početak

položaj

upute

pojmovnik

 

POJMOVNIK

Strujanje i njegove posljedice

 

Aerodinamički uzgon – sila kojom zrak odozdo djeluje na neku površinu zbog razlike tlakova ispod i iznad nje.

 

Aneurizma – proširenje krvne žile.

 

Atmosferski tlak – tlak zraka.

 

Bernoullijeva jednadžba: p+½ρv2+ρgh=konst.

 

Dinamički tlak – tlak uzrokovan strujanjem fluida.

 

Fluid (lat. fluidum: tekućina), tekućina, plin, tekuće ili plinovito tijelo kojemu se molekule lako premještaju i mijenjaju svoj relativan položaj (voda, zrak i sl.).

 

Jednadžba kontinuiteta: S∙v = konst.

 

Hidrodinamički tlak – ukupni tlak u vodoravnoj cijevi, tj. zbroj statičkog i dinamičkoga tlaka fluida.

 

Hidrostatički tlak fluida - posljedica težine tekućine, prenosi se u svim smjerovima, a ovisi o gustoći tekućine ρ, ubrzanju slobodnoga pada g i visini h promatranoga sloja u odnosu na površinu (p=ρgh).

 

Nadtlak – pozitivna razlika tlaka sustava i atmosferskoga tlaka:

p-pa=p>0

 

Normalan atmosferski tlak – tlak zraka na morskoj razini (pa≈105 Pa).

 

Podtlak – negativna razlika tlaka sustava i atmosferskoga tlaka:

p-pa=p<0

 

Pritisak - pritisna sila, sila okomita na površinu na koju djeluje.

 

Statički tlak – tlak fluida na stijenku.

 

Stenoza– suženje krvne žile.

 

Tlak – pritisna sila na jediničnu površinu (p=F/S).

 
 

natrag       nastavak