Prostor i vrijeme, što je to?

Thursday, 07. May 2015. s početkom u 17 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao prof. dr. sc. Franjo Sokolić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Prostor i vrijeme su pojmovi čije značenje moramo shvatiti već u vrlo ranoj dobi. Moramo se snalaziti u prostoru, korisiti izraze kao što su: gore, dolje, lijevo i desno te slično za vrijeme: prošlost, sadašnjost i budućnost. Kako su se razvijali ti pojmovi od starogrčke filozofije do suvremene znanosti? Podrazumijevaju li oni jedno te isto u klasičnoj mehanici i u elektrodinamici? Najveći prodor na polju razumijevanja prostora i vremena postignut je posebnom i općom teorijom relativnosti. Što je prostorvrijeme? Možemo li tvrditi da je danas potpuno napuštena ideja apsolutnog prostora? Kako sada stoje supstancijalističke i relacionističke ideje o prostoru i vremenu. To su tek neka od pitanja kojima ćemo se pozabaviti na ovom druženju.

Prof. dr. sc. Franjo Sokolić je nakon završetka studija fizike u Zagrebu deset godina radio na Institutu Rudjer Bošković u Zagrebu, a potom dvadeset godina na francuskim sveučilištima Paris VI i Lille. Sada je redoviti profesor fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Bavi se sa mikroskopskom teorijom tekućina.