Pojam evolucije u znanosti

Thursday, 16. June 2016. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao prof. dr. sc. Franjo Sokolić

Što stvarno znači promjena i kako ju karakterizirati? Mijenja li se svijet ili je to samo privid? Radi li se tek o preslagivanju istih elemenata koji daju iluziju promjenljivosti? To su neka od pitanja koja si ljudi stalno postavljaju. A ponuđeni odgovori vrlo su različiti. Vjera u nepromjenljivost svijeta bila je dominantna do početka novoga doba. Aristotelov kozmos bio je konačan i stalan. Po njemu, promjene se događaju samo u nesavršenom sublunarnom svijetu, dok su gibanja nebeskih tijela savršena i uvijek ista. Životinjske i biljne vrste također su uvijek iste. Jedino se postavljalo pitanje jesu li oduvijek postojale ili su bile stvorene u nekom trenutku.
Razvojem prirodnih znanosti sva su ta uvjerenja dovedena u pitanje. Kopernikanskom revolucijom Zemlja je izbačena iz središta svijeta, a naknadno je i pojam središta svemira doveden u pitanje. Čitavim svemirom vladaju iste zakonitosti. Gibanjem nebeskih tijela upravlja gravitacija, ona ista sila koja nas drži prikovane za Zemlju. Evolucija materije podvrgava se zakonu porasta entropije. Evolucija života slijedi zakon biološke evolucije koji je prvi formulirao Darwin. Wegener je predložio teoriju pomaka kontinentalnih ploča. Teorija evolucije svemira potvrđena je Hubbleovim zakonom udaljavanja dalekih galaksija, a teorija velikog praska opažanjem kozmičkog pozadinskog zračenja. Sve to nas dovodi do zaključka da se svijet stalno mijenja i da je postojanost samo privid.

Franjo Sokolić redoviti je profesor fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Nakon završetka studija fizike u Zagrebu deset je godina radio na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, a potom dvadeset godina na francuskim sveučilištima Paris VI i Lille. Bavi se sa mikroskopskom teorijom tekućina.

Videosnimka predavanja