Koliko traju rast i razvoj ljudskog mozga?

Thursday, 09. November 2017. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao prof. dr. sc. Miloš Judaš.

Rast i razvoj ljudskog mozga započinju u prvim tjednima nakon začeća, a "stabilno odraslo stanje" postiže se tek tijekom trećeg desetljeća života (oko 25. godine života). No, kako je razvoj mozga zapravo izraz njegove cjeloživotne plastičnosti (učenje i pamćenje) i neprekidne interakcije s okolinom (osobito društvenom okolinom, to jest drugim mozgovima), razvoj mozga je doživotni proces. Tijek vremena je ireverzibilan, a povijest interakcija mozga s njegovom okolinom jedinstvena i neponovljiva. Stoga nam i evolucijska i razvojna neurobiologija pružaju čvrsto jamstvo jedinstvenosti i neponovljivosti svakog čovjeka – ne samo kao biološkog stvorenja, nego i kao duha, duše i osobe.

Miloš Judaš rođen je 1. svibnja 1961. u Petrinji, Republika Hrvatska. U Zagrebu je završio Klasičnu gimnaziju te diplomirao 1984. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na tom fakultetu je zaposlen od 1985., sada kao redoviti profesor neuroznanosti i anatomije (trajno zvanje), ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga te voditelj ZCI za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. Pored toga, prof. Judaš je član suradnik Razreda za medicinske znanosti HAZU, potpredsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost, te Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje znanstvenog interesa: neuroanatomija i razvojna neurobiologija ljudskog mozga. Dodatna područja interesa: komparativna neuroanatomija, evolucijska neurobiologija, povijest neuroznanosti. Do danas je objavio niz znanstvenih radova u vodećim svjetskim časopisima, kao i poglavlja u vodećim svjetskim udžbenicima, priručnicima i enciklopedijama neuroznanosti (trenutni zapis produktivnosti i citiranosti u svjetskim bazama podataka: a) WoS 50 radova, 2025 citata, h-index 22; b) Scopus 63 rada, 2324 citata, h-index 22; c) Google Scholar 169 unosa, 3104 citata, h-index 24).