Prirodna radioaktivnost u okolišu – radon

Thursday, 01. February 2024. s početkom u 18:00 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić.

SAŽETAK
Svijet u kojem živimo radioaktivan je od svog postanka, a radioaktivno zračenje sastavni je dio okoliša. S obzirom na nastanak, izvori radioaktivnog zračenja dijele se na prirodne (kozmički i geogeni) i antropogene. Pritom, najveći utjecaj na ozračenje ljudi ima plemeniti plin radon, koji nastaje kao jedan od produkata u prirodnim radioaktivnim nizovima uranija i torija. Radon i njegovi kratkoživući potomci mogu biti štetni za ljudsko zdravlje pa i uzrokovati karcinom pluća (drugi uzročnik karcinoma pluća odmah nakon konzumacije duhanskih proizvoda) ako osoba boravi u prostoru s povišenom koncentracijom radona dugi niz godina.
Na predavanju će biti riječi o fizikalno-kemijskim karakteristikama radona i njegovih kratkoživućih potomaka, načinima i tehnikama mjerenja, izvorima i mehanizmima gibanja u tlu i zraku prvenstveno u zatvorenim objektima kao i o načinima smanjenja koncentracije radona u stambenim i radnim prostorima. Prikazat će se i prokomentirati rezultati mjerenja radona u Republici Hrvatskoj s osvrtom na aktualne pristupe zaštiti od zračenja.

O PREDAVAČU
Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić zaposlen je u Laboratoriju za niske radioaktivnosti Zavoda za eksperimentalnu fiziku na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Osijeku. Znanstveno se bavi problematikom radona, od razvoja i unapređenja mjernih tehnika do izvođenja samih mjerenja koncentracije aktivnosti radona u okolišu (zraku, tlu i vodi), u životnoj i radnoj sredini, kao i analize, modeliranja i primjene dobivenih rezultata u području zaštite od zračenja i primijenjene nuklearne fizike.

Videosnimka predavanja