O nama

God. 1885. istaknuti hrvatski prirodoslovci (među njima: Spiridion Brusina, Gjuro Pilar, Dragutin Gorjanović-Kramberger, Antun Heinz i Fran Kesterčanek) osnovali su Hrvatsko naravoslovno družtvo, sa svrhom da se u Hrvatskoj, slično kao u zemljama razvijenog zapada, počnu njegovati prirodne znanosti.

Prvi predsjednik Društva bio je Spiridion Brusina (1845-1908), tada upravitelj Hrvatskoga narodnog zoološkog muzeja u Zagrebu i prvi profesor zoologije na Zagrebačkom sveučilištu.

God. 1886. Društvo je pokrenulo znanstveni časopis: "Glasnik hrvatskoga prirodoslovnog družtva" koji danas izlazi pod nazivom "Periodicum biologorum". Časopis objavljuje znanstvene članke na engleskom jeziku, izlazi 6 puta godišnje i nalazi se u bazi podataka SCIE (Science Citation Index Expanded, Thomson-Reuters).

God. 1903. Društvo je, u Zagrebu, utemeljilo Zvjezdarnicu na Popovom tornju, a 1965. planetarij u Tehničkom muzeju. U okviru programa Zvjezdarnice pokrenuto je nekoliko časopisa: "Bošković, Kalendar Zvjezdarnice HPD-a", "Čovjek i svemir" i "Bolid". Do 1999. godine Zvjezdarnica je bila u sklopu Hrvatskog prirodoslovnog društva, a zatim se izdvojila u zasebnu ustanovu, pod okriljem grada Zagreba.

God. 1911. Društvo je počelo izdavati časopis za popularizaciju prirodnih znanosti: "Priroda", koji izlazi bez prekida do danas. Popularni članci objavljuju se na hrvatskom jeziku, a godišnje izlazi 12 brojeva.

U svrhu popularizacije znanosti Društvo je pokrenulo nekoliko knjižnica: "Popularna biblioteka" (10 knjiga), "Odabrana djela iz prirodoslovlja" (4 knjige), "Mala naučna knjižnica HPD-a" (109 svezaka) i "Knjižnica Prirode" (28 svezaka ).

U okviru obrazovnih programa, u Društvu je osnovan pokret "Znanost mladima" sa svrhom da se učenici osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj upoznaju s osnovama znanstvenog rada i da ih se potakne na prirodoslovna istraživanja. Danas se ovi programi odvijaju u okviru Agencije za odgoj i obrazovanje, uz djelatnost pojedinih društava, članica HPD-a.

Godine 1997. osnovana je sekcija: "E-škola". Svrha te sekcije je da se učenici srednjih škola i studenti, putem kompjutora, povežu sa sveučilištima i znanstvenim institucijama u Hrvatskoj.

God. 2003. Društvu su se pridružili "Mladi istraživači" kao zasebna sekcija koju sačinjavaju mladi znanstvenici iz područja prirodnih znanosti.

Danas Hrvatsko prirodoslovno društvo djeluje kao unija 31. hrvatske prirodoznanstvene udruge i nastoji objediniti i uskladiti zajedničke aktivnosti.

Još od 1914., Hrvatsko prirodoslovno društvo uključilo se u aktivnosti oko zaštite prirode. Prvi odbor za zaštitu prirode osnovan je 1923., a nakon Drugog svjetskog rata, osnovana je Sekcija za zaštitu prirode, koja se 1973. pretvara u "Mlade čuvare prirode" i djeluje do danas.

Hrvatsko prirodoslovno društvo je i članica Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).

Od 1997., na prijedlog udruga članica, Hrvatsko prirodoslovno društvo, jednom godišnje, dodjeljuje "Medalju Spiridion Brusina" istaknutom svjetskom znanstveniku, koji u svijetu promovira hrvatsko prirodoslovlje. Do sada je Medalju primilo petnaest znanstvenika.

Pored redovitih sastanaka, Društvo povremeno organizira znanstvene tribine.

Sekcije:
Mladi čuvari prirode
Mladi istraživači
Udruge članice:
Hrvatska udruga genetičkih inženjera
Hrvatska udruga za promicanje i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska
Hrvatsko agrometeorološko društvo
Hrvatsko agronomsko društvo
Hrvatsko astronomsko društvo
Hrvatsko biofizičko društvo
Hrvatsko biološko društvo
Hrvatsko biospeleološko društvo
Hrvatsko botaničko društvo
Hrvatsko društvo za biljnu biologiju
Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
Hrvatsko društvo za biotehnologiju
Hrvatsko društvo za teorijsku i matematičku biologiju
Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode
Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora
Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama
Hrvatsko ekološko društvo
Hrvatsko entomološko društvo
Hrvatsko fizikalno društvo
Hrvatsko genetičko društvo
Hrvatsko geografsko društvo
Hrvatsko geološko društvo
Hrvatsko imunološko društvo
Hrvatsko kemijsko društvo
Hrvatsko meteorološko društvo
Hrvatsko mikrobiološko društvo
Hrvatsko mikroskopijsko društvo
Hrvatsko mirmekološko društvo
Hrvatsko ornitološko društvo
Hrvatsko šumarsko društvo
Hrvatsko toksikološko društvo
 

Hrvatsko prirodoslovno društvo
Trg žrtava fašizma 10
P. P. 258
HR-10001 ZAGREB

E-pošta: hpd@hpd.hr

Tel./fax: (01)-4680-240

Predsjednik:
prof. dr. sc. Damjan Franjević 

Podpredsjednik:
doc. dr. sc. Mladen Maradin

Tajnik:
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš

Blagajnica:
Iva Šuman

Malo vijeće:
prof. dr. sc. Damjan Franjević
doc. dr. sc. Mladen Maradin
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Iva Šuman
dr. sc. Tihomir Balog
izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović
prof. dr. sc. Sven Jelaska
izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće
izv. prof. dr. sc. Maja Herak Bosnar
Lidija Žišković
Juran Kralj