početak

položaj

upute

pojmovnik

 

STRUJANJE FLUIDA

Strujanje i njegove posljedice

 

Do sada smo promatrali tlakove fluida koji miruju. Što će se dogoditi s tlakom na stijenke kada tekućina struji kroz cijev? Tlači li tada na stijenke jednako, više ili manje nego kada miruje?

 

Odgovore na ta pitanja pronaći ćeš u nastavku priče proučiš li zakonitosti strujanja fluida.

 
 

natrag       nastavak