početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POKUS: DVIJE ČAŠE

Priča o zraku

 

Promotri ove čaše. Što je u njima? Je li prva čaša prazna? Što bi se dogodilo da ih preokreneš?

 
 

natrag       nastavak