Enrico Schleiff

iz obrazloženja nominacije Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju

Prof. dr. sc. Enrico Schleiff redoviti je profesor Sveučilišta Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu, Njemačka. Prof. Schleiff jedan je od najboljih znanstvenika mlađe generacije u Njemačkoj, ali i u svijetu. Osim vođenja vlastite istraživačke grupe koja proučava procese unosa proteina preko membrana ovojnice plastida i biogeneze molekula RNA, prof. Schleiff je i podpredsjednik Sveučilišta Johann Wolfgang Goethe te direktor Buchmann instituta za molekularane bioznanosti. Njegov znanstveni opus je izniman, objavio je preko 130 znanstvenih radova u najprestižnijim svjetskim časopisima iz biokemije, molekularne i stanične biologije te 10 poglavlja u knjigama. Održao je brojna pozvana predavanja na mnogim uglednim skupovima i znanstveno-nastavnim ustanovama diljem svijeta. Radovi prof. Schleiffa citirani su više od 2700 puta, njegov je Hirschov indeks 34. Tijekom svoje znanstvene karijere prof. Schleiff je radio na nekim od najuglednijih sveučilišta u svijetu na kojima je surađivao s vodećim znanstvenicima u području biogeneze fotosintetskih organela. Za izniman doprinos razvoju znanosti dobio je niz priznanja i stipendija.

Prof. Schleiff započeo je surađivati s mladim hrvatskim znanstvenicima 2000., u vrijeme kada kao post-doktorand radi u laboratoriju prof. dr. sc. Juergena Solla na Sveučilištu Christian Albrechts u Kielu, Njemačka. Tada u grupi prof. Solla radi i dr. sc. Hrvoje Fulgosi koji dolazi s Instituta Ruđer Bošković u želji da u jednoj od najboljih grupa koje proučavaju mehanizme unosa proteina u kloroplaste nauči najsuvremenije biokemijske i molekularno-biološke metode i tehnike. Od tada između dr. Schleiffa i dr. Fulgosija traje suradnja i međusobna razmjena ideja i znanstvenih pristupa kroz razne projekte koje zajedno, ali i u pozitivnoj kompeticiji, istražuju i promišljaju. U grupu prof. Solla, a na preporuku dr. Fulgosija, dolazi Marko Jelić, dipl. inž. molekularne biologije s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu te dobiva mjesto doktoranta u timu dr. sc. Enrica Schleiffa, od kada počinje njihova neposredna suradnja. Njihove su rasprave bioloških problema, koje zajedno pokušavaju razriješiti, zaista posebne, kreativne i nabijene pozitivnim emocijama. Nakon tri godine rada na mehanizmima prepoznavanja proteina prekursora od strane translokacijskog kompleksa na vanjskoj membrani ovojnice kloroplasta (TOC kompleks), M. Jelić stječe titulu doktora prirodnih znanosti na Sveučilištu Ludwig-Maximilian u Muenchenu. Svoja zajednička otkrića objavljuju u nekoliko radova u vrhunskim svjetskim časopisima. Dr. Jelić vraća se u domovinu, u svoj rodni Knin, u kojem zajedno s nekolicinom entuzijasta i domoljuba pokreće ideju o osnivanju veleučilišta u Kninu. U vrijeme dok je Knin još uvelike bio obilježen ratnim ranama, prof. Schleiff posjećuje ovaj kraj, planinari Dinarom i prolazi kanjon rijeke Krupe, a svojim savjetima pomaže dr. Jeliću u osmišljavanju Veleučilišta. Nekoliko godina kasnije Veleučilište Marko Marulić u Kninu je i otvoreno, a prvi dekan ove ustanove, važne za razvoj Knina kao područja od posebne državne skrbi, postaje dr. Jelić, u čijem se mandatu Veleučilište razvija i postaje jedno od najboljih i najuspješnijih veleučilišta u Republici Hrvatskoj. Zasigurno su nedvojbene zasluge prof. Schleiffa što je danas dr. Jelić važna osoba u sustavu visokog obrazovanja Republike Hrvatske.

U vrijeme kada je prof. Schleiff radio na sveučilištu u Muenchenu u njegovu grupu i grupu prof. Solla dolazi još nekoliko mladih hrvatskih molekularaca: Lea Vojta, Aleksandar Vojta i Sunčana Moslavac, na čije znanstvene karijere prof. Schleiff značajno utječe. Svi oni rade na suvremenim i važnim biološkim temama i stječu vrhunska znanja iz biokemije, biofizike i molekularne biologije. Aleksandar Vojta doktorira 2006. godine kod prof. Schleiffa, a 2008. godine titulu doktora prirodnih znanosti stječe i Sunčana Moslavac. Dr. sc. Aleksandar Vojta je danas istaknuti mladi znanstvenik na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, u grupi prof. dr. sc. Vlatke Zoldoš, a dr. sc. Lea Vojta je znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković i radi u grupi prof. dr. sc. Fulgosija. 

Prof. Fulgosi nastavlja suradnju s prof. Schleiffom i kada on dobiva mjesto profesora na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu te 2009. objavljuju rad u prestižnom časopisu iz biljne biologije The Plant Journal. Diplomantica prof. Fulgosija, Tihana Bionda sa Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku na poziv prof. Schleiffa dolazi u njegovu grupu. Pod njegovim metorstvom Tihana Bionda doktorira 2012. i također objavljuje vrhunske zajedničke znanstvene radove. Dr. Bionda danas radi kao post-doktorand u grupi prof. dr. sc. Ivana Đikića. Nekoliko godina u laboratoriju prof. Schleiffa radi i mladi hrvatski znanstvenik Mislav Oreb koji 2009. doktorira pod njihovim mentorstvom, a neko vrijeme ostaje raditi i kao post-doktorand. Ova suradnja također je polučila vrhunskim rezultatima i brojnim publikacijama.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je prof. dr. sc. Schleiff jedan od ponajboljih njemačkih znanstvenika mlađe generacije i da je do sada educirao i odgojio niz mladih hrvatskih znanstvenika koji su se vratili u Hrvatsku i ovdje nastavili svoje karijere. Gotovo trećina njegove publicistike u prestižnim znanstvenim časopisima objavljena je u suradnji s mladim hrvatskim znanstvenicima. Prof. Schleiff je postao veliki prijatelj Hrvatske koji u svojem laboratoriju i dalje poziva i prihvaća naše mlade znanstvenike, a svojom stručnošću i ugledom u znanstvenom svijetu potpomaže razvoj hrvatske prirodoslovne znanosti i aktivno je promovira. Stoga Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju predlaže da je za svoj dosadašnji rad u kojem promiče i hrvatsku znanost prof. dr. sc. Enrico Schleiff nedvojbeno zaslužio medalju Spiridion Brusina 2014.