početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Sila i tlak

Priča o zraku << Pokus: cjevčica i prst

 

Koje sile djeluju na vodu u cijevi? Kamo je usmjerena rezultanta svih sila koje djeluju na vodu? Što uravnotežuje težinu tekućine? U kojem smjeru djeluje ta sila?

Sila kojom zrak djeluje prema gore na površinu drži ravnotežu težini stupca vode u cijevi te sprječava da voda iscuri. Dakle, zrak tlači na tu površinu, tj. djeluje silom F koja je umnožak tlaka zraka pa i ploštine S površine na koju djeluje (F = paS).

Što će se dogoditi ako cjevčicu s vodom, zatvorenu prstom, okrenemo?

Hoće li voda biti dolje ili gore?

 
 
 
 
bullet

Pojilica za kanarince

 
 

natrag       nastavak