Invazivne vrste – putevima neinformiranosti, nemara i nemoći

Thursday, 18. May 2017. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Sven Jelaska

Invazivne vrste postale su jedan od vrlo bitnih čimbenika u kompleksnim procesima koji se odvijaju u okolišu te itekako utječu na okoliš u svim njegovim segmentima – od kvalitete života pojedinaca pa do strukturalnih promjena u samim ekosustavima i njihovoj biološkoj raznolikosti koje se, direktno ili indirektno, odražavaju na svim razinama ljudskog življenja (zdravstveno, ekonomski, sociološki). Skoro da i ne postoji područje ljudske aktivnosti koje nije na neki način povezano s invazivnim vrstama. Da navedemo samo neke: transport, turizam, trgovina, hortikultura, zdravstvo, poljoprivreda, šumarstvo, zaštita okoliša i prirode. No, iako se radi o problemu globalnih razmjera, svaki čovjek može doprinijeti njegovom smanjivanju uz primjereno informiranje i djelovanje.

Izv. prof. Sven Jelaska zaposlen je na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz niza kolegija na diplomskim i doktorskom studiju (Ekologija bilja, Invazivne biljke, Primjena GIS-a u biologiji, Zaštićena i ugrožena kopnena staništa u Hrvatskoj, Terenska nastava). Istražuje biološku raznolikost i dinamiku kopnenih ekosustava o čemu je objavio više od 40 znanstvenih radova. Problematika invazivnih vrsta zauzima posebno mjesto među njegovim istraživačkim interesima. Trenutno je predsjednik Hrvatskog ekološkog društva kroz koje, s dvogodišnjom dinamikom, organizira "Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem". Jedan je od glavnih urednika časopisa "Periodicum Biologorum" koji je 2017. obilježio 130 godina postojanja.