Doprinos morskih organizama u važnim prirodoznastvenim otkrićima

Thursday, 12. September 2013. s početkom u 18 — Velika dvorana Geološko-paleontološkog zavoda Geološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, Horvatovac 102 a, Zagreb

Predavanje je održao prof. dr. sc. Čedomil Lucu s Intituta Ruđer Bošković u Rovinju.

Pokusne životinje dale su ogroman doprinos prirodoznanstvenim otkrićima. Bez znanstvenih otkrića na modelnim organizmima naše spoznaje u biologiji i medicini bile bi daleko ispod današnje razine. Pri rukovanju eksperimentalnim životinjama u novije su vrijeme prihvaćene regulative vođene etičkim načelima. Uloga akcijskih potencijala živčanih stanica objašnjena je istraživanjima na gigantskim aksonima lignji. Ovo otkriće otvorilo je nove putove razvoja neuroznanosti i kliničke medicine. Biokemijskim istraživanjima živčanih stanica morskog račića zahvaljujemo otkriće prijenosnog enzima na staničnoj membrani životinjskih organizama. Otkriće mehanizma bioluminiscencije i zelenog fluorescentnog proteina u meduza ima višestruku primjenu u molekularnim znanostima i biomedicini. Genom ribe fugu referentni je genom kralježnjaka i humanog genoma. More kao kolijevka života velika je inspiracija u traženju novih eksperimentalnih objekata koji će pomoći u znanstvenim otkrićima važnim za biotehnologiju i medicinu.

Prof. dr. sc. Čedomil Lucu umirovljen je kao redoviti profesor u trajnome zvanju u Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju. Jedan je od prvih znanstvenika Instituta Ruđer Bošković u Rovinju te osnivač i voditelj Laboratorija za ekofiziologiju i toksikologiju. U razdoblju od 1980. do 1983. bio je predstojnik Zavoda za biologiju Sveučilišta u Rijeci, a od 2002. do 2009. predavač na studiju akvakulture Sveučilišta u Dubrovniku. Predaje na doktorskim studijima Sveučilišta u Splitu. Pridruženi je urednik međunarodnog časopisa Frontiers in Aquatic Physiology. U razdoblju od 2004. do 2009. godine bio je glavni istraživač na projektu Mount Desert Biological Laboratory, Maine. Objavio je više od 100 znanstvenih radova iz područja ekološke fiziologije morskih organizama. Nedavno je objavio udžbenik "Fiziologija prilagodbe životinja u vodenom okolišu".