Vanda Grubišić

iz nominacije Hrvatskog meteorološkog društva 

prof. dr. sc. Vande Grubišić za dodjelu medalje Spiridion Brusina 2015

Prof. Vanda Grubišić rođena je u Slavonskom Brodu 1964., te nakon diplome i kraćeg rada na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, 1991. godine odlazi u inozemstvo gdje živi i kontinuirano djeluje do danas (više detalja u životopisu u prilogu). Magistrirala je (1992.) i doktorirala obranivši tezu Mountain waves and mountain wakes in stratified airflows past three-dimensional obstacles (1995.) na Sveučilištu Yale, SAD. Prof. Grubišić je od tada obnašala niz nastavnih, istraživačkih i rukovodećih pozicija na institucijama u SAD-u i u Austriji. U razdoblju 1995.-2009. bila je ili jest na nekoliko vrlo istaknutih pozicija na Desert Research Institute u Nevadi i u Nacionalnom centru za atmosferska istraživanja (NCAR) u Coloradu, SAD. Nacionalni centar za atmosferska istraživanja spada u sam vrh svjetskih meteoroloških instituta. Trenutno sudjeluje u radu Savjetodavnog odbora za Upravu geoznanosti američke Nacionalne zaklade za znanost. 

Znanstveni, prvenstveno meteorološki interes prof. Vande Grubišić je fokusiran na probleme u domeni mezoskalne atmosferske dinamike. Pri tome se bavi ispitivanjima vjetra i oborinskih procesa u kompleksnom terenu. Do sada je proučavala fenomene kao što su atmosferska područja smanjenja brzine vjetra (engl. atmospheric wakes), atmosferski težinski valovi, atmosferska konvekcija, orografski izazvana oborina i planinski zavjetrinski valovi i rotori. Ona ima bogato iskustvo u mjerenjima, uključujući vođenje i menadžment velikih eksperimentalnih kampanji u planinskoj meteorologiji.  

Bez obzira na njen dugogodišnji rad u inozemstvu, ona ima bogatu istraživačku suradnju s istraživačima u Hrvatskoj; i to s Geofizičkim odsjekom PMFa i Državnim hidrometeorološkim zavodom. Do sada je publicirano desetak uglednih radova s djelatnicima obje institucije. Nedavno je, 2010., znanstvena novakinja Ivana Stiperski na MZOS projektu pod njenim voditeljstvom obranila doktorsku disertaciju: Valna rezonancija i prizemno strujanje u zavjetrini kompleksne orografije. Ujedno je od 2006. godine i gostujući profesor na poslijediplomskom studiju na Geofizičkom odsjeku PMFa Sveučilišta u Zagrebu u okviru kolegija Mezoskalna meteorologija. Njen angažman znatno doprinosi kvaliteti nastave u poslijediplomskom studiju te pruža znatne istraživačke mogućnosti za hrvatske studente i mlade istraživače.

Doprinos je dala i široj zajednici, kao prevoditeljica u Programu tretiranja traume izbjeglica iz Bosne na Sveučilištu Yale (1994.–1995.).

Curriculum vitae

Vanda Grubišić rođena je 18. lipnja 1964. u Slavonskom Brodu gdje je završila je osnovnu i srednju školu (matematičko-informatičko usmjerenje, 1970.–1982.). Diplomirala je na PMFu u Zagrebu (1987.), a magistrirala je (1992.) i doktorirala obranivši tezu Mountain waves and mountain wakes in stratified airflows past three-dimensional obstacles (1995.) na Sveučilištu Yale, SAD. Prvo zaposlenje bilo joj je na Geofizičkom odsjeku PMF-a (1987.–1989.). Potom je radila u SAD-u, na Sveučilištu Yale (1991.–1995.), u National Center for Atmospheric Research (NCAR, Boulder, Colorado, 1995.–1999.), te u Desert Research Institute (Reno, Nevada, 1999.–2009.). Nakon toga bila je zaposlena na Odsjeku za meteorologiju i geofiziku Sveučilišta u Beču na kojemu je u svojstvu redovite profesorice predavala dinamičku meteorologiju i mezoskalnu dinamiku (2009.–2011.). Od sredine 2011. preuzima dužnost direktora Earth Observation Laboratory na NCAR-u koju obavlja i danas. 

Od 2006. drži predavanja iz kolegija Mezoskalna meteorologija na doktorskom studiju Sveučilišta u Zagrebu. Bila je mentor pri izradi dva diplomska rada, tri magistarska rada i tri doktorske disertacije. 

Sudjelovala je u nekoliko meteoroloških eksperimenata, a vodila je “Terrain-induced Rotor Experiment” (2002.-2004.) - jedan od najuspješnijih američkih eksperimenata kojima je istraženo gibanje zraka preko planina. Težište njenog znanstvenog interesa je na mezoskalnoj atmosferskoj dinamici, a napose na strujanju zraka i oborinskim procesima u uvjetima kompleksne orografije. Objavila je oko 50 znanstvenih radova, gotovo sve u renomiranim međunarodnim publikacijama, više od 140 kongresnih priopćenja (od čega 16 pozvanih), kao i niz stručnih radova, studija i elaborata. Održala je četrdesetak javnih predavanja te je izdala dvadesetak priopćenja za medije i javnost. Do kraja ožujka 2015. godine evidentirano je oko 900 citata njezinih radova u Scopus bazi te joj je u istoj bazi pripisan h-index 17 (http://www.scopus.com/cto2/main.url?ctoId=CTODS_492554774&origin=resultslist).  

Trenutno je članica Uredničkog odbora časopisa Geofizika. Recenzent je međunarodnih projekata, radova publiciranih u domaćim te u petnaestak vrlo uglednih inozemnih časopisa. Član je Američkog, Austrijskog i Hrvatskog meteorološkog društva te American Geophysical Union, American Association for the Advancement of Science i International Commission on History of Meteorology. Za svoj znanstveni rad i doprinos struci primila je desetak stipendija i međunarodnih nagrada.

Doprinos je dala i široj zajednici, kao prevoditelj u Programu tretiranja traume izbjeglica iz Bosne na Sveučilištu Yale (1994.–1995.).

Nagrade

 • Fellow, American Meteorological Society, 2013
 • Affiliate Scientist, National Center for Atmospheric Research, 2008–2011
 • Advanced Study Program Faculty Fellowship, National Center for Atmospheric Research, 2006
 • DRI Sabbatical Award, 2006
 • Peter B. Wagner Medal of Excellence, 2003 
 • Advanced Study Program Postdoctoral Fellowship, National Center for Atmospheric Research, 1995
 • Philip M. Orville Prize, Yale University, In recognition of outstanding research and scholarship in the Earth sciences, 1994
 • Estwing Hammer Prize, Yale University, Department of Geology and Geophysics, 1993
 • G. Evelyn Hutchinson Prize, Yale Institute for Biospheric Studies, 1991
 • Edwin Binney Fellowship, Yale University, 1990
 • President Award, University of Zagreb, In recognition of outstanding academic achievements, 1986

Dosadašnja suradnja:

Armi, L. (Scripps); Belušić, D. (Monash University, Australia); Bencetić-Klaić, Z. (University of Zagreb, Croatia); Brown, O. J. W. (NCAR); Caldeira R. (CIIMAR, Portugal); Carbone, R. (NCAR); Chow, F. K. (UC Berkeley); Cohn, S. A. (NCAR); Dana, G. L. (DRI); De Wekker S. J. F. (U Virginia); Doyle, J. D. (Naval Research Laboratory); Durran, D. R. (University of Washington); Flamant, C. (IPS Laplace France); Foster, S. (UCAR/EO); French, J. (University of Wyoming); Grisogono B. (University of Zagreb); Haimov, S. (University of Wyoming); Harris, F. C. (UNR); Huggins A. (DRI); Ivančan-Picek, B. (Meteorological and Hydrological Service of Croatia); Klieforth, H. E. (DRI); Kantha L. (CU Boulder); Kuettner, J. (NCAR); Lewis, J. (DRI/NOAA/NSSL); Lowenthal, D. H. (DRI); Mahalov A. (ASU); Middleton, D. (NCAR); Mitchell, D. L. (DRI); Mobbs, S. (U Leeds); Moncrieff, M. W. (NCAR); Moustaoui, M. (ASU); Nance, L. B. (NCAR); Oolman, L. (University of Wyoming); Orlić, M. (University of Zagreb, Croatia), Panorska, A. (UNR); Rassmusen, R. (NCAR); Rotunno, R. (NCAR); Schär, C. (ETH, Switzerland); Schmidli, J. (ETH, Switzerland); Serafin, S. (University of Vienna); Smith, R. B. (Yale University, Ph.D. Advisor); Smolarkiewicz, P. K. (NCAR); Street, R. (Stanford), Stockwell, W. R. (DRI); Večenaj, Ž. (University of Zagreb); Wang. J. (NCAR)