Hladni atomi i kvantne tehnologije

Thursday, 17. May 2018. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održala dr. sc. Ticijana Ban

Prva kvantna revolucija uzrokovana je razumijevanjem i primjenom zakona kvantne mehanike, a rezultirala je inovativnim tehnologijama kao što su tranzistori i laseri bez kojih ne možemo zamisliti funkcioniranje današnjeg društva. Danas, zahvaljujući našoj sve većoj sposobnosti manipuliranja kvantnim efektima u posebno dizajniranim sustavima i materijalima, otvara se put za drugu kvantnu revoluciju koja će sa sobom donijeti nove i svježe konceptualne platforme za razvoj tehnologija nove generacije s primjenom u kvantnim kompjuterima, sigurnom prijenosu podataka, simulatorima vrlo složenih molekula i procesa, ultra-osjetljivim senzorima te optičkim satovima.
Sustavi hladnih atoma su iznimno važna platforma u razvoju tehnologija nove generacije sa širokim spektrom potencijalnih primjena. Oni se stvaraju u izvedbi magneto-optičke stupice koristeći međudjelovanje atoma, lasera i magnetskog polja. Atomi se laserima hlade do temperatura vrlo bliskih apsolutnoj nuli na kojima do izražaja dolazi njihova kvantna priroda.
U predavanju će biti predstavljena istraživanja u području hladnih atoma koja se provode na Institutu za fiziku, http://cold.ifs.hr/, s perspektivama koje uključuju uspostavu Centra za napredne laserske tehnike (CALT), http://calt.ifs.hr/, do uspostave regionalnog čvora za optičke atomske satove.

Dr. sc. Ticijana Ban znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju na Institutu za fiziku gdje vodi istraživački tim koji se bavi eksperimentalnom fizikom hladnih atoma. Područje njezinog rada su atomska i molekularna fizika, specifično spektroskopija kontinuiranim i pulsnim laserima te primjena lasera na riješavanje temeljnih pitanja međudjelovanja materije i svjetlosti.
http://projekt2.ifs.hr/ban/ban.htm

Videosnimka predavanja