Izjava o pristupačnosti

Hrvatsko priridoslovno društvo nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu hrvatskog priridoslovnog društva (https://www.hpd.hr).

Ove mrežne stranice u skladu su sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1.

Ova je izjava sastavljena u listopadu 2020.

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je provelo Hrvatsko priridoslovno društvo.

Izjava je zadnji put preispitana u listopadu 2020.

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama hrvatskog priridoslovnog društva objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti, korisnik se može javiti:

putem e-pošte na adresu hpd@hpd.hr,

telefonom na broj +385 1 ... .

Hrvatsko priridoslovno društvo dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica hrvatskog priridoslovnog društva nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Hrvatsko priridoslovno društvo nije udovoljio zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.