Prof. Jutta Ludwig-Müller

Prof. Jutta Ludwig-Müller, redovita profesorica na Technische Universität Dresden i direktorica Institute of Botany, Dresden je posljednjih dvadesetak godina aktivno uključena u suradnje s hrvatskim znanstvenicima iz nekoliko institucija u Hrvatskoj: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković u Zagrebu te Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku. 

Kratki životopis 

Jutta Ludwig-Müller stekla je diplomu 1986. god. te doktorat 1990. god.  u području Biljne znanosti u Goethe University, Frankfurt, Njemačka. Habilitirana je u području Botanika 1996. u istom sveučilištu. Usavršavala se u Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA (Laboratory of Dr. Christopher Town) te boravila kao gostujući znanstvenik u brojnim znanstvenim institucijama (Volcani Center, Bet Dagan, Israel (Laboratory of Dr. Ephraim Epstein);USDA, Beltsville Maryland, USA (Laboratory of Dr. Jerry D. Cohen); University Talca, Institute of Biotechnology, Talca, Chile (Laboratory of Dr. Raul Herrera); Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel (Laboratory of Prof. Dr. Asaph Aharoni);University of Zagreb (Laboratory of Prof. Dr. Gordana Rusak); Institute Ruđer Bošković (Laboratory of Drs. Volker Magnus and Branka Salopek-Sondi)). Od 1999. god. profesorica je na Technische Universität Dresden, a od 2001. god. direktorica Institute of Botany u Dresdenu. Glavna je urednica časopisa Journal of Plant Growth Regulation, te je članica uredničkih odbora za časopise Journal of Botany, Plant Signaling & Behavior, Mutation Research. Članica je brojnih znanstvenih i stručnih društava. Voditeljica je brojnih projekata iz područja biljne biologije i biotehnologije.

Do siječnja 2019. god. objavila je 156 publikacija (Web of Science core collection),s brojem citata: 4507 i h-indeksom: 40.

Područje znanstvene djelatnosti 

Kolegica Ludwig-Müller ima izuzetno iskustvo i ekspertizu u području fiziologije biljaka, molekularne biologije biljaka, kao i biokemije proteina i određivanja hormona. Njezin glavni istraživački interes je funkcija i regulacija aktivnosti biljnog hormona auksina proučavanjem sinteze i hidrolize konjugata, kao i interakcija s drugim biljnim hormonima tijekom biljnog rasta i razvitka. Nadalje istražuje i ulogu auksina u interakcijama biljaka s patogenim i korisnim mikroorganizmima. Naime, u grupi prof. Ludwig-Müller intenzivno se proučava bolest kupusnjača izazvana patogenom Plasmodiophora brassicae koji uzrokuje veliku štetu unutar obitelji Brassicaceae, na fiziološkoj, biokemijskoj i molekularnoj razini kako bi se otkrili mogući obrambeni mehanizmi. Nadalje, bavi se i mogućnošću biokontroliranja ove važne bolesti s endofitima. Znanstveni interesi kolegice Ludwig-Müller usmjereni su i na odgovor biljaka na čimbenike abiotskog stresa s posebnim interesom na ulogu biljnih bioaktivnih spojeva, osobito biljnih hormona auksina i specijaliziranih metabolita. Odnedavno je uključena u projekte za poboljšanje proizvodnje specijaliziranih metabolita biljaka korištenjem kultura stanica i organa različitih biljnih vrsta i endofitnih gljiva, osobito halogeniranih (indol) derivata. 

Doprinos hrvatskoj znanosti

Prof. Ludwig-Müller aktivna je kao voditeljica brojnih hrvatsko-njemačkih bilateralnih projekata s kolegama s PMF-a Zagreb, voditeljica projekta Alexander von Humboldt koji je realiziran s kolegama s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, te suradnica na projektima Hrvatske zaklade za znanost. U okviru tih suradnji publicirano je 18 znanstvenih radova u renomiranim časopisima te na njenu incijativu In memoriam posvećen dugogodišnjem suradniku iz Hrvatske, dr.sc. Volkeru Magnusu. U okviru tih projekata mnogobrojni suradnici iz Hrvatske usavršavali su se kao doktorandi, poslijedoktorandi i gostujući znanstvenici u grupi prof. Ludwig-Müller učeći nove moderne metode u području molekularne biologije biljaka i analitike. U okviru Alexander von Humboldt projekta nabavljena je i vrijedna oprema koja se koristi u Institutu Ruđer Bošković. 

Kolegica Ludwig-Müller je član Međunarodnog znanstvenog savjeta Instituta Ruđer Bošković od 2011. godine. Bila je ocjenjivačica doktorske disertacije Ivane Šole s PMF-a Zagreb: Molekularni mehanizmi transporta i biološke funkcije fenolnih derivata u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (2013). Aktivna je kao recenzentica časopisa Acta Botanica Croatica.

Bila je plenarni predavač na Hrvatskom botaničkom kongresu, Zagreb (2007.) i pozvani predavač u organizaciji Hrvatskog društva za biljnu biologiju i PhytoBraCro projekta Hrvatske zaklade za znanost (2018.).

Od 2014. i 2015. godine koordinatorica je ERASMUS programa za biologiju na TU Dresden za sveučilišta u Zagrebu i Splitu. 

Svojom zaslugom prof. Jutta Ludwig-Müller značajno je pridonijela razvoju znanosti u području biljne biologije u Hrvatskoj jer su se kroz te suradnje u Hrvatskoj otvorile nove teme u području istraživanja specijaliziranih metabolita i uloge biljnih hormona auksina u abiotskom i biotskom stresu. Posebno su korisna usavršavanja mladih znanstvenika, doktoranada i poslijedoktoranada iz Hrvatske u njenoj grupi što im omogućuje pristup modernoj analitičkoj instrumentaciji te rad u međunarodnom okruženju. Prof. Jutta Ludwig-Müller podržava razvoj karijere mladih znanstvenika iz Hrvatske svojim pismima potpore prilikom aplikacija za stipendije i znanstvene projekte.