početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POJMOVNIK

Priča o zraku

 

Atmosfera – plinski omotač Zemlje u kojem su najzastupljeniji plinovi dušik i kisik, a u manjoj su mjeri prisutni plemeniti plinovi, ugljik-dioksid, vodena para, ozon, vodik.

 

Barometar – sprava za mjerenje tlaka zraka.

 

Tlak - sila podijeljena s ploštinom površine na koju djeluje.

 

Atmosferski tlak - tlak kojim zrak djeluje na površinu od 1m2.

 

Podtlak je razlika stvarnoga tlaka i atmosferskoga tlaka (∆p = ppa , p < pa , ∆p < 0).

 

Vakuum (lat.), prostor u kojemu nema materije, ili iz kojega je u znatnoj mjeri isisan zrak (zrakoprazan prostor) ili drugi plin, pa se nalazi pod tlakom znatno ispod atmosferskoga.

 

Zrak - plinski omotač Zemlje – vidi: atmosfera.

 

Težina zraka – sila kojom zrak djeluje na površinu Zemlje.

 

Tlak zraka (atmosferski tlak) – težina zraka na 1 m2 površine.

 

Torricellijev pokus – pokus kojim je talijanski fizičar Evangelista Torricelli izmjerio atmosferski tlak zraka.

 
 

natrag       nastavak