"center">

Početak Pomoć Sadržaj Pojmovi iz fizike Tko, što

Kako se povećavaju?

 

Je li hidrostatički tlak uzrok povećanja?


 

Promotrimo li veličinu mjehurića CO2 možemo se uvjeriti da se njihov obujam višestruko poveća na putu od dna čaše do površine. 

Povećava li se mjehurić na putu prema površini zato što se na tom putu smanjuje tlak okolne tekućine (hidrostatički tlak)?

Prema jednadžbi stanja idealnoga plina, obujam mjehurića i tlak obrnuto su razmjerne veličine. Naraste li obujam (uslijed smanjenja tlaka) dva puta, znači da se tlak na mjehurić smanjio dva puta. 

Na površini tekućine tlak je atmosferski. Da bi na dnu čaše tlak bio dvostruko veći od atmosferskoga,  čaša bi morala biti visoka približno 10 m! 

Stoga zaključujemo da je utjecaj hidrostatičkoga tlaka na povećanje mjehurića zanemariv. Dakle, promjena hidrostatičkog tlaka nije uzrok toga povećanja.

Zašto se ipak mjehurići na putu do površine stalno povećavaju? Naravno, to se događa kao i prije - uslijed difuzije molekula CO2 iz okolne tekućine u mjehurić. Mjehurić djeluje kao ’’usisavač’’. Na putu od dna do vrha čaše mjehurić skuplja molekule CO2 i tako povećava obujam i masu, pri čemu je tlak okolne tekućine na mjehurić približno jednak na cijelome putu.

Mjehurić kao ’’usisavač’’

Ulazak molekula CO2 u mjehurić stalno postoji, jer je tlak CO2 (odnosno koncentracija) otopljenog u tekućini, stalno veći od tlaka (odnosno koncentracije molekula) u mjehuriću CO2. Zapravo, mjehurić na putu do površine tekućine ne uspije postići ravnotežno stanje izjednačavanja tlakova i posljedično konačne veličine mjehurića, već je razlika tlakova pod kojim CO2 ulazi u mjehurić približno konstantna na cijelome putu od dna do površine. 

Mjehurić CO2 je sfernog oblika i nalazi se na konstantnom atmosferskom tlaku i konstantnoj temperaturi. 

Uz gornje uvjete, brzina porasta broja molekula CO2 u mjehuriću razmjerna je površini mjehurića.

Kako raste broj molekula u mjehuriću?

Pretpostavimo da broj molekula CO2 unutar mjehurića raste sporo. Tada su uvjeti u mjehuriću gotovo ravnotežni te vrijedi jednadžba stanja idealnoga plina

Tlak i temperatura mjehurića su konstantni pa je brzina porasta broja molekula CO2 u mjehuriću razmjerna brzini promjene njegovog obujma.

Više o tomu...

 

Natrag Korak nazad

 Korak naprijed