Sunčeva eruptivna aktivnost

Thursday, 22. March 2018. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao dr. sc. Bojan Vršnak

Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi – koronini izbačaji i Sunčevi bljeskovi – dramatično utječu na karakteristike Sunčeva vjetra i općenito stanje heliosfere. Poremećaji u svemirskom okruženju bliskom Zemlji rezultiraju snažnim geomagnetskim olujama, ionosferskim i termosferskim poremećajima te promjenama toka kozmičkog zračenja. Ove pojave mogu imati dalekosežne posljedice, kao što su onesposobljavanje funkcija umjetnih satelita, raspadi elektroenergetskih sustava na visokim geografskim širinama i poremećaji rada GPS-sustava. Važnost ovog fenomena dovela je do uspostave nove znanstvene discipline – svemirske prognoze (eng. Space Weather) – koja se bavi predviđanjima promjena u bliskom svemirskom okolišu. Posebice su naglašena istraživanja onih vidova koji utječu na Zemlju kao cjelinu, a samim tim i na razne tehnološko-ekonomske aspekte ljudskog djelovanja. Predavanje će obuhvatiti fiziku Sunčeve aktivnosti i prirodu eruptivnih procesa u Sunčevoj atmosferi. Naročito će biti riječi o utjecaju tih pojava na međuplanetarni prostor i magnetosferu Zemlje.

Dr. sc. Bojan Vršnak diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1980. godine, a doktorirao 1987. godine na Institutu Ruđer Bošković iz područja fizike Sunca. Od 1981. godine zaposlen je u Opservatoriju Hvar Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2000. godine izabran je u trajno zvanje znanstvenog savjetnika. Područje njegovog znanstvenog rada uglavnom se odnosi na istraživanje Sunčeve aktivnosti s naglaskom na eruptivne procese u Sunčevoj atmosferi te fiziku sustava Sunce-Zemlja. Objavio je više od 250 izvornih znanstvenih radova, četiri knjige i udžbenika, te više desetaka znanstveno-popularizacijskih članaka. Znanstveni radovi citirani su mu u međunarodnim znanstvenim časopisima više od 6500 puta. Član je Međunarodne astronomske unije, Europskoga astronomskog društva, Međunarodne udruge za organizaciju opažanja Sunca, Hrvatskoga astronomskog društva te Hrvatskoga fizikalnoga društva. Osim znanstvenih istraživanja i nastave na Sveučilištu u Zagrebu, aktivno se bavi i popularizacijom astronomije. Godine 2017. dobio je prestižno međunarodno priznanje "The International Kristian Birkeland medal for Space Weather and Space Climate".

Videosnimka predavanja