početak

položaj

upute

pojmovnik

 

ODBIJANJE SVJETLOSTI

Priča o svjetlosti

 

Svjetlost putuje duž pravca do predmeta kojeg osvjetljava.

Znaš li trik sa svijećom koja gori u vodi?

Što se događa sa svjetlosti nakon što upadne na predmet?

 

bullet

Bacnje loptice na ravnu površinu

bullet

Bacanje loptice na neravnu površinu

bullet

Zrcalo

 
 

natrag       nastavak