početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Sila na list papira A4 uzrokovana atmosferskim tlakom

Strujanje i njegove posljedice << Tlak u tekućini << Hidrostatički tlak

 

List papira formata A4 postavi vodoravno i uz jedan ga rub pridrži prstima da ostane u tom položaju.

Koju silu svladavaš prstima? Kojom silom Zemlja djeluje na papir? Djeluje li i zrak na papir? Kojom se fizičkom veličinom opisuje djelovanje sile na jediničnu površinu?

 
 
 
 
bullet

Tko je bio Pascal?

 
 

natrag       nastavak