početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Pascalov zakon

Priča o zraku << Pokus: probušena boca

 

Nakon što malo vode isteče, tlak (zraka i vode) u boci se smanji (nastaje podtlak, tzv. vakuum) pa zrak (atmosferski tlak) izvan boce ne dopušta istjecanje vode.

Što će se dogoditi ako bocu stisnemo rukom, a zatim ponovno pustimo? Što će se dogoditi ako odvijemo čep? Zašto voda sada istječe?

Nakon otvaranja čepa, tlak zraka u boci opet je atmosferski.

Na plastičnoj boci, iglom izbuši nekoliko rupica na istoj razini. Bocu napuni vodom do vrha. Kako voda istječe? Jesu li mlazovi različitih jačina? Kako bi protumačio njihovu jednaku jačinu? Što možeš zaključiti o tlaku u boci?

Dok se u krutih tijela djelovanje sile prenosi samo u pravcu djelovanja, u tekućinama se prenosi u svim smjerovima. Tlak se u tekućini prenosi jednakom veličinom na sve strane (Pascalov zakon).

 
 

natrag       nastavak