početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Hidrostatički tlak

Strujanje i njegove posljedice << Tlak u tekućini

 

Ako je poznat atmosferski tlak pa u točki A1 na površini tekućine, može se odrediti hidrostatički tlak zraka i tekućine p u nekoj točki A2 koja se nalazi na dubini h pod slobodnom površinom tekućine gustoće ρ:

p = pa + ρgh.

 
 
 
 

natrag       nastavak