početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Još malo trikova s puhanjem...

Strujanje i njegove posljedice << Strujanje fluida << Pokusi i primjeri

 

Uputa: Dva lista papira (A4) postavi uspravno i pridržavaj ih prstima da budu međusobno paralelni i na razmaku od desetak centimetara. Snažno puši između njih odozgo ili sa strane.

Što predviđaš da će se dogoditi kada pušeš između dva lista papira koja stoje uspravno? Hoće li se razdvojiti? Zašto se događa suprotno? Što je s brzinom zraka između papira? A s tlakom? Kakav je tlak s vanjske strane? Koji je to tlak? Kamo će biti usmjerena sila? Je li to ista sila koja je ''stisnula'' mlaz vode iz slavine?

Intuitivno očekivanje da će se listovi razdvojiti nije se pokazalo točnim. Dogodilo se suprotno, listovi se približe. Puhanjem se između listova poveća brzina strujanja, a smanji se statički tlak, stvori se podtlak. Atmosferski je tlak s vanjske strane papira veći od tlaka između listova pa je sila usmjerena prema i listovi se spoje.

Napravi pokus sa slamkama i limenkama.

Dvije slamke za pijenje soka postavi usporedno, a na njih poprečno, kao na tračnice, položi dvije limenke od coca-cole ili pive na razmaku oko 5 cm pa između njih, odozgo ili sprijeda, snažno puši kroz treću slamku.

Što će se dogoditi kada pušeš između limenka? Kako se promijeni tlak zraka između njih zbog strujanja zraka? Kakav je tlak s vanjske strane? Koji je to tlak? Kamo će biti usmjerena sila?

 

Strujanjem zraka između boca nastaje podtlak pa atmosferski tlak s vanjske strane djeluje tako da se one približe.

 
bullet

Svakodnevica

 
 

natrag       nastavak