"center">

Početak Pomoć Sadržaj Pojmovi iz fizike Tko, što

Kako nastaju?

 

 

Otvaranjem boce gazirana pića, npr. mineralne vode, Coca Cole ili piva, oslobađa se ugljikov dioksid (CO2)  nakupljen ispod čepa boce. Izlaženje CO2 popraćeno je ’’maglom’’ i šištanjem. ’’Magla’’ je vodena para koja se, zbog naglog smanjenja tlaka CO2 prilikom otvaranja boce, ohladila  i kondenzirala u sitne kapljice.

Ulijemo li piće u čašu, primijetit ćemo da se u tekućini uzdižu mjehurići. To su mjehurići CO2 koji nastaju nakupljanjem molekula CO2 na putu prema površini. Točke na rubu čaše u kojima se počinje nakupljati CO2 nazivaju se središtima nukleacije.  Oko središta nukleacije nakuplja se CO2 u plinovitom stanju i tako nastaje mjehurić, koji će započeti svoje putovanje prema površini tekućine.

Više o tomu...

No, zašto CO2 ulazi iz tekućine u mjehurić?

Plin CO2 ulazi u mjehurić procesom difuzije, koji se odvija iz područja veće koncentracije u područje manje koncentracije istovrsne tvari. Ulaskom molekula CO2 tlak unutar mjehurića raste i veći je od tlaka okolne tekućine. Taj tlak proizvodi silu na površinu mjehurića koja nastoji povećati mjehurić nasuprot silama tlaka okolne tekućine i silama površinske napetosti koje žele smanjiti mjehurić. Ako su sve tri sile na njegovu površinu u ravnoteži, mjehurić će biti stalne veličine.

U ravnoteži, vrijedi: p1-p2= 2γ/r, gdje je γ površinska napetost, a r polumjer mjehurića.

 
 

Natrag Korak nazad

 Korak naprijed