početak

položaj

upute

pojmovnik

 

Zrcalo

Priča o svjetlosti << Odbijanje svjetlosti

 

Možeš li vidjeti cijeloga "sebe"?

 

Jesu li slike u zrcalima obrnute kao u ovoj šali? Slika u zrcalu je uvijek uspravna. No, je li na njoj ipak nešto "obrnuto"? Što je drugačije kada se gledaš u zrcalu? Čini li tvoja slika u zrcalu jednake pokrete kao i ti?

Pogledaj u zrcalo i podigni desnu ruku. Koju je ruku podignuo "onaj" u zrcalu?

 
 
 
 
bullet

Sat i zrcalo

bullet

Zrcaljenje riječi

bullet

Sferna zrcala

 
 

natrag       nastavak