Deset najznamenitijih matematičkih formula

Thursday, 17. December 2015. s početkom u 18 — Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb

Predavanje je održala doc. dr. sc. Franka Miriam Brueckler

Godine 1988. časopis Mathematical Intelligencer objavio je upitnik kojim je tražio od čitatelja da odaberu deset najljepših matematičkih poučaka. Prvo mjesto osvojio je poučak poznat pod nazivom Eulerova formula, koja povezuje pet najpoznatijih matematičkih konstanti – brojeve 0, 1, e, pi te imaginarnu jedinicu i. Uz tu formulu, na listi se pojavila i Eulerova poliedarska formula, koja povezuje broj vrhova, bridova i stranica poliedra, te formula za zbroj recipročnih kvadrata prirodnih brojeva. Uz spomenute tri formule, u ovom će predavanju biti predstavljeno još sedam formula iz različitih područja matematike: Pitagorin poučak, formula za rješavanje kvadratne jednadžbe, osnovno svojstvo logaritma, formula za površinu kruga, Newton-Leibnizova formula, Gaussov integral i Cauchyjeva integralna formula.

Franka Miriam Brueckler rođena je 1971. u Essenu, u Njemačkoj. Školovala se u Zagrebu, gdje danas radi kao docent na Matematičkom odsjeku PMF-a. Uz redovne fakultetske obveze, najviše se bavi popularizacijom matematike. Potpredsjednica je Komisije za popularizaciju matematike pri Europskom matematičkom društvu i dobitnica Državne nagrade RH za promidžbu i popularizaciju znanosti za 2009. godinu. Objavila je više od sto popularizacijskih i stručnih radova te održala više od sto javnih predavanja i radionica. Redovno sudjeluje u znanstveno-popularizacijskim događanjima, a bila je i prevoditeljica i stručna savjetnica za postav izložbe "Volim matematiku", 2014. u Zagrebu.

Videosnimka predavanja