Homo sapiens – evolucijsko putovanje jedne vrste

Thursday, 08. December 2016. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević

U predavanju će se dati pregled evolucije vrste Homo sapiens uz osvrt na naše najbliže izumrle srodnike te prostornovremenske relacije u kojima se odvijala evolucija posljednje preživjele vrste roda Homo na Zemlji.

Izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević radi na Katedri za evoluciju, molekularnu filogenetiku i simbiozu Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je magistrirao i doktorirao molekularnu biologiju na PMF-u u Zagrebu. Vodio je više znanstvenih projekta te drži nekoliko kolegija iz područja evolucije na PMF-u u Zagrebu. Sudjelovao je u organizaciji brojnih znanstvenih kongresa i tečajeva. Jedan je od organizatora Simpozija "O snazi evolucijske misli". Član je četiri znanstvena društva i udruge, od kojih je jedne suosnivač. Čest je gost radijskih i TV-emisija kojima se popularizira znanost. Održao je niz pozvanih međunarodnih i domaćih znanstvenih predavanja. Član je Odbora za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Voditelj je Odjela za Međunarodnu kulturnu i znanstvenu suradnju Matice hrvatske te voditelj, i jedan od osnivača, laboratorija za "Molekularnu evoluciju i taksonomiju životinja" na Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Videosnimka predavanja