Ivan Mijaković

iz poticaja Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju 

prof. dr. sc. Ivan Mijaković, dobitnik Medalje Spiridion Brusina 2020 za iznimne zasluge za razvoj i promicanje hrvatske znanosti. 

Prof. Ivan Mijaković je:

  • od 2013., profesor Sistemske Biologije Bakterija, Tehničko Sveucilište Chalmers, Švedska 
  • od 2017., profesor Signalne Transduckije kod Bakterija, Dansko Tehničko Sveučiliste, Danska 
  • od 2014., voditelj Znanstvenog Odbora za seriju konferencija ”International Conference Series on Post-translational Modifications in Bacteria”
  • od 2018., član Nadzornog Odbora, Sahlgrenska Science Park, Švedska 
  • od 2018., član Znanstvenog Odbora Centra za Istraživanje Grafena, Tehničko Sveučilište Chalmers, Švedska 
  • od 2019., voditelj divizije za Sistemsku i Sintetsku Biologiju, Tehničko Sveučilište Chalmers, Švedska 

Znanstveni opus prof. Mijakovića je uistinu izniman, objavio je 95 znanstvenih radova u najprestižnijim svjetskim časopisima iz biokemije i molekularne biologije. Citiranost prema Web of Science mu je preko 3143 puta uz h-indeks 32 dok Google Scholar navodi vise od 4 000 citata i h-indeks 35. Održao je brojna pozvana predavanja na mnogim uglednim skupovima i znanstveno-nastavnim ustanovama diljem svijeta. Vodio je i vodi više međunarodnih znanstvenih projekata.

Najstarija i još uvijek dominantna tema njegovog istraživanja je fosforilacija bakterijskih proteina i njena uloga u bakterijskoj fiziologiji. Grupa prof. Mijakovića jedna od vodećih u svijetu na ovoj tematici i doprinijela je niz seminalnih studija: od otkrića prvih substrata za bakterijske protein-tirozin kinaze, preko karakterizacije brojnih regulatornih uloga tirozinskih, serinskih i treoninskih kinaza u staničnoj regulaciji do pionirskih studija u bakterijskoj fosfo-proteomici. Novije teme u grupi prof. Mijakovića su metaboličko inženjerstvo bakterijskih sojeva te bio-aplikcaije nano-materijala, poput grafena i metalnih nano-čestica. U suradnji s biomedicinskim partnerima u privatnom i bolničkom sektoru razvio je cijeli niz aplikacija grafena za suzbijanje i dijagnostiku bakterijskih infekcija. U novije vrijeme Istraživanje u njegovoj grupi posebno je posvećeno eksperimentalnoj evoluciji, gdje je nedavno uspio razviti genomsku filostratigrafiju za predviđanje funkcija neokarakteriziranih gena, u suradnji s IRB-om (dr.sc. Domazet-Lošo).  

Prof. Mijaković recenzent je mnogim prestižnim međunarodnih znanstvenih časopisima: Molecular Microbiology, Molecular and Cellular Proteomics, Science Signalling, PLoS Genetics, Journal of Proteome Research, Journal of Proteomics, Journal of Biological Chemistry, Microbiology, Journal of Bacteriology, Biochemica & Biohysica Acta, Proteomics, PLoS Pathogens, Molecular & Cellular Biology, FEBS Letters, Frontiers in Microbiology, PLoS One.

Prof. Mijaković svojom stručnošću i ugledom u znanstvenom svijetu potpomaže razvoj hrvatske prirodoslovne znanosti i aktivno je promovira i potpomaže. Bio je, kao pozvani predavač, sudionik nekoliko međunarodnih kongresa i tečajeva u Republici Hrvatskoj. Objavio je znanstvene radove i kongresno priopćenje u koautorstvu sa znanstvenicima i studentima iz Republike Hrvatske te je bio mentor nekolicine diplomskih radova studenata iz Hrvatske. Suradnik je na nizu znanstveno-istraživačkih projekata u RH te tako potpomaže razvoju biologije i prirodoslovlja. Također prof. Ivan Mijaković je dugogodišnji područni urednik za mikrobiologiju u časopisu Periodicum biologorum kojeg izdaje Hrvatsko prirodoslovno društvo. Pod njegovim uredništvom količina i kvaliteta radova koji se prihvaćaju za objavljivanje u časopisu Periodicum biologorum se znatno povećala kao i sam IF časopisa u zadnjih par godina.