početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Sila razdvajanja magdeburških polukugla

Priča o zraku << Pokus: novine i uteg << Vakuum

 

Ako znamo da je polumjer magdeburških polukugla bio 35,5 cm, kolikom su silom trebali vući konji u pokusu Otta von Guerickea da bi razdvojili polukugle?

Promjer je svake polukugle 2r=35,5 cm, a polumjer r=0,178 m.

Zrak pod atmosferskim tlakom pa djeluje na površinu S polukugla silom F:

F=pa∙S.

Ako je oplošje obiju polukugla S=4r2π, a tlak zraka pa=105 Pa, zrak tlači polukugle silom:

F=105 Pa∙4(0,178 m)2π

F=40 000 N

Dakle, za svladavanje te sile treba upotrijebiti silu veću od 40 000 N. Da bi mogli razdvojiti polukugle, vukući ih svaku na svoju stranu, po osam konja bi u pokusu Otta von Guerlickea trebalo djelovati silom većom od 20 000 N.

 
 
 

natrag       nastavak