Jadran – prošlost i budućnost

Thursday, 09. May 2013. s početkom u 18 — Geološko-paleontološki zavod, Horvatovac 102 a, Zagreb

Predavanje je održao akademik Mladen Juračić.

U predavanju će biti opisana geološka evolucija Jadrana, ukazat će se na jadranske resurse i njihovo (ne)korištenje. Podsjetit ćemo na nekoliko važnih obljetnica istraživanja Jadrana: ekspedicije Vila Velebita (100 godina) i Tegetthoff (130 godina), te tiskanje Fizičke karte Kvarnera (Josef Roman Lorenz – 150 godina). Više riječi bit će i o potrebi geološkog kartiranja Jadrana.

Mladen Juračić redoviti je profesor na Geološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član HAZU. Zanima ga i voli more. Istražuje ušća jadranskih rijeka (Krka, Raša, Adige, Neretva), procese sedimentacije u ušćima, ulogu suspendiranog materijala i sedimenata u kruženju zagađivala u prirodi te sedimente i sedimentaciju u Jadranu. Pokušava pokrenuti geološko kartiranje podmorja, a u posljednje vrijeme bavi se i fenomenima potopljenog krša (morskim jezerima, ušćima rijeka u kršu, potopljenim špiljama) te promjenama morske razine. Objavio je više od 80 znanstvenih radova.