Radioterapija

Thursday, 02. May 2024. s početkom u 18:00 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održala Anka Purišić.

SAŽETAK
Radioterapija je jedna od terapijskih metoda u liječenju bolesnika s tumorom. U predavanju bit će sažeto prikazano što je radioterapija, zašto ima smisla koristiti zračenje kao terapijsko sredstvo i kako se provodi radioterapija. Posebna pažnja bit će posvećena pitanjima slušatelja.

O PREDAVAČICI
Anka Purišić rođena je u Splitu 1956. godine. Diplomirala je teorijsku fiziku iz područja elementarnih čestica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1988. dolazi na mjesto fizičara u Kliniku za onkologiju i radioterapiju, KBC Rebro, a od 1993. godine radi u Klinici za tumore na poslovima radiofizičara. Boravila je na studijskim boravcima u Berlinu, Erlangenu, Saarbrückenu, Tübingenu i Leuvenu. Bila je članica Američkog udruženja fizičara u medicini (AAPM), Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog udruženja medicinskih fizičara te Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja. Od 1992. godine sudjeluje kao predavačica i suvoditeljica izbornog dodiplomskog kolegija "Radioterapija u medicini" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (suvoditelj kolegija). Od 1993. godine do danas drži nastavu, kao vanjska suradnica, na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta na temu "Radioterapija, radiobiologija i uređaji". Na Višoj medicinskoj školi Medicinskog fakulteta u Zagrebu predavala je predmet Radioterapija i onkologija. Na Policijskoj akademiji u Zagrebu držala je kolegij "Protueksplozivna sredstva i zaštita" iz čega je proizašao istoimeni udžbenik. Koautorica je knjige "Radioterapija" u izdanju Nakladnog zavoda Globus. Za profesionalne zasluge odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske te Spomenicom domovinske zahvalnosti. Objavila je više radova iz područja radiofizike i radioterapijske onkologije. U mirovini je od 2021. I dalje se bavi radioterapijom, a hobi su joj imunologija, psihologija, kozmologija i trčanje.

Videosnimka predavanja