početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POLOŽAJ

Strujanje i njegove posljedice

 

FLUIDI

TLAK U TEKUĆINI

Hidrostatički tlak

Sila na list papira A4 uzrokovana atmosferskim tlakom

Tko je bio Pascal?

Strujanje fluida

Jednadžba kontinuiteta

Svakodnevica

Bernoullijeva jednadžba

Tko je bio Bernoulli?

Pokusi i primjeri primjene Bernoullijeve jednadžbe i jednadžbe kontinuiteta

Avionsko krilo

Avionska nesreća

Tlakovi u zgradarstvu

"Balon" za Porin 2001

Trik pitanje s bocom i kuglicom

Savjeti

Svakodnevica: Raspršivač

Još malo trikova s puhanjem...

Svakodnevica

Neočekivano?! Fizika ima objašnjenje!

Paradoks u šalici čaja

Krvne žile i tlak

Lebdenje tijela u zračnoj struji

Magnusov efekt

Tko je bio Magnus?

KOLIKO SI NAUČIO?

ANKETA

AUTORI

LITERATURA, FOTOGRAFIJE, ZAHVALA

 
 

natrag       nastavak