Seizmologija u Hrvatskoj

Thursday, 04. December 2014. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao prof. dr. sc. Marijan Herak s Geofizičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Početak razvoja seizmologije u Hrvatskoj seže u XIX. stoljeće kada je, osam dana nakon velikog zagrebačkog potresa (koji se dogodio 9. studenoga 1880.), Akademija osnovala Potresni odbor sa zadaćom prikupljanja podataka i istraživanja dostupne građe o tom potresu. Od toga dana pa sve do danas nema prekida u sakupljanju podataka o potresima u Hrvatskoj i njihovu znanstvenom tumačenju. Prvi dio predavanja bit će posvećen povijesnom razdoblju u hrvatskoj seizmologiji, s posebnim osvrtom na djelo velikana hrvatske znanosti, Andrije Mohorovičića. U drugom će se dijelu predstaviti rezultati nekih suvremenih istraživanja kojima se bave hrvatski seizmolozi: proučavanja seizmičnosti Hrvatske; određivanja svojstava Zemljine kore i gornjeg dijela plašta; te analize seizmičkoga hazarda i rizika u Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. Marijan Herak redoviti je profesor u trajnom zvanju na Geofizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Na PMF-u u Zagrebu je diplomirao fiziku, smjer geofizika, te magistrirao i doktorirao. Autor je i koautor brojnih znanstvenih radova, priopćenja sa znanstvenih skupova, te stručnih i popularnih članaka iz seizmologije. Sudjelovao je kao voditelj ili istraživač u mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima te u brojnim stručnim studijama za potrebe hrvatskog gospodarstva. Član je suradnik HAZU, predsjednik Vijeća za daljinska istraživanja pri HAZU i član nekoliko strukovnih i znanstvenih organizacija.

Videosnimka predavanja