Vegetacija u prostoru i vremenu

četvrtak, 20. lipnja 2024. s početkom u 18:00 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao prof. dr. sc. Oleg Antonić.

SAŽETAK
Predavanje će započeti s kratkim pregledom glavnih pojmova povezanih s vegetacijskom ekologijom. Zatim će se prikazati aktualna globalna prostorna razdioba glavnih vegetacijskih tipova (bioma) na Zemlji, kao i ekoloških (posebno makroklimatskih) uvjeta koji je uzrokuju, a na primjerima iz Hrvatske će se prikazati i lokalni utjecaj reljefa na te uvjete. U drugom dijelu predavanja prikazati će se tipovi promjene vegetacije u vremenu, počevši od evolucije kopnene vegetacije i globalne smjene bioma pod utjecajem promjene makroklime, preko obrastanja gole litološke podloge do trajnog vegetacijskog stadija, pa sve do strukturne i sezonalne vremenske varijabilnosti. U zaključku će se tema predavanja staviti u kontekst klimatskih promjena.

O PREDAVAČU
Oleg Antonić (rođen 1966. u Osijeku) diplomirao je šumarstvo, magistrirao biomatematiku i doktorirao prirodne znanosti (polje biologija, grana ekologija) na Sveučilištu u Zagrebu. Redovni je profesor na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku gdje je nositelj kolegija Geobotanika, Terestrička ekologija, Geoinformatika u zaštiti prirode i okoliša, Okolišni i prirodni resursi i Procjena utjecaja na prirodu i okoliš. Stručnjak je za ekologiju vegetacije (posebno šuma), praćenje stanja kopnenih ekosustava, procjenu utjecaja na prirodu i okoliš, geomorfometriju, ekološko modeliranje i multivarijatnu statistiku. Autor je ili suautor pedesetak znanstvenih radova i jednog sveučilišnog udžbenika.

Videosnimka predavanja