Ekstremni svemir

Thursday, 21. February 2019. s početkom u 18 — Dvorana B01 Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Predavanje je održao dr. sc. Tihomir Surić

Sve do relativno nedavno svemir smo opažali samo u vidljivoj svjetlosti, optičkom području elektromagnetskog spektra. Tako stvorena slika odražavala je gotovo nepromjenjiv, miran, uglavnom termički svemir. Otvaranjem novih prozora sredinom prošlog stoljeća – opažanjem u radiopodručju, rendgenskom i gama-području – otkriveni su siloviti procesi, slika svemira se promijenila, otvorila su se mnoga nova pitanja. Moderna astronomija danas omogućuje detekciju ne samo elektromagnetskih valova različitih valnih duljina, koji nam kao glasnici dolaze iz svemira, nego i astrofizičkih neutrina i gravitacijskih valova, kao novih glasnika burnog, ekstremnog svemira. Novi teleskopi koji nam to omogućuju smješteni su na satelitima i na tlu, pokrivaju ogromne površine, zauzimaju velike volumene vode ili leda i međusobno su povezani u velike mreže teleskopa. U predavanju će biti navedeni neki primjeri takvih teleskopa kao i najnoviji rezultati opažanja najsilovitijih procesa u svemiru s naglaskom na visokoenergijske gama-teleskope u čijoj gradnji i opažanjima sudjeluju i znanstvenici iz hrvatskih znanstvenih institucija.

Dr. sc. Tihomir Surić je fizičar, zaposlen kao viši znanstveni suradnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Bavio se različitim područjima, uglavnom teorijske visokoenergijske atomske fizike. U zadnjih se deset godina bavi uglavnom visokoenergijskom gama-astronomijom i, zajedno s kolegama s IRB-a, sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu član je hrvatske grupe u kolaboracijama MAGIC i CTA iz visokoenergijske gama-astronomije.