početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Svakodnevica: štrcaljka

Priča o zraku << Pokus: čep

 

Kako upotrebljavamo štrcaljku? Što činimo pomicanjem njezinoga klipa?

 
 

natrag       nastavak