Periodicum Biologorum

Periodicum biologorumj e jedan od najstarijih znanstvenih časopisa u Hrvatskoj. Pokrenuo ga je osnivač HPD-a Spiridion Brusina 1886. kao Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga družtva. Časopis mijenja imena pa tako od 1909. do 1938. izlazi pod imenom Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva, od 1947. do 1969 Glasnik biološke sekcije, a od 1970. izlazi pod sadašnjim nazivom. 

Periodicum biologorum međunarodni je interdisciplinarni časopis koji donosi radove s područja biologije i biomedicine. Izlazi četiri puta godišnje na engleskom jeziku. 

Glavni urednici bili su: S. Brusina, A. Heinz, O. Kučera, J. Hadži, F. Bubanović, F. Tućan, F. Koch, K. Babić, Fran Škulje, Ivan Erlich, S. Horvatić, T. Varićak, V. Silobrčić, Branko Vitale, Sabina Rabatić i Sven Jelaska.