Ionizirajuće – neionizirajuće (predavanje s pokusima)

Thursday, 12. January 2023. s početkom u 18:00 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao Hrvoje Mesić.

SAŽETAK
Podjela elektromagnetskog spektra na ionizirajuće i neionizirajuće zračenje proizlazi iz sposobnosti fotona da iz atoma izbije ili ne izbije elektron. Dokazi o čestičnim svojstvima svjetlosti nametnuli su promjenu paradigme o isključivo valnoj prirodi. Dokazana dvojna priroda svjetlosti dovela je do poznavanja cijelog elektromagnetskog spektra. Potrebno je zato pružiti sveobuhvatan prikaz stavljanjem u fokus njegov civilizacijski značaj s naglaskom na djelovanje na naše zdravlje i zaštitu; suprotstavljajući korisne i štetne učinke. Usvajanje cjelovitog prikaza EM spektra trebalo bi biti neizostavni dio opće kulture današnjeg čovjeka. O svakom dijelu spektra elektomagnetskog zračenja napisane su nepregledne biblioteke knjiga. Obrađeni su uređaji i izvori zračenja, prijemnici i prijenosnici, primjena i zaštita, međudjelovanje s materijom, zakonski okviri primjene, pravilnici o zaštiti, dozimetrija i drugo. Sve su to činjenice koje je korisno znati, ali popularizacija nije puko predavanje. Ona je prije svega svojevrsnim namjerama prilagođena interpretacija sadržaja. Popularizacija se, dakle, ne može zadovoljiti samo govorom o temi, nego zahtijeva svojevrsnu strategiju kojoj je cilj dovesti nezainteresirane u situaciju otkrivanja novih spoznaja o sebi i svijetu. U popularizaciji se ne docira nego organizira otkrivanje novih uvida. To su već dokazani i proučeni zakoni fizike, kemije i biologije. A zašto ih treba "popularizirati"? I zašto ne treba popularizirati, primjerice, ekonomiju, pravo, sociologiju, književnost, film? O tome će također biti govora.

O PREDAVAČU
Hrvoje Mesić rođen je u Zagrebu, gdje se i školovao. Nakon studija fizike sedam je godina predavao u srednjoj školi, a ostatak radnog vijeka proveo je na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu kao voditelj laboratorija za demonstracijske pokuse. Priredio je prvu interaktivnu izložbu “4 fizike” u Tehničkom muzeju u Zagrebu koju je u dva mjeseca posjetilo 24.000 posjetitelja. Povodom Svjetske godine fizike 2005. prvi put u Hrvatskoj izveo je čuveni pokus s Magdeburškim polukuglama koje je pokušalo rastaviti 12 konja. Riječ je o iskusnom predavaču koji je na poziv Agencije za obrazovanje održao više od 60 seminara i radionica za stručno usavršavanje nastavnika fizike osnovnih i srednjih škola. Kao popularizator često je gostovao u obrazovnim TV-emisijama od kojih su neke dostupne na YouTube kanalu "Fiztube10". Danas je u mirovini, ali i dalje vrlo aktivan popularizator prirodoslovlja i osnivač udruge Prirodopolis koja priređuje putujuće interaktivne izložbe za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi (www.prirodopolis.hr).

Videosnimka predavanja