Einsteinov model svemira i kozmološka konstanta

Thursday, 07. April 2016. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održao prof. dr. sc. Krunoslav Pisk

Prije 99 godina Einstein je objavio rad "Kozmološka razmatranja u općoj teoriji relativnosti". U njemu su i poglavlja: "Prostorno konačni svemir s homogenom raspodjelom materije" i "O dodatnom članu u jednadžbama gravitacijskog polja". U predavanju će biti prikazan razvoj ideja na kojima se temelje specijalna teorija relativnosti (iz 1905.) i opća teorija relativnosti (iz 1916.), koje su dovele Einsteina do modela konačnog svemira. Einsteinov model iz 1917. potaknuo je niz različitih istraživanja koja su dovela do drugih modela svemira. No, dvije značajke rada iz 1917. ostale su aktualne do danas: (1) Einsteinovo kozmološko načelo - pretpostavka da je svemir homogen i izotropan; i (2) pitanje smisla "uvedenog novog člana" - kozmološke konstante.

Prof. dr. sc. Krunoslav Pisk znanstveni je savjetnik i redoviti profesor u trajnom zvanju. Diplomirao je magistrirao i doktorirao teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1967. stalno je zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Od 2009. do 2014. bio je zaposlen na Sveučilištu u Dubrovniku. Istraživao je procese višeg reda, raspršenje fotona na atomu, dinamiku diskrektnog prostora, fizika neutrina, modeliranje kvantnomehaničkih sustava i drugo. U stalnoj je suradnji s kanadskim University of Ottawa i američkim University of Pittsburgh. Recenzent je vodećih časopisa iz fizike. Nastavu fizike držao je na sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Član je europske i svjetske akademije znanosti i umjetnosti. Između ostalog, bio je: generalni direktor Instituta Ruđer Bošković (1987.-1994.); predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković (1999.-2004.); potpredsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (2000.-2001.); predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja RH (2002.-2014.); glavni direktor Interuniverzitetskog centar Dubrovnik (od 2004.); pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku (2011.-2014.); član Nacionalnog koordinacijskog tijela za izradu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (od 2012.) i član Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju RH (od 2014.).