, te formula za zbroj recipročnih kvadrata prirodnih brojeva. Uz spomenute tri formule, u ovom će predavanju biti predstavljeno još sedam formula iz različitih područja matematike: Pitagorin poučak, formula za rješavanje kvadratne jednadžbe, osnovno svojstvo logaritma, formula za površinu kruga, Newton-Leibnizova formula, Gaussov integral i Cauchyjeva integralna formula.

Franka Miriam Brueckler rođena je 1971. u Essenu, u Njemačkoj. Školovala se u Zagrebu, gdje danas radi kao docent na Matematičkom odsjeku PMF-a. Uz redovne fakultetske obveze, najviše se bavi popularizacijom matematike. Potpredsjednica je Komisije za popularizaciju matematike pri Europskom matematičkom društvu i dobitnica Državne nagrade RH za promidžbu i popularizaciju znanosti za 2009. godinu. Objavila je više od sto popularizacijskih i stručnih radova te održala više od sto javnih predavanja i radionica. Redovno sudjeluje u znanstveno-popularizacijskim događanjima, a bila je i prevoditeljica i stručna savjetnica za postav izložbe “Volim matematiku”, 2014. u Zagrebu.


 

Ponašanje pasa – kako izgleda svijet iz pseće perspektive?

Četvrtak, 03. Prosinac 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Irena Petak

Psi su nešto posebno. Od svih domaćih životinja oni su najdulje uz čovjeka. Po izgledu se veoma razlikuju od svojih predaka, ali i međusobno unutar vrste. Premda svaki vlasnik psa, svaki trener, svatko tko se bavi zaštitom ili uzgojem pasa ima vlastita iskustva i mišljenje o psima, u znanstvenom svijetu ponašanje pasa intenzivno se istražuje tek zadnjih dvadesetak godina. Što danas znamo o biologiji pasa, njihovoj koevoluciji uz čovjeka, društvenoj organizaciji i komunikaciji? Što ih razlikuje od vukova i zašto psi ne žive u čoporu? Kako psi uče, kako ih treba trenirati i kako nastaju problemi u ponašanju? Koliko dobro doista poznajemo svoje četveronožne prijatelje? Pse jako volimo, no želimo li ih doista učiniti sretnima i uspješnima u ovom visoko civiliziranom svijetu, trebamo razumjeti pseću perspektivu i poštivati razlike između naših dviju vrsta.

Dr. sc. Irena Petak, dipl. ing. biol., bavi se ponašanjem i dobrobiti životinja već 20 godina. Znanstveno i stručno educirala se na nekoliko europskih sveučilišta (Dublin, Hannover, Beč, Parma, Milano, Edinburg, Bristol). Na Klinikama Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Bristolu radila je sa psima i mačkama s problemima u ponašanju. Znanstveni magisterij iz primijenjene etologije i dobrobiti životinja stekla je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Edinburgu. U Hrvatskoj je magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i doktorirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih članaka. Sudjelovala je u većem broju radioemisija i televizijskih emisija te pisala znanstveno-popularizacijske članke za novine i web. Jedanaest godina radila je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zatim za udrugu Prijatelji životinja i Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet, a sada je zaposlena u udruzi Šapica iz Zaprešića.


 

O razumijevanju i ljepoti duge – povodom Međunarodne godine svjetlosti 2015.

Četvrtak, 26. Studeni 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Ognjen Milat s Instituta za fiziku u Zagrebu

Duga je jedna od svjetlosnih pojava koje homo sapiensa prate od iskona pa ima poseban simbolički značaj. Zato duga i njene boje čine osnovu logotipa Međunarodne godine svjetlosti (http://www.light2015.org/Home.html). Duga je pojava razlučivanja boja Sunčeve svjetlosti na nebu zastrtom kapljicama prolazne kiše. Dugine se boje mogu općenito pojaviti i u drugim prirodnim i tehničkim okolnostima. Primjerice: u vodopadu, u jutarnjoj rosi na travnjaku, ili pri zalijevanju vrta. Duga se vrlo rijetko može opaziti i pri mjesečini, a dugine boje možemo često vidjeti u složenim optičkim napravama, primjerice na običnom CD-u. Divota duge inspirirala je pjesme i slike kroz cijelu povijest svijeta. Dodatno je očaravajuće današnje razumijevanje duge koje nam omogućuje suvremena znanost.
U predavanju će biti pokazano kako vidljivost duge na nebu presudno ovisi o položaju promatrača u odnosu na Sunce i kišu, ali i o veličini i obliku kišnih kapljica u kojima se duga stvara. Zato dugu u našim krajevima, osim u odlazećim oblacima na istoku, pri zalasku Sunca, ponekad možemo vidjeti i u drugim dobima dana, na drugim stranama svijeta. Ponekad joj uz prvi red, možemo opaziti i drugi! A postoji li i treći red, i četvrti, i viši redovi? Postoji li nulti red duge, te gdje se i kako može opaziti? Kako se vidi duga ako su kišne kapi zaleđene, a kako u oblacima kristalića leda? I konačno… može li se ipak proći ispod duge? Odgovori na ova i slična pitanja bit će popraćeni vlastitim fotografijama duge u svim bojama, vidovima i redovima.

Ognjen Milat rođen je 1949. u Splitu gdje je maturirao na prirodoslovnoj gimnaziji. Diplomirao je i doktorirao fiziku na PMF-u u Zagrebu. Bio je uposlen na Institutu za fiziku u Zagrebu do statusa znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju na mjestu voditelja Laboratorija za strukturu materijala. Bavio se istraživanjem strukturnih i dinamičkih svojstava kondenzirane materije tehnikama i metodama svjetlosne i elektronske mikroskopije i rendgenske difrakcije. Surađivao je s raznim grupama i gostovao u poznatim istraživačkim centrima, primjerice na Sveučilištu u Antwerpenu i Sinkrotronu u Trstu. Bio je dobitnik Europske specijalističke stipendije 1991. godine te drugih nagrada i priznanja. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih članaka u časopisima s međunarodnom recenzijom, citiranih više od 1000 puta. Sudjelovao je s izlaganjima na stotinjak domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, na 17 njih kao pozvani predavač. Objavio je jednu knjigu, a koautor je više poglavlja u nekoliko drugih knjiga. Organizirao je nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Recenzent je u poznatim svjetskim znanstvenim časopisima. Član je brojnih domaćih, europskih i svjetskih profesionalnih udruga, a bio je i hrvatski predstavnik u njihovim upravnim tijelima. Bio je predsjednik Hrvatskoga mikroskopijskog društva, a od ove je godine predsjednih Hrvatskoga prirodoslovnog društva.


 

Europski monitoring hrvatskih biljnih vrsta: zašto, kako i (naposljetku) čemu?

Četvrtak, 12. Studeni 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Sanja Kovačić iz Botaničkog vrta Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Iako je Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije prije više od dvije godine, mnogi su nam aspekti toga članstva i dalje magloviti. Među njima je, barem što se zaštite prirode i očuvanja okoliša tiče, i famozna Ekološka mreža iliti Natura 2000.
Što je to? Čemu služi? Što Hrvatska ima s tim? Odgovori na ta i slična pitanja obično su vrlo formalni i knjiški, rekli bismo – briselski. No, kako zaista funkcionira Natura 2000 i od čega je ta “zelena mreža” sastavljena; što se tu čuva, a što zaštićuje; koga se nadgleda i kome to smeta… pokušat ćemo doznati služeći se primjerom jedne endemične biljke i njenih prirodnih staništa u Hrvatskoj.

Sanja Kovačić rođena je u Zagrebu, gdje je završila i sve razine školovanja, od osnovnog do doktorata. Kratko vrijeme radi kao gimnazijska profesorica biologije, zatim kao stručna suradnica u Botaničkom vrtu na Lokrumu, pa načelnica Odjela za znanstveno-stručne projekte i programe tadašnjeg Ministarstva razvitka i obnove, a posljednjih 15 godina kao stručna savjetnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pri Botaničkom vrtu Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Danas se bavi stručnim, popularizacijskim i znanstvenim radom te je autorica više od 200 stručnih i znanstveno-popularizacijskih knjiga, vodiča, članaka, izložbi te televizijskih i radijskih priloga.


 

Prostornovremenske crvotočine u stvarnosti i na filmu

Četvrtak, 29. Listopad 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Dubravko Horvat s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Crvotočine su egzotična rješenja Einsteinovih jednadžbi polja opće teorije relativnosti. One predstavljaju strukture slične tunelima u prostorvremenu koje povezuju ili udaljena područja istog svemira ili različite svemire, uz uvijet da vrat crvotočine ostaje otvoren za što je potrebna egzotična tvar. Tako nastaju prohodne crvotočine koje su našle svoje mjesto i u nedavno prikazanom filmu Interstellar. Stručni suradnik pri snimanju tog filma bio je jedan od najuglednijih fizičara čiji su znanstveni radovi i pokrenuli nedavna intenzivna istraživanja crvotočina. Predavanje će obuhvatiti neke aspekte fizike i znanstvene fantastike crvotočina.

Prof. dr.sc. Dubravko Horvat redoviti je profesor na Zavodu za primijenjenu fiziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Uz nastavnu djelatnost bavi se znanstvenim radom iz teorije gravitacije i kozmologije, teorijske fizike elementarnih čestica i kvantne teorije polja.


 

Genetika pasa – imaju li je mješanci uopće?

Četvrtak, 15. Listopad 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala Mateja Janeš s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Moderan uzgoj pasa podrazumijeva uzgoj čistokrvnih pasa po dobro utvrđenim standardima. Jedna od međunarodnih krovnih organizacija za registraciju pasmina je FCI (Fédération Cynologique Internationale). Hrvatski Kinološki Savez je član FCI. No, znanstvenici su otkrili da neki od standarda koji propisuju vanjske osobine pasa stvaraju nefunkcionalne i nezdrave jedinke. Otkrili su također da neka tražena svojstva nose genetičke poremećaje. U populacijama nekih pasmina pasa problemi su često povezani s parenjem u srodstvu (inbreeding). Danas postoje genetički testovi kojima se mogu ustvrditi već postojeći genetički poremećaji. Stoga bi kinološki suci, veterinari i Hrvatski kinološki savez u suradnji s genetičarima mogli spriječiti daljnje širenje genetičkih poremećaja. No, postavlja se pitanje što je s mješancima? Imaju li oni pedigre? Imaju li oni uopće genetiku? Jesu li stvarno zdraviji od čistokrvnih pasa? Vrijede li za njih ista pravila kao i za čistokrvne pse?

Mateja Janeš proučava pse otkad je vidjela prvoga psa u svom životu. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je preddiplomski studij Animalnih znanosti 2009., a diplomski studij Genetike i oplemenjivanja životinja 2011. godine. Nakon toga upisuje doktorski studij na Agronomskom fakultetu i volontira na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. Od 2009. godine do danas stručni je pratitelj na izložbama pasa i različitim kinološkim manifestacijama. Bila je suorganizatorica prvog i drugog Sajma kućnih ljubimaca u West Gateu. Na temu genetike pasa održala je više predavanja, pisala za novine i gostovala na televiziji. Trenutno dovršava disertaciju o genetici pasa na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. I vlasnica je Cavalier španijelice kralja Charlesa, po imenu Wendy.


 

Popularizacija (znanosti) – biti ili ne biti

Četvrtak, 24. Rujan 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao doc. dr. sc. Nenad Judaš s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U Hrvatskoj se, u posljednjih dvadesetak godina, popularizacija znanosti razbuktala. Brzo raste broj događanja na kojima se popularizira znanost. Sve je više sajmova, piknika, festivala, noći, jutara, večeri…
Nekada je stanje bilo drugačije.
Treba li nam uopće popularizacija znanosti? Koliko je učinkovita? Tko sve popularizira znanost? Kako se zapravo znanost popularizira? Cijeli je niz pitanja na koja bi bilo dobro iznaći odgovore.
Koliko uspijevamo u iznalaženju odgovora, nije poznato. To još nitko nije izmjerio. Ipak, čini se da je vrijeme da se pripremi i taj metar…

Doc. dr. sc. Nenad Judaš predaje Opću i anorgansku kemiju, Metodiku nastave kemije i Kristalno inženjerstvo na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je u području anorganske i strukturne kemije, a bavi se preparativnom i strukturnom kemijom malih molekula i koordinacijskih spojeva te međumolekulskim interakcijama i kristalnim inženjerstvom.
Do danas je održao više od dvije stotine javnih stručno-edukacijskih i popularizacijskih predavanja i radionica. Velik broj stručno-edukacijskih predavanja održao je osnovnoškolskim i srednjoškolskim nastavnicima kemije.
Od 2001. godine voditelj je projekta E-škola kemije u kojem sudjeluje od njegovog početka (1996. godine). Osim u internetskoj domeni projekt E-škola kemije aktivan je i u realnom svijetu te je do danas organizirano 68 Seminara E-škole za učenike i nastavnike u više od trideset hrvatskih gradova i mjesta. Na tim seminarima sudjelovalo je preko 5000 učenika i oko 1000 osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika kemije.


 

Einstein i masa u specijalnoj relativnosti – stoljeće zabluda

Četvrtak, 17. Rujan 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao doc. dr. sc. Davor Horvatić s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu.

Masa mirovanja, relativistička masa, Einsteinova relacija, teška i troma masa. Stotinu godina nakon što je Einstein formulirao specijalnu i opću teoriju relativnosti navedeni pojmovi nekima i dalje zadaju glavobolju. Na taj popis danas možemo dodati još Higgsov bozon i Higgsovo polje. Cilj predavanja je razjasniti sve navedene pojmove i pokazati ljepotu današnjih fizikalnih teorija. Ispravno razumijevanje tih teorija ne ostavlja puno mjesta zabludama, nego baš suprotno – te teorije pokazuju koliko smo daleko napredovali u razumijevanju svijeta koji nas okružuje.

Davor Horvatić docent je na Fizičkom odsjeku zagrebačkoga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Glavno područje njegova istraživanja je kvantna kromodinamika (ili teorija jake sile) na konačnim temperaturama i gustoćama materije. Pored toga, bavi se i fizikom kritičnih fenomena, koja ima širok spektar interdisciplinarnih primjena u raznim granama znanosti. U slobodno vrijeme bavi se popularizacijom znanosti: na festivalima znanosti, konvencijama znanstvene fantastike, Fotosofiji, u knjižnicama te u radijskim i TV-emisijama.


 

Živa tvar i problem njena podrijetla

Četvrtak, 18. Lipanj 2015. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski s Instituta za istraživanje i razvoj održivih ekosustava i Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Podrijetlo žive tvari u svemiru trenutno predstavlja nedokučivi znanstveni problem ponajviše zbog činjenice što znanost ne može sa sigurnošću reći što je to život. No, to ne znači da je znanost odustala od istraživanja fenomena pojave života na Zemlji. Izlaganje će načeti osnovnu problematiku ovog suštinskog pitanja koje ponekad prevladava uobičajene znanstveno-filozofske okvire te nas vodi u filozofsko-teološka razmišljanja.

Petar Tomev Mitrikeski doktorirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na problemima genetike kvasca (rekombinacija i popravak DNA). Aktivno se bavi genetikom prokariota i eukariota na Institutu za istraživanje i razvoj održivih ekosustava u Zagrebu te, kao vanjski suradnik, na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Zanima se za povijest i filozofiju biologije, a javno djeluje i kao kršćanski apologet.


 

Potraga za planetima izvan Sunčeva sustava

Četvrtak, 21. Svibanj 2015. s početkom u 17:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester s Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

U posljednjih dvadesetak godina potraga za planetima izvan Sunčevog sustava doživljava sve brži razvoj, pružajući nam uvid u nevidljive svjetove udaljene od nas i više od 20 000 svjetlosnih godina. U tu se svrhu koriste različite metode potrage, u velikoj mjeri komplementarne, pružajući nam kompletniju sliku o planetima Mliječnog puta. Da bismo dobili ideju o strukturi i razvoju zvijezda i planetarnih sustava, te procjenu broja planeta u našoj galaksiji na kojima je moguć život, potrebno je što točnije odrediti mase ekstrasolarnih planeta. U predavanju će biti dan pregled opažačkih metoda u potrazi za ekstrasolarnim planetim, s naglaskom na metodu mikrogravitacijske leće i znanstveni rad u sklopu međunarodne kolaboracije PLANET.

Dijana Dominis Prester predaje fiziku i astrofiziku na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je astrofiziku u Njemačkoj, na Sveučilištu u Potsdamu, u području potrage za ekstrasolarnim planetima pomoću metode gravitacijske leće, a magistrirala i diplomirala fiziku na Sveučilištu u Zagrebu. Sedam godina provela je u inozemstvu, i usavršavala se na Universitaets-Sternwarte Muenchen, Institut fuer Astronomie der Universiteat Wien, Caltech, Vatican Observatory i drugim institucijama. Opažala je koristeći optičke i Čerenkovljeve teleskope na opservatorijima na Kanarskim otocima, u Chileu, Australiji i Italiji. Objavila je preko 100 znanstvenih radova u visoko rangiranim svjetskim znanstvenim časopisima. Članica je triju međunarodnih znanstvenih kolaboracija: PLANET (Probing Lensing Anomalies NETwork), MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescopes) i CTA (Cherenkov Telescope Array). Sudjelovala je u otkrićima većeg broja ekstrasolarnih planeta i novih izvora gama-zračenja u svemiru. Od 2013. godine obnaša funkciju glavnog koordinatora raspoređivanja opažačkog vremena na teleskopima MAGIC, a od 2010. je glavni koordinator mreže teleskopa PLANET kojima zajedno sa suradnicima iz cijelog svijeta pronalazi nove ekstrasolarne planete.


 

Prostor i vrijeme, što je to?

Četvrtak, 07. Svibanj 2015. s početkom u 17:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Franjo Sokolić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Prostor i vrijeme su pojmovi čije značenje moramo shvatiti već u vrlo ranoj dobi. Moramo se snalaziti u prostoru, korisiti izraze kao što su: gore, dolje, lijevo i desno te slično za vrijeme: prošlost, sadašnjost i budućnost. Kako su se razvijali ti pojmovi od starogrčke filozofije do suvremene znanosti? Podrazumijevaju li oni jedno te isto u klasičnoj mehanici i u elektrodinamici? Najveći prodor na polju razumijevanja prostora i vremena postignut je posebnom i općom teorijom relativnosti. Što je prostorvrijeme? Možemo li tvrditi da je danas potpuno napuštena ideja apsolutnog prostora? Kako sada stoje supstancijalističke i relacionističke ideje o prostoru i vremenu. To su tek neka od pitanja kojima ćemo se pozabaviti na ovom druženju.

Prof. dr. sc. Franjo Sokolić je nakon završetka studija fizike u Zagrebu deset godina radio na Institutu Rudjer Bošković u Zagrebu, a potom dvadeset godina na francuskim sveučilištima Paris VI i Lille. Sada je redoviti profesor fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Bavi se sa mikroskopskom teorijom tekućina.
 


 

Wallace – zaboravljeni heroj evolucije

Četvrtak, 23. Travanj 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao doc. dr. sc. Damjan Franjević s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Alfred Russel Wallace bio je britanski prirodoslovac, istraživač, geograf, antropolog, ali prije svega biolog. Otkrio je na tisuće novih tropskih vrsta, bio je prvi Europljanin koji je proučavao majmune u divljini, pionir u etnografiji i zoogeografiji, autor možda najboljih putopisnih KNJIGA ikada napisanih, primjerice: A Narrative of Travels on the Amazon and Rio Negro (1853) i The Malay Archipelago (1869). Među njegovim izvanrednim otkrića je Wallaceova crta – prirodna granica koja odvaja azijsku od australske flore i faune. Wallace je u povijesti znanosti najpoznatiji kao utemeljitelj biogeografije, ponekad nazivan i ocem biogeografije. Manje je poznato da je on samostalno postavio teoriju evolucije putem prirodne selekcije, prema nekim viđenjima čak i prije Charlesa Darwina! Navedeno predstavlja samo djelić biografije iznimnog znanstvenika, velikog prirodoslovca i nadasve osebujnog čovjeka.

Doc. dr. sc. Damjan Franjević radi na Katedri za evoluciju, molekularnu filogenetiku i simbiozu Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Trenutno vodi četiri znanstvena projekta i brojne kolegije iz područja evolucije na PMF-u u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovao je u organizaciji mnogih međunarodnih znanstvenih kongresa. Aktivno surađuje s više europskih znanstvenih institucija, primjerice: AgroParisTech INRA-CNRS Paris, France; Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Germany; Comeinus University Bratislava, Slovakia; Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Član je Odbora za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, voditelj Odjela za Međunarodnu kulturnu i znanstvenu suradnju Matice hrvatske, voditelj i jedan od osnivača laboratorija za “Molekularnu evoluciju i taksonomiju životinja” na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu.


 

Divlje životinje – divljač i zaštićene vrste

Četvrtak, 09. Travanj 2015. s početkom u 17:45
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Roman Safner s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Evidentna različitost pristupu divljim životinjama prvenstveno je rezultat njihove administrativne podjele na zaštićene vrste i divljač. Kako bi se ta razlika izbjegla, predlažem da se sve divlje životinje stave pod istu regulativu te da se svima njima racionalno, održivo i profitabilno gospodari. Prema postojećoj regulativi u “Zakon o lovstvu” uključene su sve pretpostavke iz “Zakona o zaštiti životinja” i “Zakona o zaštiti prirode”, što pokazuje jedinstvene ciljeve brige o divljim životinjama. I dok se na popisu divljači nalaze životinjske vrste čiji odstrel je najstrože zabranjen (primjerice dabar), na popisu zaštićenih vrsta je vuk čiji se odstrel povremeno odobrava. To zorno ukazuje da puška nije kriterij prema kojem bi neka životinjska vrsta bila divljač ili zaštićena divlja životinja. Sukladno “Zakonu o zaštiti prirode”, biološka ravnoteža je stanje međusobno uravnoteženih odnosa i utjecaja živih bića među sobom i s njihovim staništem. Čovjek kao predator koji se razvio neusporedivo brže od plijena nema ekološku ulogu usporedivu onoj ostalih predatora, već mora svjesno prilagođavati svoje predatorske moći kako ne bi narušio odnose među vrstama svoga plijena, a koje uključuju i vrhunske predatore. Čovjek se ponaša zaštitnički. On pruža zaštitu drugim vrstama. On gospodari. A gospodariti znači vladati, upravljati, držati u vlasti, dok je gospodar onaj koji vlada, onaj čije je što ili koji se za što brine.

Prof. dr. sc. Roman Safner redoviti je profesor u trajnome zvanju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje i danas radi na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. Autor je ili koautor stotinjak znanstvenih i stručnih radova i tri udžbenika: “Ribarstvo”, “Modeli malih obiteljskih ribnjaka” i “Lovstvo”. Bio je voditelj ili suradnik na brojnim međunarodnim i nacionalnim znanstvenim, idejnim, razvojnim i tehnologijskim projektima. Kao aktivni sudionik (predavač, ispitivač, član povjerenstava, hobist) prisutan je u mnogim udruženjima ribarstva i lovstva. Uz opsežnu nastavnu djelatnost na fakultetu, kao dugogodišnji predsjednik jednog od najstarijih ribolovnih društava organizirao je i vodio brojne škole ribolova za najmlađe. To ga je potaknulo na pisanje dviju slikovnica o ribolovu: “Kako sam se upecao na ribolov” i “Kako sam savladao nove ribolovne tehnike”.


 

Svijet materijala

Četvrtak, 26. Veljača 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Goran Štefanić.

Materijali su svuda oko nas. Biramo ih na temelju njihovih svojstava i pri tome najčešće ne razmišljamo iz čega ta svojstva proizlaze? Zašto je staklo prozirno? Zašto se porculanski tanjur razbije kad padne na pod? Zašto se metalna šipka može savijati i izvlačiti u žice? Zašto se guma dade višestruko rastegnuti i ponovno vratiti u prvobitni oblik? U predavanju ćete saznati kako se materijali dijele na osnovi njihovih kemijskih i fizikalnih (strukturnih) svojstava, kako je razvoj materijala utjecao na napredak naše civilizacije te neke postupke dobivanja novih materijala.

Dr. sc. Goran Štefanić znanstveni je savjetnik na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se u Italiji i Americi. Bio je gostujući profesor na Department of Physics and Astronomy, University of Denver, Colorado. Nositelj je poslijediplomskog kolegija “Analiza keramičkih materijala difrakcijskim metodama” na Fakultetu kemijskog inžinjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se mehanokemijom, nanoznanošću i čvrstim otopinama.


 

Skriveni svijet kratkoživućih čestica

Četvrtak, 12. Veljača 2015. s početkom u 17:45
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Saša Ceci

Postoje čestice koje žive toliko kratko da ih je u fizičkim eksperimentima nemoguće izravno detektirati. Takve čestice nazivamo rezonancijama. Neke od njih građene su od manjih čestica, poput delta-rezonancije, prvog pobuđenog stanja protona, dok su druge elementarne, poput Z-bozona ili pak Higgsovog bozona. Određivanje svojstava tih rezonancija iz eksperimenata iznimno je važno jer su njihova svojstva povezana s fundamentalnim teorijama koje opisuju stvarnost. Tako nam mase delta-rezonancija zapravo daju energije pobuđenih stanja protona, kao što nam atomski spektri daju energije pobuđenih stanja atoma. Fundamentalne teorije ne možemo uvijek primijeniti na energijama na kojima se pojavljuju rezonancije pa se u takvim slučajevima pri određivanju njihovih svojstava koristimo nekim temeljnim načelima. Zbog tih načela fizički objekti koji opisuju nastanak, ponašanje i nestanak rezonancija dobivaju dobro definirana matematička svojstva, poput unitarnosti ili analitičnosti. Dosljedna primjena tih matematičkih svojstava otvara nam prozor u skriveni svijet kompleksnih funkcija i njihovih raznih singulariteta. Rezonancije u tom svijetu prepoznajemo upravo kao beskonačnosti. Gdje se nalaze te beskonačnosti, kako ih prikazujemo, što dobijemo kad neke beskonačnosti pomnožimo s nulom te postoje li neki još strašniji singulariteti: o svemu tome bit će riječi na ovom predavanju.

Dr. sc. Saša Ceci fizičar je koji radi na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, gdje proučava pobuđena stanja i raspade raznih subatomskih kratkoživućih kvantnih objekata i sistema. Povremeno predaje razne fizike i programiranja na Sveučilištu u Zagrebu. Osim znanstvenim radom i nastavom, bavi se i promocijom znanosti. Teži je dio voditeljskog i autorskog dvojca znanstvene emisije na HRT-u pod nazivom “Treći element”. Također je i jedan od (dvadesetak) osnivača “Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja”, neformalne grupacije znanstvenih entuzijasta, te suorganizator njihovih mjesečnih tribina o razbijanju mitova “Skeptici u pubu”. Autor je knjige “Blesimetar iliti koliko je krivo biti u krivu” koja je napisana prema istinitom… blogu “Jutarnjeg lista” na kojem je objavio stotinjak znanstveno-popularizacijskih tekstova o psihologiji i parapsihologiji, skepticizmu i lakovjernosti, pa čak i o vjeri i ateizmu. Pisao je dosta o obrazovanju i nastavi pa je završio i kao urednik par aktualnih udžbenika za osnovnoškolsku fiziku u izdavačkoj kući “Profil”. Rođen je i živi u Zagrebu, oženjen je i ima dvoje djece. U slobodno vrijeme voli svirati gitaru što ne znači da ju i zna svirati.


 

AFRIKA – putopisno predavanje

Četvrtak, 26. Veljača 2015. s početkom u 17:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Danko Bosanac

Afrika je kontinent ogromne površine, koji je još uvijek nedovoljno istražen. Možemo ga podijeliti na nadsaharsko i podsaharsko područje. Prvi dio ima, u dobroj mjeri, zajedničku povijest s Europom, a drugi svoj autohtoni razvoj sve do otkrića dviju temeljnih dragocjenosti: zlata i dijamanata. Povijest Afrike primjer je susreta dviju civilizacija i posljedica koje su iz tog susreta proizašle. Rijetko koje putovanje toliko pobuđuje maštu kao putovanje u Afriku. U predavanju će biti opisane refleksije na gornje teme te doživljaji s putovanja u Zimbabve i Etiopiju, bez pretenzije dubljeg poznavanja cjelokupne Afrike, onako kako je vidi prolaznik koji dolazi s predrasudama te s ponekom činjenicom.

Profesor Bosanac diplomirao je teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu, 1968. godine, a doktorat iz molekularnih znanosti obranio je na Sveučilištu Sussex u Velikoj Britaniji, 1972. godine. Nakon postdoktorskog istraživanja na Sveučilištu u Bristolu, također u Velikoj Britaniji, dobio je, 1974. godine, poziciju istraživača na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, koji je otad njegova domicilna institucija. Objavio je oko 100 radova i tri knjige, a bio je glavni istraživač na nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata. Gostujući je profesor na brojnim sveučilištima, primjerice na Sveučilištu u Floridi, Sveučilištu u Kaiserslauternu, Institutu Max Planck u Göttingenu, Sveučilištu u Sussexu, Sveučilištu Harvard, MIT-ju te na brazilskom sveučilištu Federal de Minas Geraisi. Za svoj je rad primio dvije državne nagrade za znanost, 1997. i 2013. godine. Bavi se atomskom i molekularnom fizikom, elektromagnetskim interakcijama s nabojima te astrofizikom. Još 1986. bio je pokrenuo niz interdisciplinarnih konferencija pod općim nazivom “Brijunska konferencija”, koja traje od tada do danas na dvogodišnjoj razini. Profesor Bosanac predsjednik je hrvatskog ogranka američke organizacije Center for Inquiry, čiji je primarni cilj promicanje znanosti. Nedavno je imenovan voditeljem podružnice Swiss Space Systems za Hrvatsku, s ciljem uspostavljanja svemirskog centra Hrvatska sa središnjim objektom svemirske luke.


 

Rijeke Hrvatske – prirodne ljepote i novi pogledi

Četvrtak, 12. Veljača 2015. s početkom u 17:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Goran Šafarek.

Svima nam je poznata ljepota Jadrana: bistro i čisto more, stjenovite obale sa starim kamenim gradovima. More, međutim, nije jedino bogatstvo Hrvatske. Rijeke su jedno od najvažnijih bogatstava. Slobodno možemo reći da nijedna europska zemlja nema tako raznolike, a očuvane rijeke. Među njima su velike, većinom očuvane, nizinske rijeke koje svojom prirodom dinamikom stvaraju prostrana poplavna područja: poplavne šume, livade, rukavce, mrtvice, sprudove, strme erozivne obale, rukavce. Tu su zatim krške rijeke uz koje vežemo fenomen sedre, slapova i ujezerenih dijelova, ponornice i jezerske izvore, podzemne tokove, krška polja, duboke kanjone.
U drugoj polovici prošlog stoljeća rijeke su smatrane prvenstveno resursima koje s pravom valja iskorištavati radi napretka. U to doba mnogi su hidroenergetske zahvate i regulaciju na našim rijekama držali isključivo razvojnim projektima. Uostalom, o rijekama se nije mnogo ni znalo. No, znanstvenici su postepeno otkrivali da su naše rijeke nešto zaista posebno. Spoznali su još nešto – očuvana priroda nije samo lijepa nego, gledajući dugoročno i na održivi način, predstavlja i gospodarsku korist.

Goran Šafarek diplomirao je na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu gdje je, kao znanstveni novak, radio na istraživanju fitoplanktona Jadranskog mora te bio član uredništva časopisa Acta Botanica Croatica. Sad radi kao samostalni biolog, publicist, fotograf i sineast.
Sudjelovao je na brojnim projektima, primjerice projektu UNDP-a restauracije močvarnih staništa uz rijeku Dravu, na UNESCO-vom projektu biosfernog rezervata Drava-Mura te na biološkoj inventarizaciji uz rijeku Dravu pod vodstvom Svjetskog fonda za zaštitu prirode. Zabilježio je da se na Velebitu, nakon pedeset godina, opet pojavila rijetka vrsta ptice Charadrius morinellus.
Bio je sudionik mnogih znanstvenih ekspedicija: Ande-Amazona (2000), Madagaskar (2001), Kostarika (2003), Madagaskar (2004), Venezuela (2005), Madagaskar (2007), Južna Afrika (2008), Ekvador (2009), Andamansko otočje u Indijskom oceanu i Šri Lanka (2009-2010). Glavni ciljevi istraživanja posljednjih nekoliko ekspedicija bili su rasprostranjenost, filogeografija i evolucija gmazova i vodozemaca tropskih područja. Na Madagaskaru je otkrio predaciju osa na visećim nakupinama jaja arborealnih žaba (Wasp predation on Malagasy frog egg clutches). Sudjelovao je u otkriću desetak vrsta vodozemaca i gmazova.
Objavio je više od sto članaka s vlastitim fotografijama u časopisima: Meridijani, National Geographic, GEO, Playboy, Jet Set, Moj planet, Putovanja, Croatia Airlines, Naturfoto (Njemačka), Priroda, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatske šume. U Playboyu je objavljivo serijal kolumni “Iz dnevnika istraživača”.
Održao je mnoge samostalne fotografske izložbe i znanstveno-popularizacijska predavanja diljem Hrvatske. Objavio je knjige: Drava – koprivnička Podravina, Ušće Mure – hrvatska Amazona, Rijeke Hrvatske, Crna mlaka i Šoderica. U suradnji s Hrvatskom televizijom snimio je dokumentarce: Tajna šarene evolucije, Džungla u oceanu, Povratak zelenog raja, Crna Mlaka, Ušće Mure – hrvatska Amazona, Šoderica – podravsko more.
Jutarnji list stavio ga je na listu “100 ljudi koji su učinili Hrvatsku boljom”.


 

Let na komet

Srijeda, 28. Siječanj 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao Ante Radonić iz Tehničkog muzeja u Zagrebu.

Predavanje je posvećeno izuzetnoj i jedinstvenoj europskoj istraživačkoj robotskoj misiji Rosetta. Zašto je letjelica preko deset godina putovala Sunčevim sustavom da bi se približila svom cilju? Prva letjelica koja je letjela paralelno s jednim kometom, prva letjelica koja je ušla u orbitu oko kometa. Po prvi put u povijesti jedna je sonda sletjela na površinu kometa. Što ova misija predstavlja za znanost? Kakvi se znanstveni instrumenti nalaze na matičnoj letjelici i na landeru? Kakve smo znanstvene podatke dosad dobili od ove misije? Hoće li se nastaviti znanstvena misija na samoj površini kometa? Vidjet ćemo izuzetne snimke kometa koje je Rosetta poslala, dosad neviđene panorame koje detaljno prikazuju reljef neobičnog tijela.

Ante Radonić voditelj je planetarija s odjelom astronautike u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Bavi se popularizacijom astronomije, astronautike i raketne tehnike. Redovito drži predavanja u planetariju za školske grupe i studente, kao i javna tematska predavanja i tribine za građanstvo. Dosad je održao preko 500 javnih predavanja u više od dvadeset gradova širom Hrvatske. Objavio je preko 300 popularno-znanstvenih članaka u časopisima, tjednicima i dnevnim listovima. Hrvatska zajednica tehničke kulture dodijelila mu je prošle godine nagradu za životno djelo. Stalni je stručni suradnik tjedne emisije Andromeda, posvećene istraživanju svemira, na Drugom programu Hrvatskog radija utorkom od 20 do 22 sata.


 

Izazovi pred rekreacijskim ribolovom

Srijeda, 14. Siječanj 2015. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Izazovi pred rekreacijskim ribolovom

Srijeda, 14. siječnja 2015. godine s početkom u 18:00
u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb.

Predavanje je održao prof. dr. sc. Tomislav Treer s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rekreacijskim se ribolovom u Europi bavi 25 milijuna ribiča. U tom je sektoru zaposleno 60.000 ljudi, a financijska vrijednost u mnogim zemljama premašuje onu iz akvakulture (uzgoja riba). U Hrvatskoj je oko 60.000 ribiča, uz 20.000 onih koji kupuju dozvole do mjesec dana. Pored toga, tu su i posredne koristi, posebno od ribolovnog turizma te socijalizacije i zdravlja ribiča, naročito branitelja. No, suvremeni rekreacijski ribolov suočen je s nizom izazova. Dio je vezan uz ekološke teme kao što su onečišćenja voda, izgradnja brana s nefunkcionalnim ribljim stazama, krivolov i loše gospodarenje. Ribiči se ponekad nalaze u kompeticiji s gospodarskim ribarima, kao i s drugim korisnicima voda. Zadnjih godina su, naročito u razvijenim zemljama, sve više suočeni i s etičkim pitanjima. Sve ovo ukazuje na potrebu suradnje svih zainteresiranih dionika.

Tomislav Treer je redoviti profesor u trajnom zvanju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je diplomskog studija Ribarstvo i lovstvo te poslijediplomskog specijalističkog studija Ribarstvo. Vodio je šest međunarodnih znanstvenih projekata te niz nacionalnih znanstvenih i stručnih projekata. Objavio je četiri knjige. Preko stotinu radova objavio je u znanstvenoj grani ribarstvo. Dobio je državnu nagradu za znanost za 2007. godinu. Bio je predsjednik Vijeća biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu te prodekan za znanost i višegodišnji predstojnik Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju Agronomskog fakulteta. Član je znanstvenog odbora svjetskih konferencija rekreacijskog ribolova u Njemačkoj (2011.) i Brazilu (2014.) te je, više od dva desetljeća, predstavnik Hrvatske u Europskoj savjetodavnoj komisiji za slatkovodno ribarstvo i akvakulturu pri FAO (Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda).


 

Ebola – globalna prijetnja zdravlju

Utorak, 09. Prosinac 2014. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Marijan Erceg, dr. med. specijalist epidemiologije s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ebola je rijetka, ozbiljna i često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus ebole. Smrtnost je visoka: od 50% do 90%. Prenosi se izravnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, živih ili preminulih. To uključuje i nezaštićen spolni odnos s oboljelima do tri mjeseca nakon njihova oporavka od bolesti. Bolest se može dobiti i izravnim kontaktom s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama zaraženih divljih životinja, živih ili uginulih. Iako se ubrzano radi na razvoju cjepiva protiv ebole, ono zasad ne postoji kao niti specifično liječenje te bolesti. Sadašnja epidemija ebole dvadeset peta je po redu. Po prvi put se javlja u zemljama zapadne Afrike i prva je epidemija koja se proširila u visoko urbanizirana područja koja karakterizira izrazito velika gustoća naseljenosti i visoki stupanj mobilnosti stanovništva, što pridonosi lakšem širenju virusa. Prvi slučajevi oboljelih zabilježeni su još u prosincu 2013. godine u jugoistočnom dijelu Gvineje od kuda se šire u Siera Leone, Liberiju, Nigeriju, Senegal i Mali.
Moguće posljedice daljnjeg međunarodnog širenja su posebno ozbiljne s obzirom na virulentnost virusa i nepotpuno poznavanje njegove transmisije, intenzivni način prijenosa unutar zajednice i posebice unutar zdravstvenih ustanova te krhki sustav zdravstva s nedovoljnim ljudskim i materijalnim resursima u afričkim zemljama zahvaćenim epidemijom. Iz navedenih razloga u kolovozu 2014. godine SZO proglašava epidemiju ebole javno-zdravstvenim događajem od međunarodnog značaja. Dosad nije došlo do širenja epidemije izvan zahvaćenih zemalja. Bilježe su pojedinačni slučajevi oboljelih osoba, većinom zdravstvenih djelatnika, koji su vraćeni u zamalje Europe i SAD na liječenje. Rizik razvoja epidemije ebole u Hrvatskoj iznimno je nizak, budući da se u cilju sprečavanja unosa odnosno širenja virusa ebole u Hrvatskoj provodi zdravstveni nadzor putnika povratnika iz zemalja zahvaćenih epidemijom. Vrstu nadzora određuje epidemiolog koji na temelju ankete procjenjuje razinu rizika kojoj je osoba bila izložena. Ako bi se radilo o povratniku s već prisutnim znakovima zarazne bolesti kompatibilne s ebolom, on bi bio izoliran u Klinici za zarazne bolesti koja može provoditi dijagnostiku i liječenje.

Dr. sc. Marijan Erceg specijalizirao je epidemiologiju i od 1996. godine radi na poslovima epidemiologa, prvo u Zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, a od 2002. u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Od 2013. godine voditelj je Službe ze epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja prati pojavu zaraznih i nezaraznih bolesti u Hrvatskoj te koordinira provedbu nacionalnih preventivnih programa (cijepljenje te probir na rak dojke, debelog crijeva i grlića maternice). Član je Upravnog vijeća Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC) i ujedno nacionalni koordinator za ECDC. Član je više hrvatskih stručnih društava (HDMI, HED, HDJZ) i europskih stručnih društava (EPHA, EMIA). Autor je više znanstvenih radova, knjiga i monografija. Jedan je od pokretača i urednika Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo te portala zdravlje.hr.


 

Seizmologija u Hrvatskoj

Četvrtak, 04. Prosinac 2014. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Marijan Herak s Geofizičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Početak razvoja seizmologije u Hrvatskoj seže u XIX. stoljeće kada je, osam dana nakon velikog zagrebačkog potresa (koji se dogodio 9. studenoga 1880.), Akademija osnovala Potresni odbor sa zadaćom prikupljanja podataka i istraživanja dostupne građe o tom potresu. Od toga dana pa sve do danas nema prekida u sakupljanju podataka o potresima u Hrvatskoj i njihovu znanstvenom tumačenju. Prvi dio predavanja bit će posvećen povijesnom razdoblju u hrvatskoj seizmologiji, s posebnim osvrtom na djelo velikana hrvatske znanosti, Andrije Mohorovičića. U drugom će se dijelu predstaviti rezultati nekih suvremenih istraživanja kojima se bave hrvatski seizmolozi: proučavanja seizmičnosti Hrvatske; određivanja svojstava Zemljine kore i gornjeg dijela plašta; te analize seizmičkoga hazarda i rizika u Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. Marijan Herak redoviti je profesor u trajnom zvanju na Geofizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Na PMF-u u Zagrebu je diplomirao fiziku, smjer geofizika, te magistrirao i doktorirao. Autor je i koautor brojnih znanstvenih radova, priopćenja sa znanstvenih skupova, te stručnih i popularnih članaka iz seizmologije. Sudjelovao je kao voditelj ili istraživač u mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima te u brojnim stručnim studijama za potrebe hrvatskog gospodarstva. Član je suradnik HAZU, predsjednik Vijeća za daljinska istraživanja pri HAZU i član nekoliko strukovnih i znanstvenih organizacija.


 

Dovodi li Arrow u pitanje mogućnost demokratskog odlučivanja

Četvrtak, 06. Studeni 2014. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Dovodi li Arrow u pitanje mogućnost demokratskog odlučivanja

Četvrtak, 6. studenoga 2014. godine u 19:30 sati
u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb.

Predavanje je održao prof. dr. sc. Zvonimir Šikić sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Često čujemo kako Arrowljev teorem dokazuje da su demokratski izbori nemogući. No, to je točno jedino ako smatramo:
(1) da se individualne preferencije mogu iskazivati samo ordinalno, ali ne i kardinalno;
(2) da rangiranje opcija A i B ovisi samo o tome kako glasači rangiraju te dvije opcije, ali ne i o tome kako rangiraju preostale opcije.
Prvi stav proizlazi iz teškoća koje su začetnici teorije odlučivanja imali s uspoređivanjem kardinalno izraženih preferencija različitih osoba. Arrow je zato a priori odbacio kardinalno iskazivanje preferencija. Doista neobično, s obzirom na to da je von Neumann još 1944., u Theory of Games and Economic Behavior, dakle godinama prije Arrowljevog rezultata, pokazao kako se bodovne preferencije različitih osoba mogu uspoređivati. U predavanju će biti objašnjeno zašto je i drugi stav neprihvatljiv i što zapravo dokazuje Arrowljev teorem.

Prof. dr. sc. Zvonimir Šikić voditelj je Katedre za matematiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Osim na svojem fakultetu predaje i na diplomskom i doktorskom studiju Matematičkog odjela PMF-a. Od 1999. do 2003. bio je predsjednik Hrvatskog matematičkog društva, a predsjednik je Hrvatskog logičkog društva od 2011., kada je osnovano. Direktor je međunarodnih godišnjih konferencija Philosophy of science i Logic and Applications pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Urednik je, ili član uredništava, većeg broja domaćih i stranih časopisa. Od 2012. piše Šikin blog o socijalnim i ekonomskim temama (http://sikic.wordpress.com/). Znanstveni interes profesora Šikića su matematička logika, filozofija matematike, povijest matematike, matematička edukacija te povezanost matematike i muzike. Voditelj je znanstvenih projekata iz područja matematičke logike. Objavio je stotinjak stručnih i znanstvenih radova, osam knjiga, te više desetaka udžbenika za osnovnu školu, srednju školu i sveučilište. Od 1993. do 2002. bio je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, čiji je danas počasni predsjednik. Član je Hrvatskog helsinškog odbora.


 

Zašto su kukci korisna stvorenja?

Četvrtak, 16. Listopad 2014. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala prof. dr. sc. Renata Bažok s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mnogi misle da kukci postoje samo da nama stvaraju probleme: ubadaju nas, prenose razne bolesti, napadaju kućne ljubimce i domaće životinje, uništavaju biljke koje uzgajamo. Ukratko, čini se da popisu šteta od kukaca nema kraja.
Ipak, tome nije tako. Najčešće opažamo baš te štetne učinke, dok o koristima od kukaca malo znamo i o njima još manje raspravljamo. Kukci oprašivači poljoprivrednih usjeva koji osiguravaju proizvodnju hrane uglavnom su poznati, no korisne vrste kukaca prirodnih neprijatelja štetnika poljoprivrednih kultura malo su poznate. O njima, iako nas okružuju, obično ne znamo mnogo. Malo je potrebno kako bi u voćnjaku ili vrtu očuvali korisne vrste koje umjesto nas brane biljke od štetnika. Brigom o korisnim vrstama pridonosimo očuvanju biološke raznolikosti, manjoj uporabi sredstava za zaštitu bilja i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Renata Bažok redovita je profesorica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu poljoprivrednih znanosti, smjer Zaštita bilja. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu zaposlila se 1993. gdje je i magistrirala 1996. i doktorirala 2001. Za redovitu je profesoricu izabrana 2012. godine. Aktivno sudjeluje u nastavi te se dokazala kao uspješna mentorica (s više od 70 diplomskih radova, jednim magisterijem i tri doktorata). Trenutno vodi dva nacionalna i dva međunarodna projekta. U istraživanjima se bavi entomologijom i integriranom zaštitom bilja od štetnika. Posebno se bavi racionalizacijom upotrebe kemijskih insekticida s naglaskom na toksikologiju i ekotoksikologiju kao i primjenom ekološki prihvatljivih metoda i sredstava za zaštitu bilja. Boravila na specijalizaciji u SAD-u tri puta, kao dobitnica stipendija Cochran i “Fulbright Visiting Research”. Autorica je ili koautorica triju knjiga te više od stotinu znanstvenih radova.


 

Je li život došao iz svemira?

Četvrtak, 18. Rujan 2014. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Nenad Raos s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Za razliku od dosadašnjih teorija o postanku života na Zemlji, koje polaze od pretpostavke da su prvi organski spojevi nastali kemijskim reakcijama plinova u prvobitnoj (reduktivnoj) Zemljinoj atmosferi, najnovija istraživanja ukazuju na to da se život mogao razviti interakcijom organske tvari iz meteorita s vodom pradavnog oceana. Nasuprot pretpostavci da su od jednostavnih molekula nastajale sve složenije, meteorska teorija pretpostavlja da se život razvio iz smolaste tvari, kerogena (složenog aromatskog polimera) koju nalazimo u meteoritima. U svjetlu te teorije, život je u punom smislu riječi kozmički fenomen: on mora nastati na svakom planetu na kojem ima tekuće vode.

Nenad Raos, rođen 1951. u Zagrebu, znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju na zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Uz znanstveni rad na području bioanorganske i teorijske kemije predano se još od studentskih dana bavi popularizacijom znanosti. Pisao je za mnoge časopise (Čovjek i svemir, Priroda, ABC tehnike, Modra lasta, Smib i dr.), napisao je 11 znanstveno-popularnih knjiga, autor je sedam izložbi u zagrebačkom Tehničkom muzeju, a osam je godina bio i glavni urednik Prirode.


 

Medvjedi i ljudi u Hrvatskoj

Četvrtak, 03. Srpanj 2014. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Đuro Huber s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Velike zvijeri poput smeđeg medvjeda (Ursus arctos) mogu opstati u nastanjenom krajobrazu jedino ako lokalno stanovništvo prihvaća njihovu prisutnost. Odlučujući činitelj prihvaćanja je omjer pozitivnih i negativnih učinaka izazvanih obitavanjem medvjeda u nekom kraju. Na to najviše utječe pažljivo organizirano i u potpunosti primijenjeno gospodarenje medvjedom. Zaštita i dugoročni opstanak populacije medvjeda neosporiva je strategija u Hrvatskoj. Ekipa za velike zvijeri sa Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu istražuje medvjede u Hrvatskoj još od 1981. Iz podataka prikupljenih tim istraživanjima donose se bitne odluke u gospodarenju medvjedom. Populacija medvjeda u Hrvatskoj kontinuirano raste od 1950-tih, kada ih je bilo manje od 100, do današnjih oko 1000 jedinki što je blizu kapaciteta staništa. Valja razlikovati “ekološki kapacitet” (koji određuje sama populacija kad se stabilizira oko punog kapaciteta staništa) od “socijalnog kapaciteta” (koji određuju ljudi brojem koji su spremni podnositi). Socijalni kapacitet je redovito niži od ekološkog. Boljim gospodarenjem ta se razlika smanjuje ili posve nestaje, što je u slučaju medvjeda u Hrvatskoj zamalo postignuto te predstavlja pozitivan primjer za Europu i svijet.

Đuro Huber redoviti je profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rad u Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta započeo je nakon diplomiranja na tom fakultetu. Na Veterinarskom fakultetu je 1979. godine doktorirao, a 2013. godine stekao trajno zvanje redovitog profesora. Kao Fulbrightov stipendist bio na usavršavanju o biologiji i patologiji divljih životinja na Colorado State University. Sudjeluje u cjelokupnoj nastavi kolegija “Biologija” na Veterinarskom fakultetu, vodi dva izborna predmeta, jedan poslijediplomski kolegij te jedan na Veleučilištu u Karlovcu. Od 1981. do danas vodi istraživanje populacije medvjeda, vuka i risa Hrvatskoj. Vodio je i međunarodne projekte National Geographic Society, U.S.-Croatian science technology program, Bernd Thies Foundation, International Bear Association, LIFE Vuk, LIFE COEX, DinaRis, FP7 HUNT. Objavio je ukupno 443 bibliografskih jedinica: od toga 117 znanstvenih djela (35 u CC-časopisima), 156 stručnih i znanstveno-popularizacijskih te 170 sažetaka priopćenja sa znanstvenih skupova. Vodio 28 studentskih znanstvenih djela nagrađenih rektorovom nagradom, 30 diplomskih, 3 magistarska i 3 doktorska rada. Član je većeg broja domaćih i međunarodnih profesionalnih organizacija te njihovih izbornih tijela.


 

Blaga svjetlost zvijezda – priča s Harvarda

Četvrtak, 05. Lipanj 2014. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić iz Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Sveučilište Harvard dom je najbogatijega i najstarijega svjetskog arhiva astronomskih snimaka neba, s oko pola milijuna fotoploča, čije snimanje traje još od 19. stoljeća. Harvard Observatory College je i mjesto na kojem se rodila moderna astrofizika. U prvom će dijelu predavanja biti opisano povijesno razdoblje Pickeringova harema ili Harvardskih računala, skupine žena koje su zadužile astrofiziku otkrićima zakonitosti promjenjivih zvijezda, mogućnostima određivanja svemirskih udaljenosti te klasifikacijom promjenjivih zvijezda i zvjezdanih spektara. U drugom će dijelu predavanja biti predstavljen dio današnjih istraživanja zvijezda, nova i simbiotskih nova, koji je nastao tijekom boravka predavačice na Harvard Observatory College.

Rajka Jurdana Šepić, izvanredna je profesorica na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Nakon studija matematike i fizike na Sveučilištu u Rijeci, magistrirala je i doktorirala pri PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je znanstvenih i stručnih radova iz astrofizike: atmosfera zvijezda i Sunca te spektroskopije i fotometrije promjenjivih zvijezda. Niz se godina aktivno bavi edukacijskom fizikom, popularizacijom znanosti kao i promocijom čakavštine kroz pisanu i govorenu riječ. Zastupljena je u antologiji čakavske književnosti 20. stoljeća. Autorica je i urednica brojnih znanstveno–popularizacijskih emisija te emisija posvećenih etnografiji i očuvanju čakavskog jezičnog izričaja.
 


 

O odnosu prirodoslovlja i filozofije – s onu stranu neprijateljstva

Četvrtak, 08. Svibanj 2014. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Boris Kožnjak, s Instituta za filozofiju u Zagrebu

U posljednje se vrijeme mnogo govorilo o konačnoj “smrti filozofije”, a među znanstvenicima već odavno kola izreka da oni filozofiju trebaju isto onoliko koliko i ptice trebaju ornitologiju. S druge pak strane, filozofi su skloni primjećivati kako znanost zapravo “ne misli”. U ovome će predavanju biti govora o odnosu prirodoslovlja i filozofije kroz prizmu dviju teza. Prvo, dosjetka o pticama i ornitologiji samo pokazuje da oni koji ju spominju često o samoj povijesti znanosti, ali i o aktualnoj znanosti, znaju otprilike isto koliko i ptice znaju o ornitologiji. Brojni primjeri iz znanosti, poglavito iz fizike, pokazuju da filozofija može imati, da je često imala i da još uvijek, čak i kada je se odriče, ima usmjeravajuću ulogu na znanstvena istraživanja. I drugo, to da “znanost ne misli” u doslovnom je smislu točna teza, ako pod “mišljenjem” imamo na umu ono što o tom pojmu kažu sami filozofi – da je mišljenje trajni i nikad dovršeni napor kritičkog promišljanja samih temelja znanosti i njezine metode kojim se u konačnici i sama znanost može uvelike okoristiti. Dakako, niti jedan od tih argumenata nema namjeru obezvrijediti nesporan uspjeh znanosti, no kao što će također biti pokazano, ovaj uspjeh ima i svoje dosege i svoja ograničenja.

Boris Kožnjak je znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Nakon studija fizike na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, uspisuje poslijediplomski studij filozofije te magistrira i doktorira iz filozofije, specijalizirajući se u povijesti i filozofiji znanosti.


 

Svijet ispod svijeta – skriveni život podzemlja

Četvrtak, 03. Travanj 2014. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala Martina Pavlek, dipl. ing. biologije, sa Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Špilje su još od davne prošlosti privlačile ljude. Nekada su bile posjećivane radi zaklona ili ritualnih obreda, a danas uglavnom iz istraživačke znatiželje. Krški je dio Hrvatske, što se toga tiče, škrinja puna blaga. Špilje i jame, osim svojom geološkom raznolikošću i ljepotom, obiluju i teško uočljivim stanovnicima – podzemnim životinjama. Krš dinarskog lanca, uključujući hrvatski dio, u svjetskim je razmjerima centar bioraznolikosti podzemne faune. To se vidi po broju troglobionata (pravih podzemnih životinja) i njihovoj zastupljenosti te po skupinama koje jedine podzemene predstavnike imaju upravo na Dinaridima (spužva, žarnjak, mnogočetinaš i školjkaš). Dobar dio njih se ne može naći nigdje drugdje na svijetu. Unatoč ovim fascinantnim činjenicama, podzemna fauna Dinarida nedovoljno je istražena.

Martina Pavlek član je Hrvatskog biospeleološkog društva iz Zagreba od 2003. godine. Od tada pa do danas sudjelovala je u istraživanjima špiljske faune na skoro svim krškim područjima u Hrvatskoj, ali i u susjednim zemljama. Specijalnost su joj špiljski pauci na kojima je diplomirala i koje proučava do danas. Koautorica je četiri knjige te brojnih kataloga, deplijana, izložaba i postera biospeleološke tematike. Znanstveni je novak na Institutu Ruđer Bošković.


 

Priča o svemiru i Higgsovom bozonu

Ponedjeljak, 10. Ožujak 2014. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Ivica Puljak, s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

Standardni model je jedna od temeljnih teorija o prirodi, koja vrlo uspješno opisuje svojstva elementarnih čestica i tri od četiri osnovne sile koje djeluju između njih: elektromagnetsku, slabu i jaku nuklearnu silu. U potpunosti je u skladu s kvantnom fizikom i teorijom relativnosti ujedinjenima u kvantnu teoriju polja. Standardni model potvrđen je u svim dosad izvedenim eksperimentima. Kao i svaka druga teorija u znanosti, standarni model nije kompletna teorija prirode. Primjerice, ona ne uključuje gravitaciju, niti je dosad objašnjavala porijeklo mase elementarnih čestica. Glavni cilj Velikog sudarača hadrona (Large Hadron Collider, LHC) u CERN-u je upravo pronalazak mehanizma kojim čestice dobivaju masu, što se pojednostavljeno naziva “potragom za Higgsovim bozonom”. Pored svih uspjeha standardnog modela u opisu prirode, nije moguće točno predvidjeti masu Higgsovog bozona, te je bilo potrebno pretražiti cijelo područje mogućih masa. Tijekom protekle dvije godine istraživanja poznata pod akronimima ATLAS i CMS uspjela su “uloviti” Higgsov bozon i time potvrditi mehanizam koji objašnjava porijeklo mase elementarnih čestica. Predavanje će započeti pričom o nastanku, razvoju i kraju svemira, a zatim će se pokušati dati odgovor na jedno od najzanimljivijih pitanja moderne znanosti: “Od čega se sastoji svemir?”. U drugom dijelu predavanja bit će opisano kako je u CERN-u otkriven Higgsov bozon, a to je jedan od odgovora na pitanje: “Kako otkrivamo tajne svemira?”.

Ivica Puljak redoviti je profesor fizike na FESB-u u Splitu. Diplomirao je elektrotehniku u Splitu, magistrirao fiziku u Zagrebu te doktorirao fiziku u Parizu. Član je kolaboracije CMS od 1994. godine, gdje je koordinirao rad od oko stotinjak fizičara iz cijeloga svijeta u potrazi za Higgsovim bozonom. Prof. Puljak član je i kolaboracije MAGIC, koja upravlja dvama teleskopima za detekciju kozmičkih gama-zraka na Kanarskim otocima. Autor je više od 300 znanstvenih radova i prezentacija na znanstvenim skupovima. Aktivno se bavi popularizacijom i promocijom znanosti.


 

PER ASPERA AD ASTRA? – budućnost hrvatskih botaničkih vrtova u Europskoj uniji

Četvrtak, 06. Ožujak 2014. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Sanja Kovačić, stručna savjetnica pri Botaničkom vrtu Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu.

Iako nema višestoljetnu tradiciju gradnje raskošnih vrtova i osnivanja bogatih botaničkih zbirki, poput mnogih drugih europskih zemalja, Hrvatska se ipak diči lijepim vrtovima, starim perivojima i uglednim parkovima. Međutim, samo se rijetki među njima mogu smatrati botaničkim vrtovima u punom smislu, prema važećoj definiciji Svjetske udruge botaničkih vrtova. Dok jedni hrabro slijede moderne trendove i bore se za sredstva iz fondova EU, drugi još nemaju riješena niti najosnovnija imovinsko-pravna pitanja, niti jednog zaposlenika, doslovce “ni struje ni vode”. Upoznajte hrvatske botaničke vrtove i arboretume: njihov je put kroz povijest često bio posut trnjem – jesu li njihove staze prema budućnosti prekrivene ružama?

Dr. sc. Sanja Kovačić je rođena u Zagrebu, gdje je završila sve razine školovanja, od osnovne škole do izrade doktorske disertacije. Nekoliko godina radila je kao gimnazijska profesorica biologije, a zatim kao stručna suradnica u Botaničkom vrtu na Lokrumu. Od 2000. godine radi kao stručna savjetnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pri Botaničkom vrtu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se stručnim, popularizacijskim i znanstvenim radom, surađuje na više stručnih i znanstvenih projekata, a u dva mandata bila je i predsjednica Hrvatskog botaničkog društva. Suautorica je četiri knjige, više od 150 stručnih, znanstveno-popularizacijskih i znanstvenih radova, više edukacijskih izložbi te televizijskih i radijskih priloga.


 

Zoološki vrt grada Zagreba – most između ljudi i životinja

Četvrtak, 13. Veljača 2014. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala mr. sc. Davorka Maljković, ravnateljica Zoološkog vrta grada Zagreba.

Osnovan 1925. godine na Prvom maksimirskom jezeru, a proširen na današnju površinu 1930. godine, Zoološki vrt duboko je povezan sa životom Zagrepčana. Svaki zoološki vrt gradi na svom prostoru pravi mikrosvemir – u mikrosvemiru zagrebačkog Zoološkog vrta živi 2000 jedinki više od 300 životinjskih vrsta. Od 1997. godine zagrebački Zoološki vrt član je Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija, a od 2001. godine i član Svjetskog udruženja. Vrt je sudionik više programa uzgoja ugroženih vrsta, a u novije vrijeme postaje poznat po uzgoju crvenih pandi. Tradiciju volimo i čuvamo, ali za opstanak u suvremenom društvu pojavljuju se nova pitanja. O svemu tome, a posebice o budućnosti maksimirskog Zoološkog vrta, saznat ćete na ovom predavanju, koje će održati njegova ravnateljica.

Mr. sc. Davorka Maljković, dipl. ing. biologije, rođena je u Zagrebu gdje je diplomirala i magistrirala pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Najviše se bavila ponašanjem životinja u zoološkim vrtovima te mogućnošću njihovog povratka u prirodu. U Zoološkom vrtu grada Zagreba radi kao zoolog od 1993. godine, a 2007. godine postaje njegova ravnateljica. Djeluje u Europskom udruženju zooloških vrtova i akvarija (EAZA) na podizanju standarda zooloških vrtova u regiji.


 

Muhe – dosadne, opasne i korisne

Četvrtak, 09. Siječanj 2014. s početkom u 18:00
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Marija Ivković s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Iza svakodnevne riječi “muha” krije se velik broj vrsta iz reda dvokrilaca (Diptera), jednog od pet najvećih redova kukaca, koji broji više od 150.000 vrsta. Redu dvokrilaca pripadaju mnogi poznati kukci poput komaraca, kućnih muha, obada i mušica svrbljivica. Dvokrilci su osvojili sva dostupna staništa na Zemlji, neke vrste čak i priobalna staništa mora. Mnoge porodice unutar toga reda prilagodile su se životu u slatkoj vodi. Mnoge su se pak vrste dvokrilaca prilagodile parazitskom načinu života.
Iako dvokrilce doživljavamo poglavito kao napast, kukci toga reda izrazito su važni u ekološkom smislu jer su važna, a u mnogim ekološkim sustavima i ključna karika u hranidbenim lancima. Njihova medicinska i veterinarska važnost leži i u tome što su prijenosnici mnogih bolesti ljudi i životinja, od malarije koju prenose komarci do onkocercijaze (riječnog sljepila) koju prenose mušice svrbljivice. Unatoč njihovoj sveprisutnosti, još su nam uvijek dosta nepoznati: svakodnevno otkrivamo nove vrste dvokrilaca i nove, nadasve zanimljive, ekološke odnose.

Dr. sc. Marija Ivković viša je asistentica na Biološkom odsjeku zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Radi na projektu “Taksonomija, ekologija i biogeografija beskralješnjaka vodenih ekotona Hrvatske”, a posebno se zanima za biološke i ekološke značajke vodenih muha plesačica i muha svrbljivica. Sudjeluje u nastavi na PMF-u vezanoj uz kolegije Opća ekologija, Ekologija životinja, Ekologija kopnenih voda i Ekologija onečišćenih voda. Postdoktorski se usavršavala na Universitad de Granada, radeći na projektu “Muhe plesačice Parka prirode i Nacionalnog parka Sierra Nevada”.


 

Ledeno doba u Dalmaciji, prije 350.000 godina

Četvrtak, 05. Prosinac 2013. s početkom u 19:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Tihomir Marjanac s Geološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Klimatske promjene danas privlače veliku pažnju, kako stručnjaka tako i medija. Stječe se dojam da prije pojave industrijski razvijenog društva klimatskih promjena nije ni bilo. Međutim, istraživanja u Dalmaciji pokazuju da su se možda najdramatičnije klimatske promjene koje su ikada zahvatile Europu dogodile upravo na tom prostoru. Naše planine, područje današnjeg toplog mora i nekih unutrašnjih otoka, prije 350.000 godina prekrivao je led debeo više stotina metara. Tadašnji je Jadran stoga više sličio Antarktici nego utočištu zimogroznih vrsta. Koji su za to dokazi i kako prepoznati tragove nekadašnje pristutnosti leda, pogledajte i poslušajte na predavanju.

Prof dr. sc. Tihomir Marjanac rođen je 1953. godine u Zagrebu. Studij geologije završio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilista u Zagrebu gdje je magistrirao i doktorirao. Proveo je dvije i pol godine na postdoktorskom usavršavanju u Norveškoj na Sveučilistu u Bergenu.
Tijekom studija i neposredno nakon diplomiranja radio je kao geološki tehničar u Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu (danas Hrvatski geološki institut), a od 1982. godine zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se proučavanjem dubokomorskih i plitkomorskih klastičnih sedimenata, istraživanjem paleoseizmičkih dogadjaja u Dinaridima, istraživanjem paleoklime na području obalnih Dinarida i njihove oledbe, geoloških učinaka udara asteroida, i istraživanjem meteorita. Vodio je nekoliko međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata.
Strastveni je i prokušani popularizator i komunikator znanosti te održava brojna javna predavanja, a organizator je geoloških i astronomskih radionica za školsku djecu koje se izvode u sklopu Škole u prirodi. Suorganizator je Festivala Znanosti u Zagrebu, i koordinator obilježavanja europske Noći istraživača u Hrvatskoj 2010. i 2011. godine. Suosnivač je udruge za promociju i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska.


 

Hrvatski prirodoslovni muzej – predvodnik hrvatskog prirodoslovlja

Četvrtak, 07. Studeni 2013. s početkom u 17:30
— Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Iva Mihoci, viša kustosica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu.

Dr. sc. Iva Mihoci viša je kustosica na Zoološkom odjelu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. Doktorirala je biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se u raznim muzejima u Hrvatskoj i inozemstvu i autorica je brojnih prirodoslovnih izložbi te stručnih i znanstvenih radova.

Kao matična institucija za prirodoslovlje, Hrvatski prirodoslovni muzej obavlja poslove prikupljanja, obrade i zaštite prirodnina te provodi njihovu pohranu, stručnu i znanstvenu obradu i zaštitu u muzejskom fundusu. Muzej ima izložbenu i promotivnu, stručnu, znanstveno-publicističku i znanstvenoistraživačku djelatnost te predlaže smjernice i rješenja za održivi razvoj. Današnji Hrvatski prirodoslovni muzej nastao je 1986. godine, integracijom Zoološkog, Mineraloško-petrografskog i Geološko-paleontološkog muzeja, a tada mu se priključio i novoosnovani Botanički odjel. U muzejskim zbirkama nalazi se više od milijun primjeraka minerala, stijena, fosila te prepariranih biljaka i životinja iz svih područja Hrvatske i susjednih zemalja.


 

Morski psi u Sredozemnom moru – predatori ili plijen

Srijeda, 02. Listopad 2013. s početkom u
— Velika dvorana Geološko-paleontološkog zavoda Geološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, Horvatovac 102 a, Zagreb .

Predavanje je održala dr. sc. Romana Gračan s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. sc. Romana Gračan zaposlena je na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak – viši asistent. Svoja istraživanja provodi u sklopu projekta “Razvojna i populacijska biologija velikih morskih kralješnjaka u Jadranskom moru” s posebnim interesom za biološke i ekološke značajke pridnenih morskih pasa i morskih kornjača u Jadranskom moru. Sudjeluje u nastavi na PMF-u vezanoj uz kolegije o razvojnoj biologiji životinja, o histološkim i histokemijskim metodama u istraživanju te u organizaciji poslijediplomske međunarodne škole konzervacijske biologije. Postdoktorsko usavršavanje provela je na Univerzi na Primorskem u Kopru (Slovenija) s temom populacijske biologije morskog psa kostelja u Jadranu.

Morski psi, ribe koje pripadaju hrskavičnjačama, tek su vremenom evoluirali u najveće morske grabežljivce. Tome svakako pridonosi njihova izuzetna prilagodljivost na ekološke uvjete, što se već vidi iz njihovih dimenzija: od skromnih 20 centimerata do čak 20 metara, što znači da veličinom konkuriraju kitovima.
U Sredozemlju živi 49 vrsta morskih pasa i 34 vrste njima srodnih raža. Kako oko polovice pripadnika svih vrsta morskih pasa živi u plitkim vodama, prijeti im opasnost od čovjeka, kako zbog ribolova tako i zbog onečišćenja mora te drugih degradacija njihova staništa. Hrskavičnjače čine tek stoti dio ulovljene ribe, no unatoč tome broj morskih pasa opada kako u Sredozemnom tako i u Jadranskom moru. Morski psi su dakle mnogo više ugroženiji od čovjeka, nego što je čovjek ugrožen od morskih pasa – unatoč stravičnim, što istinitim što izmišljenim izvještajima o napadima morskih pasa na plivače i surfere.


 

Doprinos morskih organizama u važnim prirodoznastvenim otkrićima

Četvrtak, 12. Rujan 2013. s početkom u 18:00
— Velika dvorana Geološko-paleontološkog zavoda Geološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, Horvatovac 102 a, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Čedomil Lucu s Intituta Ruđer Bošković u Rovinju.

Prof. dr. sc. Čedomil Lucu umirovljen je kao redoviti profesor u trajnome zvanju u Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju. Jedan je od prvih znanstvenika Instituta Ruđer Bošković u Rovinju te osnivač i voditelj Laboratorija za ekofiziologiju i toksikologiju. U razdoblju od 1980. do 1983. bio je predstojnik Zavoda za biologiju Sveučilišta u Rijeci, a od 2002. do 2009. predavač na studiju akvakulture Sveučilišta u Dubrovniku. Predaje na doktorskim studijima Sveučilišta u Splitu. Pridruženi je urednik međunarodnog časopisa Frontiers in Aquatic Physiology. U razdoblju od 2004. do 2009. godine bio je glavni istraživač na projektu Mount Desert Biological Laboratory, Maine. Objavio je više od 100 znanstvenih radova iz područja ekološke fiziologije morskih organizama. Nedavno je objavio udžbenik “Fiziologija prilagodbe životinja u vodenom okolišu”.

Pokusne životinje dale su ogroman doprinos prirodoznanstvenim otkrićima. Bez znanstvenih otkrića na modelnim organizmima naše spoznaje u biologiji i medicini bile bi daleko ispod današnje razine. Pri rukovanju eksperimentalnim životinjama u novije su vrijeme prihvaćene regulative vođene etičkim načelima. Uloga akcijskih potencijala živčanih stanica objašnjena je istraživanjima na gigantskim aksonima lignji. Ovo otkriće otvorilo je nove putove razvoja neuroznanosti i kliničke medicine. Biokemijskim istraživanjima živčanih stanica morskog račića zahvaljujemo otkriće prijenosnog enzima na staničnoj membrani životinjskih organizama. Otkriće mehanizma bioluminiscencije i zelenog fluorescentnog proteina u meduza ima višestruku primjenu u molekularnim znanostima i biomedicini. Genom ribe fugu referentni je genom kralježnjaka i humanog genoma. More kao kolijevka života velika je inspiracija u traženju novih eksperimentalnih objekata koji će pomoći u znanstvenim otkrićima važnim za biotehnologiju i medicinu.


 

Mehanizmi koji kontroliraju naše starenje i kako na njih utjecati?

Četvrtak, 04. Srpanj 2013. s početkom u 18:00
— Geološko-paleontološki zavod, Horvatovac 102 a, Zagreb .

Predavanje je održao prof. dr. sc. Ivica Rubelj.

Prof. dr. sc. Ivica Rubelj je zaposlenik Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković, a bavi se molekularnim mehanizmima staničnog starenja i karcinogeneze. Svoju pažnju posebno je usmjerio na strukturu i funkciju telomera, kratkih nizova nukleotida na krajevima kromosoma, koji su ključni za te procese. Naslovni je nastavnik zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a nositelj je kolegija Biologija Starenja pri studiju molekularne biologije Usavršavao se u SAD-u na Baylor College of Medicine u Houstonu te na državnim sveučilištima u New Orleansu i San Antoniu. Predsjednik je Hrvatskog društva za teorijsku i matematičku bologiju.

Starenje doživljavamo kao životnu neumitnost. Do nedavno je starenje, unatoč golemom interesu i pokušajima da se na njega utječe, bilo nedokučiv misterij. Međutim, u proteklih nekoliko godina, naše je znanje o mehanizmima starenja, od molekularne razine u stanicama do nivoa organizma, toliko napredovalo da možemo manipulirati starenjem na modelima eksperimentalnih životinja, ali i utjecati na starenje nas samih. Predavanje će ponuditi pregled metoda kojima možemo aktivno utjecati na vlastito starenje i koje otvaraju prespektive za značajno produljenje ljudskog vijeka uz očuvanje vitalnosti i zdravlja.


 

Spolno odgovorno ponašanje adolescenata

Četvrtak, 13. Lipanj 2013. s početkom u 18:00
— Geološko-paleontološki zavod, Horvatovac 102 a, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Dubravko Lepušić, dr. med.

Doc. dr. sc. Dubravko Lepušić specijalist je ginekologije u Klinici za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne bolnice Sestre milosrdnice u Zagrebu. Uz profesionalni rad na klinici, doktor Lepušić se volonterski bavi edukacijom adolescenata u području spolnosti. Od 2006. godine vodi edukacijski projekt za mlade Znanje je užitak.
Kao istaknuti stručnjak bio je član povjerenstva MZOS RH za pripremu prijedloga kurikuluma školskog zdravstvenog odgoja u Hrvatskoj. Član je ginekološke sekcije Hrvatskog liječničkog zbora te Američkog društva za zaštitu od spolno prenosivih bolesti.

Predavanje će se baviti saznanjima i iskustvima stečenim tijekom šest godina obilaženja škola po cijeloj Hrvatskoj u okviru edukacijskog projekta Znanje je užitak.
Zaključci niza istraživanja koja je proveo doktor Lepušić, bili su nužnost postojanja programa koji će mlade educirati o spolno odgovornom ponašanju, ali tako da oni budu njegovi aktivni provoditelji. Stoga je dr. sc. Lepušić pokrenuo projekt koji se zbiva u školama i u kojem s adolescentima razgovara o spolnim bolestima i spolno odgovornom ponašanju. Velik doprinos uspjehu programa dala su gospoda Dražen Vrdoljak i Darko Glavan, kojima se dr. Lepušić od srca zahvaljuje, a koji su svojim sugestijama pomogli da 2008. godine Europska Unija objavi i preporuči program na svojim mrežnim stranicama kao jedan od načina edukacije mladih o spolno odgovornom ponašanju. Svake godine, dr. sc. Lepušić je obišao 30-ak škola, što u šest godina čini oko 180 škola, a neke od njih i po nekoliko puta. Putovanja i druženje s mladima ga vesele i ispunjavaju.
Nakon što je nedavno započela javna rasprava o kurikulumu školskog zdravstvenog odgoja dr. sc. Lepušić se javno zalaže za odlazak u škole, razgovor s učenicima, roditeljima i nastavnicima i objašnjavanje sadržaja predloženog kurikuluma. Dr. sc. Lepušić to sam i čini pa može potvrditi da su tek “živa riječ” i razgovor pomogli mnogim roditeljima da konačno shvate što će njihova djeca u stvari učiti.
Svake godine u Hrvatskoj se dogodi oko 2000 maljoletničkih trudnoća s tendencijom porasta ovog broja.
Svake godine oko 30 % mladih osoba zarazi se humanim papiloma virusom – najčešćom spolno prenosivom bolešću.
Vjerojatnost da djevojka pri prvom spolnom odnosu u životu dobije HPV je oko 60 %.
Mlad i zdrav organizam u većini, od tih 60 % slučajeva, uspije savladati infekciju i staviti je pod kontrolu, ali u oko 10 % slučajeva bolest napreduje u svoje više faze. Svake godine u Hrvatskoj novih 400 žena oboli od zloćudne bolesti vrata maternice, koju direktno uzrokuje HPV, a oko 100 žena od te bolesti i umre.
Valja znati da je prema svjetskim standardnima svaka žena koja od te bolesti umre sramota za jedno društvo. Kako ih imamo stotinu svake godine, trebalo bi nam biti jasno gdje smo i zašto je mladima nužno potrebna edukacija o spolno odgovornom ponašanju.


 

JADRAN – prošlost i budućnost

Četvrtak, 09. Svibanj 2013. s početkom u 18:00
— Geološko-paleontološki zavod, Horvatovac 102 a, Zagreb .

Predavanje je održao akademik Mladen Juračić.

U predavanju će biti opisana geološka evolucija Jadrana, ukazat će se na jadranske resurse i njihovo (ne)korištenje. Podsjetit ćemo na nekoliko važnih obljetnica istraživanja Jadrana: ekspedicije Vila Velebita (100 godina) i Tegetthoff (130 godina), te tiskanje Fizičke karte Kvarnera (Josef Roman Lorenz – 150 godina). Više riječi bit će i o potrebi geološkog kartiranja Jadrana.


 

LOFAR – najveći radioteleskop na svijetu u lovu na kozmološko zračenje staro 11,5 milijardi godina

Četvrtak, 28. Ožujak 2013. s početkom u 18:00
— Geološko-paleontološki zavod, Horvatovac 102 a, Zagreb .

Predavanje je održao dr. sc. Vibor Jelić (http://www.astron.nl/~jelic/) iz nizozemskog instituta Netherlands Institute for Radio Astronomy.

LOFAR (Low Frequency Array) je trenutno najveći radioteleskop na svijetu. Osmišljen je i izgrađen u Nizozemskoj, a njegove antene raspoređene su po većem dijelu Europe. Napredna tehnologija LOFAR-a otvorit će potpuno novi pogled na Svemir. Astronomi će pomoću LOFAR-a detektirati kozmološko zračenje staro 11,5 milijardi godina te istražiti nastanak prvih “zvijezda” u Svemiru. Na temelju navedenih promatranja, astronomi će upotpuniti sliku nastanka razvoja Svemira u složenu strukturu u kakvoj danas živimo. Na predavanju ćete saznati: kako je močvarno područje u Nizozemskoj postalo dio najvećeg radioteleskopa na svijetu, kako će astronomi istražiti prve “zvijezde” u svemiru te kako multidisciplinarni znanstveni projekti utječu na društvo.