početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Svakodnevica: kapaljka

Priča o zraku << Pokus: čep

 

Kako upotrebljavamo kapaljku s gumenom kapicom? Što činimo stiskanjem gumene kapice?

 
 

natrag       nastavak