Graditelji i razgraditelji u drevnome miocenskom moru

Thursday, 08. November 2018. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održala prof. dr. sc. Jasenka Sremac

Tijekom miocenske epohe područje sjeverne Hrvatske bilo je prekriveno morem Paratetis, koje se odvojilo od nekadašnjega sredozemnog oceana, Tetisa. Kroz morske su se prolaze u novonastali morski bazen naselili brojni organizmi. Koralji, mahovnjaci i crvene alge stvarali su grebene, rodolite i obraštaje na podvodnim strminama. Velike su oštrige gradile ostrižišta, a između glavnih graditelja nastanjivali su se brojni drugi morski organizmi. Ribe i morski sisavci nalazili su na ovakvim obraštenim dnima zaklon i hranu. Razni su procesi doprinosili razaranju biogenih tvorevina. Valovi su ih razbijali i drobili, a razgradnji su doprinosili i biodestruktori: najčešće ribe, no i neki bodljikaši i mekušci. Stvaranjem i razaranjem grebena i grebenolikih struktura, kao i pojedinih ljuštura i kućica nastale su biogene i bioklastične stijene koje danas nalazimo po obodu sjevernohrvatskih planina i gora.

Prof. dr. sc. Jasenka Sremac redovita je profesorica, zaposlena na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Predaje paleontološke kolegije studentima PMF-a (geologije i biologije) i Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta. Glavno područje njezinog istraživanja su fosilni okoliši geološke prošlosti, o čemu je objavila niz znanstvenih radova i prikaza na znanstvenim skupovima. Organizirala je nekoliko znanstvenih i stručnih skupova, a dugo godina radi i na popularizaciji geologije. Više informacija dostupno je na osobnoj mrežnoj stranici: http://geol.pmf.hr/~jsremac/web%20stranice/naslovna.html, gdje su kroz izbornik dostupne i interaktivne stranice "Povijest Zemlje".

Videosnimka predavanja