početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POLOŽAJ

Priča o zraku

 

Pokus: dvije čaše

Pokus: čep

Svakodnevica: kapaljka

Svakodnevica: štrcaljka

Što je zrak?

Pokus: novine i uteg

Što je tlak?

Torricellijev pokus

Pokus s jajetom

Svakodnevica: vakuumska vješalica na vodoravnoj podlozi

Vakuum

Sila razdvajanja magdeburških polukugla

Pokus: preokrenuta čaša

Tlak zraka i tlak vode

Pokus: čaša i tkanina

Pojilica za pčele

Bočica za lijekove

Pokus: cjevčica i prst

Sila i tlak

Pojilica za kanarince

Empedoklov pokus

Pokus: probušena boca

Svakodnevica: Vakuumska vješalica na uspravnoj podlozi

Pascalov zakon

Pokus: tetrapak

Pokus: piti slamkom

Važnost nosa

KOLIKO SI NAUČIO?

ANKETA

AUTORI

LITERATURA, FOTOGRAFIJE, ZAHVALA

 
 

natrag       nastavak