početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Tko je bio Pascal?

Strujanje i njegove posljedice << Tlak u tekućini << Hidrostatički tlak << Sila na list papira A4 uzrokovana atmosferskim tlakom

 

Blaise Pascal (1623-1662) bio je francuski matematičar, fizičar i filozof. Poznat je po izučavanjima gibanja fluida, a tumačenjima pojmova tlaka zraka i vakuuma nastavlja djelo Evangeliste Torricellija.

Izumio je jedno od prvih mehaničkih računala i slovi kao jedan od najpoznatijih matematičara posebno u područjima projektivne geometrije i teorije vjerojatnosti.

 
 

natrag       nastavak