početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Što je tlak?

Priča o zraku << Pokus: novine i uteg

 

Tlak je sila podijeljena s ploštinom površine na koju djeluje p = F/S, a jedinica za tlak je N/m2 ili Pa (paskal).

Kada na našu glavu ili npr. na list papira ploštine 0,06 m2 zrak tlači s 105 Pa (približno atmosferski tlak), on djeluje silom 6000 N. To je sila kojom masa od 600 kg (ili 12 vreća cementa) djeluje na podlogu. Približno tolikom silom djeluje stupac zraka koji se nalazi nad nama. Osjećamo li to pritiskanje? Što misliš zašto ne?

Izračunaj kolika je masa zraka iznad krova kuće od 100 m2 ako je tlak 105 Pa.

 
 
 
 
bullet

Torricellijev pokus

bullet

Pokus s jajetom

 
 
 

natrag       nastavak