početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Tlak zraka i tlak vode

Priča o zraku << Pokus: preokrenuta čaša

 

Da bismo razumjeli kako papir može držati vodu u preokrenutoj čaši, trebamo razjasniti koliki je tlak unutar čaše, a koliki izvan čaše.

U čaši se nalazi većim dijelom voda, manjim dijelom zrak.

Koliki je tlak u čaši kada ona stoji uspravno?

 
 

natrag       nastavak