Metafizika prirodnih znanosti

Thursday, 10. November 2016. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić

Riječ “metafizika” često se pogrešno razumije: ona je nešto što pripada ezoteriji, nešto maglovito i spekulativno, nešto o čemu se može samo isprazno razglabati, dakle nešto posve suprotno prirodnim znanostima. U ovom izglaganju ponudit će se drukčije poimanje metafizike i pokazati da prirodne znanost, od fizike nadalje, imaju svoju metafiziku. Metafizika prirodnih znanosti obuhvaća niz pretpostavki o tome što je stvarnost, što sve postoji, što je vjerojatno, što je moguće, što je uzročnost i sl. Te pretpostavke predstavljaju zadani i rijetko propitkivani okvir unutar kojega se znanstvene teorije razvijaju i testiraju. U izlaganju će se pokušati utvrditi i razmotriti neke ključne metafizičke pretpostavke prirodnih znanosti.

Izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić je doktorirao filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu 2003. godine, a usavršavao se na CEU u Budimpešti, Humboldt-Universitätu u Berlinu i University of California – Berkeley. Bio je zaposlen na Filozofskom fakultetu od 2001. do 2011., kada prelazi na Odjel za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. do 2016. godine obnašao je dužnost povjerenika (prodekana) za međunarodnu suradnju. Bavi se antičkom filozofijom, ranom novovjekovnom filozofijom, filozofijom uma, povješću i filozofijom znanosti. Objavio je veći broj radova u inozemnim časopisima i održao brojna izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Jedan je od urednika znanstvenog časopisa Rhizomata – A Journal for Ancient Philosophy and Science (De Gruyter, Berlin).

Videosnimka predavanja